hva er Common Gaps teknisk analyse trading fill the gap

Common Gaps

Common Gaps har fått navnet fordi dette er den mest vanlige typen av gaps. De er lett gjenkjennelige, og det er også mulig å trade disse siden gapet ofte blir fylt igjen, eller Fill the Gap som det også kalles.

common gaps teknisk analyse fill the gap
Charts fra TradingView.

Common Gaps

For å finne Common Gaps må du bruke et analyseprogram for aksjer hvor du kan se på kursen med candlesticks. Grunnen til dette er at gaps oppstår når kursen får et plutselig løft eller fall når børsen er stengt. Altså vil aksjekursen begynne å trade på et nivå som er høyere eller lavere enn kursen var dagen før. Dette skaper et vertikalt mellomrom mellom foregående kurs og dagens kurs.

Et Common Gap oppstår i perioder hvor aksjen ikke er inne i en trend. Årsaken til at kursen får et plutselig løft eller fall er gjerne at det blir sluppet nyheter fra selskapet utenfor børsens åpningstid. Kommer det for eksempel gode nyheter kan dette skape en optimisme i markedet som fører til høyere etterspørsel og følgelig høyere kurs på aksjen. Motsatt kan dårlige nyheter føre til et salgspress og lavere kurs.

I chartet over for Mowi aksjen kan vi se kursen ikke har noen spesiell trend. Den 1. mars slutter kursen på 126 kr, men dagen etter åpner kursen på rundt 119 kr. Denne kursforskjellen fører til at vi har fått et gap mellom candlestickene for 1. og 2. mars.

Fill the Gap

Etter at vi har fått et Common Gap i chartet for en aksje er det vanlig at vi også får en kursbevegelse vi kalles Fill the Gap. Fill the Gap betyr at vi skal få candlesticks som fyller tomrommet i gapet vi har hatt. Denne kursbevegelsen kommer kun etter et Common Gap, og ikke etter andre typer gaps. I chartet for Mowi aksjen kan vi se at aksjekursen begynte å stige og at denne kursbevegelsen dekket tomrommet fra gapet.

Aksjehandel og Common Gaps

Trading av Common Gaps er vanskelig fordi de ofte oppstår i forbindelse med nyheter som slippes etter at børsen har stengt, noe som igjen betyr at aksjen ikke kan kjøpes eller selges før neste handledag. Men, kursbevegelsen Fill the Gap er fullt mulig å trade. Det viktige her er å forsikre deg om at du har et Common Gap og ikke en annen type gap.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Common Gaps FAQ

Hva er Common Gaps?

Et Common Gap er et gap som kan dannes i perioder hvor aksjen eller indeksen ikke er inne i en trend. Ofte vil utslagene i kurs komme som følge av gode eller dårlige nyheter. Common Gaps kan gi både kursoppgang og fall i aksjekursen.

Hvordan kan jeg finne Common Gaps?

For å finne denne typen gaps må du bruke et analyseprogram hvor du kan undersøke charts med candlesticks. På vår side kan du lære mer om hvordan du gjenkjenner et Common Gap og prøve et analyseprogram med candlesticks.

Hvordan kan jeg trade aksjer med Common Gaps?

Siden et Common Gap oppstår utenfor børsens åpningstid vil det nær sagt være umulig å trade selve gapet på annet enn flaks, men denne typen gaps er ofte etterfulgt av en kursbevegelse vi kaller Fill the Gap. Dette er en kursbevegelse som kan trades.

Hva er Fill the Gap?

Et gap er et vertikalt mellomrom mellom to candlesticks. Fill the Gap betyr at vi kan forvente oss at kursen vil stige opp til der gapet begynte om kursen har falt, eller at kursen vil falle ned til der gapet begynte om kursen har steget etter et Common Gap.