hva er hvordan bruk Dollar-Cost Averaging strategi kjøpe aksjer investere

Dollar-Cost Averaging

Dollar-Cost Averaging eller DCA er en strategi som kan brukes når du skal kjøpe aksjer, men er usikker på hvordan aksjekursen kommer til å bevege seg fremover. For eksempel kan strategien brukes i perioder hvor du har penger som skal investeres, men samtidig tror at markedet kan falle.

Dollar-Cost Averaging

Aksjemarkedet er volatilt og kan svinge mye på kort tid. Samtidig er det vanskelig å time disse svingningene. Fakta er at de aller fleste ikke klarer å time bunner og topper i aksjemarkedet. For å begrense effekten denne kortsiktige volatiliteten kan ha på investeringen deles summen som skal investeres opp i like deler som skal investeres på bestemte tidspunkt. Dette fører til at dersom aksjekursen faller vil du snitte ned kostprisen. Skulle derimot aksjekursen stige vil det føre til at kostprisen vil bli høyere.

Oppsummert

  • Strategi for å redusere påvirkning fra volatilitet
  • For kjøp av aksjer eller ETF for langsiktig investering

Eksempel på Dollar-Cost Averaging i praksis

For å vise hvordan denne strategien i praksis fungerer har vi sett for oss at vi skal investere i SPDR Dow Jones Industrial Average ETF. Investeringsbeslutningen er tatt i slutten av januar 2020, og på den tiden kom det som kjent flere nyheter som Corana-viruset. På grunn av dette er vi usikre på hvor markedet skal på kort sikt, samtidig er vi bestemt på at summen vi har skal inn i aksjemarkedet. Vi bestemmer oss derfor for å dele summen opp i fire like porsjoner som skal investeres den første handelsdagen i måneden det nærmeste kvartalet.

dollar cost averaging strategi kjøpe aksjemarked topp bunn ikke time markedet
Charts fra TradingView.

Praktisk gjennomføring av Dollar-Cost Averaging

Å gjennomføre en DCA strategi gjøres på samme måte som en vanlig aksjehandel. Den eneste forskjellen er som nevnt at istedenfor å investere hele summen med en gang deler du den opp. I vårt eksempel valgte vi å dele summen i fire, og videre bestemte vi oss for å kjøpe aksjer den første handelsdagen i måneden de fire nærmeste månedene. I chartet over kan du se at vi kjøpte den første posten med ETF-er i februar, før aksjemarkedet krakket. Neste post kjøpes i mars, og vi får nå en lavere kurs, noe som trekker ned kostprisen. Aksjemarkedet bunner ut, og vi fortsetter med nye kjøp i april og mai slik at vi har investert hele summen.

Vi kan se at dersom vi hadde investert hele summen i begynnelsen av februar ville vi kjøpt til en langt høyere kurs enn det vi fikk ved å bruke DCA strategien. Siden vi over perioden vi kjøpte ETF-ene fikk en stadig lavere pris, bortsett fra siste kjøp i mai, har vi fått ned kostprisen. Ved å ha en lavere kostpris vil vi derfor ha sikret oss bedre avkastning på investeringen i SPDR Dow Jones Industrial Average ETF.

Valg av verdipapirer for Dollar-Cost Averaging

DCA er en investeringsstrategi som passer til alle aksjer. Det kan også brukes til investeringer i andre verdipapirer som børsnoterte fond. For at det skal være hensiktsmessig å bruke denne investeringsstrategien må du ha en sum av en viss størrelse som skal investeres. Videre er det viktig å bruke en nettmegler med lav kurtasje. Det kan nemlig bli høye kostnader når du gjennomfører flere handler.

Gjør Dollar-Cost Averaging investering uten kurtasje

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer
  • 16 børser

  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Relevante verdipapirer for Dollar-Cost Averaging

Kjøpe Novo Nordisk aksjer uten kurtasje
Kjøpe Norwegian Cruise Line aksjer uten kurtasje ncl teknisk analyse kursmål anbefaling kursutvikling
Teknisk analyse av NIO aksjen nio aksjer kjøpe

Dollar-Cost Averaging FAQ

Hva er en Dollar-Cost Averaging?

DCA er er en strategi som går ut på å dele opp investeringen du skal gjøre over tid. Ved å kjøpe aksjen du vil investere i over en lengre periode vil du kunne unngå større effekter fra volatilitet i aksjekursen.

Hva er fordelene ved Dollar-Cost Averaging?

Den store fordelen ved denne investeringsstrategien er at du kan få en bedre kostpris på investeringen dersom aksjekursen faller i perioden hvor du vekter deg opp i aksjen.

Hva er risikoen ved Dollar-Cost Averaging?

Risikoen ved denne strategien er at markedet kan stige. Det vil medføre at kostprisen på din investering blir høyere enn den hadde blitt dersom du gjennomførte hele investeringen med en gang.

Hvilke aksjer passer til Dollar-Cost Averaging?

DCA er en kjøpsstrategi som passer til alle typer aksjer. Du kan også bruke den på råvarer og børsnoterte fond du vil ha en langsiktig investering i.