hva er defensive aksjer eksempler

Defensive aksjer

Defensive aksjer blir lite påvirket av forholdene i den generelle økonomien. Selskapene leverer overskudd og utbetaler utbytter i oppturer og nedturer. Varene eller tjenestene de selger opplever en jevn etterspørsel, selv i perioder med svak vekst i økonomien. Når det er utsikter for svakere vekst forsøker derfor mange aktive investorer å vekte seg opp i de defensive aksjene.

Defensive aksjer

I motsetning til sykliske aksjer er defensive aksjer lite påvirket av de makroøkonomiske forholdene. Siden varene og tjeneste selskapene bak de defensive aksjene er nødvendige vil de ikke bli prioritert bort i perioder med svak vekst, som kan føre til at forbrukerne har mindre disponibel inntekt. Den jevne etterspørselen sikrer stabile inntekter og overskudd for selskapet. Selskapet derfor kan utbetale jevnlige utbytter til aksjonærene. De stabile inntektene, og muligheten til å betale faste utbytter gjør at de defensive aksjene er mindre volatile enn for eksempel sykliske aksjer. At de svinger mindre kan sikre en god og jevn avkastning over lengre tid.

Eksempler på defensive aksjer

Verdsettelse av defensive aksjer

Utbytter er for mange et viktig argument for å investere i defensive aksjer. Dermed kan en se på utbytteyielden eller hvor stor prosent av aksjekursen som årlig blir utbetalt i form av utbytte være en måte å verdivurdere aksjene på. Mange foretrekker aksjer som over tid har hatt vekst i utbyttet, altså at de betaler mer utbytte i år enn de gjorde i fjor. Ved å se på endringer i utbytteutbetalingene kan du luke bort de aksjene som utbetaler gode utbytter som engangstilfeller, og heller fokusere på de som vil utbetale utbytter år etter år.

Multipler kan brukes til å vurdere verdsettelsen på de defensive aksjene siden etterspørselen etter varene og tjenestene de leverer er så jevn. I perioder kan aksjene være lavt eller høyt priset på multipler som Price/Sales og Price/Earnings, noe som kan være signaler om å vekte seg opp eller selge seg ut. For å kunne bruke denne metoden trenger du et analyseprogram med historiske multipler slik at du kan se hvordan den relative verdivurderingen av selskapet endres over tid.

Defensiv aksje og risiko

For å kunne karakteriseres som en defensive aksje må selskapet over tid ha levert jevne overskudd og stabile utbytteutbetalinger. Driften må være veletablert og sikkert. Varene eller tjenestene som leveres må ha egenskap av å være nødvendige, altså noe som ikke nedprioriteres i perioder hvor man har mindre penger til forbruk. Dette omfatter blant annet matvarer, hygieneartikler, vann, strøm og medisiner. Dette fører til lavere volatilitet, og dermed har aksjene lavere risiko. Samtidig kan den lavere risikoen føre til at aksjene gir lavere avkastning i perioder hvor den økonomiske veksten er stor.

Defensive aksje FAQ

Hva er en defensiv aksje?

En defensive aksje er en aksje som har lav volatilitet, stabil drift og inntekter, og en stabil utbytteyield. Selskapene leverer ofte varer eller tjenester som er nødvendige, og som ikke nedprioriteres, selv om forbrukerne skulle få mindre penger å bruke.

Hva er eksempler på defensive aksjer?

I Norge er Orkla kanskje den mest kjente defensive aksjen, men dette er ikke den eneste. På vår side kan du se flere eksempler på defensive aksjer som over lang tid har gitt en god avkastning og høye utbytter til investorene.

Hvordan verdivurdere en defensiv aksje?

De defensive aksjene har lav volatilitet, stabil inntjening og overskudd, noe som gir de muligheten til å utbetale utbytter. Mange ser derfor på utbytteyield for å vurdere verdsettelsen på en verdiaksje, men det kan også være smart å se på andre multipler og fremtidig cash flow.

Er det risikofylt å investere i defensive aksjer?

På grunn av lav volatilitet og stabile utbytter blir denne typen aksjer ofte sett på som mindre risikofylte investeringer. Men, som med alle investeringer følger det med risiko når du kjøper aksjer.

%d bloggere liker dette: