Dobbel topp og dobbel bunn formasjon formasjoner teknisk analyse hva er

Dobbel topp og dobbel bunn

Dobbel topp og dobbel bunn formasjoner er vendeformasjoner. Altså er disse signaler om at den pågående trenden er i ferd med å bli avbrutt. De tekniske formasjonene oppstår når aksjekursen er inne i en trend og er i ferd med å etablere et trendskifte. Det betyr at disse er svært nyttige for tradere og investorer som vil tidlig ut eller inn i en trend.

Dobbel topp og dobbel bunn

Både dobbel topp og dobbel bunn er vendeformasjoner, noe som betyr at de gir signal om sannsynlig retning på videre kursutvikling. Begge formasjonene oppstår i perioder hvor aksjekursen er inne i en trend. Formasjonene er videre et signal om at den pågående trenden er i ferd med å bli avbrutt av en ny trend i motsatt retning. Dobbel topp oppstår når en stigende trend er i ferd med av avbrytes, og signaliserer at vi kan få en fallende trend. Motsatt er det for dobbel bunn som oppstår i fallende trender og signaliserer at vi kan forvente oss en stigende trend.

Når du skal finne denne typen tekniske formasjoner er det vanligst å bruke et chart med vanlig linje fremfor candlesticks. Grunnen til dette er at aksjekursen fremstilt med linje er langt mer oversiktlig, og derfor er det enklere å finne vendeformasjonene. Når det gjelder valg av program er det en fordel at du kan tegne inn støtte og motstand, og det kan du i de aller fleste analyseprogram. I våre eksempler på denne siden har vi brukt TradingView.

gulv i dobbel bunn og dobbel topp tekniske formasjoner
Charts fra TradingView.

Gulv i dobbel topp og dobbel bunn

I vårt kurs i teknisk analyse for nybegynnere gikk vi grundig gjennom teknisk støtte, og disse er også en viktig del av doble topper og doble bunner. Når det kommer til dobbel topp-formasjonen vil gulvet eller den tekniske støtten bli testet en gang som vi kan se i chartet for TGS aksjen. Den tekniske støtten eller gulvet i en dobbel bunn-formasjon vil derimot bli testet to ganger. Et brudd ut gjennom gulvet i en dobbel bunn vil avkrefte den tekniske formasjonen, mens et brudd ned gjennom gulvet i en dobbel topp vil bekrefte formasjonen. Når vi får et brudd ned gjennom gulvet i en dobbel topp kan kursen reagere opp og testet motstanden i den tidligere støtten, men ofte vil kursen falle kraftig etter denne tekniske formasjonen.

tak i dobbel topp og dobbel bunn formasjon formasjoner

Tak i dobbel topp og dobbel bunn

Taket i en dobbel bunn blir testet en enkelt gang, mens taket i en dobbel topp blir testet to ganger. Taket i vendeformasjonen fungerer som en teknisk motstand. Et brudd på taket i en dobbel topp formasjon avkrefter formasjonen. I en dobbel bunn vil dette derimot være en bekreftelse på formasjonen. Etter et brudd på motstanden i en dobbel bunn kan aksjekursen reagere tilbake for å teste støtten i taket slik som i chartet ovenfor for TGS-aksjen.

dobbel topp formasjon

Dobbel topp

En dobbel topp formasjon oppstår når en stigende trend er i ferd med å bli avbrutt. Den doble toppen etableres ved at kursen først topper ut og faller tilbake. Her dannes det et støttenivå som kursen reagerer opp fra. Kursoppgangen stoppes av motstanden fra den forrige toppen og kursen faller. Dette fører til at vi får en tekniske formasjon som ser ut som to topper i chartet. Et brudd på støtten eller gulvet bekrefter formasjonen og vi kan forvente oss kursfall. Det er vanlig å bruke avstanden mellom støtten og motstanden i formasjonen for å beregne kursmål, men siden dette er en vendeformasjon kan vi ofte få langt større kursutslag.

dobbel bunn formasjon

Dobbel bunn

Dobbel bunn oppstår i slutten av en fallende trend. Her vil aksjekursen reagere opp, noe som etablerer et gulv eller en teknisk støtte. Kursen vil falle tilbake, og dette fører til at vi får taket eller motstanden i formasjonen. Aksjekursen blir stoppet av støtten og reagerer opp fra denne. Et brudd på taket i formasjonen etablerer formasjonen og signaliserer at vi kan forvente oss videre kursoppgang. Som med doble topper kan vi beregne kursmålet ved å se på avstanden mellom gulvet og taket i formasjonen. Her kan vi også få langt større kursutslag.

Aksjehandel og dobbel topp og dobbel bunn

Siden disse tekniske formasjonene er vendeformasjoner gir de viktige signaler til investorer og tradere. Dobbel bunn gir signal om at den stigende trenden er i ferd med å avbrytes, og derfor er denne et salgssignal. Dermed kan signalet tolkes som at det er på tide å sikre gevinster. Denne formasjonen kan også brukes som et signal for å shorte aksjer. Dobbel bunn er et signal om at den fallende trenden er over og at vi kan vente oss en stigende trend. Dermed er dette ofte ansett som et kjøpssignal for investorer og tradere som vil tidlig inn i en stigende trend.

Brudd på dobbel topp og dobbel bunn

Med de fleste tekniske formasjoner kan det lønne seg å vente på et etablert brudd eller en reaksjon tilbake fra test av støtte/motstand. I mange tilfeller vil et brudd på støtte/motstand på en dobbel bunn eller dobbel topp føre til et stort utslag i kursen. Dermed kan det å vente på test eller etablering føre til at man mister mye av potensialet fra formasjonen. Derfor kan det være et godt trekk å bruke tekniske indikatorer eller volumanalyse for å få en bekreftelse, og handle ut fra dette fremfor å vente på 3 hele candlesticks under/over støtten/motstanden.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Dobbel topp og dobbel bunn FAQ

Hva er dobbel topp og dobbel bunn i teknisk analyse?

Disse tekniske formasjonene er vendeformasjoner som signaliserer at den pågående trenden er i ferd med å bli avbrutt og at aksjekursen skal fortsette i motsatt retning etter et trendskifte. Det gjør at disse gir viktige signaler om retningen for fremtidig kursutvikling.

Hvordan kan jeg finne dobbel topp eller dobbel bunn formasjoner?

For å finne denne typen tekniske formasjoner må du kjenne til tekniske støtter og tekniske motstander. Videre trenger du et analyseprogram som lar deg tegne inn disse. På vår side kan du se hvilket analyseprogram vi anbefaler og prøve dette gratis.

Hvordan kan jeg trade dobbel bunn eller dobbel topp?

En dobbel bunn er en formasjon som signaliserer at aksjekursen skal gå fra en fallende trend til en stigende trend. Det er et kjøpssignal. Den doble toppen signaliserer at den stigende trenden skal gå over til en fallende trend, og er derfor et salgssignal.