hva er cfd trading contract for difference

CFD

Contract For Difference eller CFD er en finansiell kontrakt som lar deg trade alt fra aksjer til valuta uten å eie det underliggende instrumentet. Utvalget av CFD-er er stort og gir deg tilgang til tradingmuligheter som eller ofte er forbeholdt profesjonelle investorer og tradere. Før du begynner med CFD trading er det en fordel å vite hvordan disse fungerer.

Hva er CFD?

Contract For Difference er en finansiell kontrakt som er utstedt av en nettmegler. Kontrakten er konstruert slik at den skal bevege seg så likt kursbevegelsene på det underliggende instrumentet som mulig. I de aller fleste tilfeller vil utsteder også fungere som market maker. Det betyr at du ikke kjøper eller selger CFD-er til andre investorer eller tradere, men kjøper og selger disse direkte til utsteder. Å være en market maker innebærer blant annet å stille kjøps- og salgskurs.

Når du kjøper en Contract For Difference vil du ikke eie det underliggende instrumentet. Dette medfører at du får såkalt motpartsrisiko. Dette er en risiko for at utsteder eller market maker kan gå konkurs eller ikke innfri forpliktelsene sine i forhold til den finansielle kontrakten. På grunn av dette er det viktig at du velger en nettmegler som har en forsikring som dekker dette.

Det finnes Contract For Difference for nær sagt alle typer finansielle instrumenter. For eksempel kan du trade aksjer, indekser, råvarer, valuta, opsjoner og kryptovaluta med CFD-er.

Kurtasjefri handel med CFD

 • Anbefalt nettmegler
 • CFD på råvarer
 • CFD på indekser
 • CFD på aksjer
 • CFD på valuta
 • Ingen kurtasje - lav spread

 • Innskudd/posisjoner forsikret opptil €1M
 • Opptil 20x gearing
 • Gratis realtidskurser
 • Eget analyseprogram
 • Eget aksjeforum
 • Godkjent av Finanstilsynet

51 % av retailinvestorer taper penger når de trader CFD med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du er i stand til å håndtere denne risikoen.

Viktig å vurdere når du velger CFD og nettmegler

 • Er nettmegler/market maker forsikret? Forsikring kan ta bort motpartsrisiko
 • Er nettmegler/market maker regulert? Velg aktør som er godkjent av CySEC og Finanstilsynet
 • Er utvalget av Contract For Difference godt? Godt utvalg gir deg flere tradingmuligheter
 • Hvordan er kostnadene? Velg kurtasjefri handel og en nettmegler som tilbyr lav spread

Hvorfor trade CFD?

Det er flere fordeler ved å velge Contract For Difference til trading. De forskjellige kvalitetene ved dette finansielle intrsumentet gjør at det kan brukes i aksjestrategier som kan gi god avkastning. Det finnes som nevnt Contract For Difference for nesten samtlige finansielle instrumenter, noe som gjør at du kan spre risiko. Normalt vil du konne geare posisjonene dine mer når du trader Contract For Difference enn når du trader aksjer. Siden dette instrumentet er en konstruert kontrakt kan du også bruke disse til å innta shortposisjoner. I de fleste tilfeller vil du ikke betale kurtasje ved kjøp og salg, det betyr at kostnadene ofte er lave.

Risikodiversifisering

Contract For Difference gir deg mulighet til å investere i alt fra aksjer til edle metaller, valuta og indekser. Dette medfører at du kan gjøre mange forskjellige investeringer og lage en bred portefølje for å få god risikodiversifisering. Dersom du for eksempel tror at råvarerpriser på olje eller gull vil stige kan du investere både i råvaren og selskaper som tjener penger på den økte råvareprisen.

I tillegg til å spre risikoen over ulike aksjeselskap og råvarer kan du også investere i Contract For Difference i andre markeder som ikke korrelerer med aksje- eller råvaremarkedet. Det kan gi porteføljen din god beskyttelse ved for eksempel en korreksjon.

Gearing

Mange tradere bruker gearing, og hos norske nettmeglere er det normalt 5 ganger gearing som er maks. Når du trader med Contract For Difference vil du ofte kunne geare langt mer enn dette. Dette medfører en høyere risiko, og er en av de viktigste årsakene til at handler med Contract For Difference ender med tap. En strategi for å unngå et stort tap er å diversifisere porteføljen din.

Shorting

Å shorte betyr å låne et finansielt instrument for så å selge dette. Dersom kursen faller vil du kunne kjøpe instrumentet tilbake for en lavere pris og du har tjent penger på kursfallet. En aksje kan i teorien stige uendelig, og dette medfører at å shorte aksjer har stor risiko. Det er også mange investorer som ikke ønsker å låne ut sine aksjer til shorting, noe som betyr at det ofte ikke er mulig å shorte en aksje.

Når du shorter med CFD vil du ikke låne for eksempel aksjer, men du kjøper derimot en finansiell kontrakt som er konstruert slik at den stiger i verdi om kursen på det underliggende faller. Motsatt vil den falle i verdi om kursen på det underliggende stiger. Verdien på en Contract For Difference kan ikke bli negativ, og derfor kan disse instrumentene brukes til å begrense risiko ved shorting.

Lave kostnader

De aller fleste nettmeglere som tilbyr trading med CFD tar ikke kurtasje for kjøp og salg i motsetning til de fleste nettmeglere som tilbyr vanlig aksjehandel. Dersom du ikke bruker gearing eller shorter emd CFD vil normalt spread være den eneste kostnaden. Spread er forskjellen mellom kjøps- og salgskurs. Mange overser spread når de velger nettmegler for CFD trading, og det kan bli dyrt. Det er viktig å velge en handelsløsning med lav spread.

CFD FAQ

Hva er CFD?

Contract For Difference er en finansiell kontrakt som følger prisutviklingen til et underliggende instrument. Kontrakten er utstedt av en nettmegler eller market maker. Contract For Difference gir deg tilgang til å trade aksjer, råvarer, indekser og valuta.

Hva er fordelene med å trade CFD?

En av de store fordelene med CFD trading er at du får tilgang til markeder som normalt er forbeholdt profesjonelle aktører. Med Contract For Difference kan du også bruke mer gearing enn du kunne gjort med for eksempel aksjer.

Er det høy risiko å trade CFD?

Når du kjøper en Contract For Difference får du motpartsrisiko fra utsteder, derfor er det viktig at disse er forsikret. Videre er det vanlig å bruke gearing ved CFD trading og denne gearingen gir økt risiko.

Hvilke kostnader er det ved CFD trading?

Normalt betaler du ikke kurtasje når du trader med CFD. I hovedsak er det spread som er kostnaden ved trading med Contract For Difference. Bruker du gearing vil det også være en rente som må betales. Andre kostnader kan også komme i tillegg.

Får jeg utbytte fra CFD?

Ja, i de aller fleste tilfeller vil du motta utbytte dersom du har for eksempel har kjøpt en CFD for en aksje som utbetaler utbytte.