hva er hvordan bruke Donchian Channel teknisk indikator analyse aksjer algoritme

Donchian Channel

Donchian Channel er en teknisk indikator som består av tre linjer. En som viser aksjekursens høyeste høy nivå for perioden som undersøkes, en som viser laveste lav kursnivå, og en som viser gjennomsnittet av høyeste høy og laveste lav aksjekurs i perioden. Den tekniske indikatoren ble oppfunnet av futurestraderen Richard Donchian.

donchian channel hvordan trade med teknisk indikator
Charts fra TradingView.

Donchian Channel

Den tekniske indikatoren Donchian Channel består av en linje som viser nivået for høyeste høy i perioden som undersøkes. Normalt brukes det en periode på 20 dager som tilsvarer 4 uker. Det betyr at denne tekniske indikatoren kan være nyttig for tradere som bruker Four Week Rule strategi. I perioder med kursoppgang vil det etableres nye høyeste høy, noe som fører til at aksjekursen vil bevege seg tett opptil øverste linje i den tekniske indikatoren.

I perioder med kursfall vil det derimot settes nye nivåer for laveste lav i perioden på 20 dager. Det fører til at aksjekursen vil bevege seg tett inntil den nederste linjen for laveste lav. Den tekniske indikatoren har også en gjennomsnittslinje. Denne viser gjennomsnittet av høyeste høy og laveste lav i perioden på 20 dager eller 4 uker.

praktisk bruk av donchian channels i trading med aksjer

Kjøpssignaler og salgssignaler fra Donchian Channels

Dersom du bruker Four Week Rule aksjestrategi vil du normalt ikke trenge andre tekniske indikatorer enn Donchian Channels. Denne tradingstrategien går ut på å kjøpe aksjer når det er etablert en ny høyeste høy i løpet av en periode på 4 uker eller 20 dager. Når det settes en ny laveste lav skal du selge aksjene. Ved å bruke denne strategien vil du normalt alltid være på riktig side av store kursbevegelser, noe som kan beskytte deg mot store tap. I chartet ovenfor for Aker aksjen har vi markert nivåene vi har fått kjøpssignaler (grønne vertikale linjer) og salgssignal (røde vertikale linjer).

crossover strategi donchian channels indikator kjøpssignaler salgssignaler

Crossover

Det er også vanlig å bruke andre tekniske indikatorer sammen med Donchian Channels. For eksempel kan du bruke et glidende gjennomsnitt slik vi har brukt i eksempelet ovenfor. Her har vi brukt et glidende gjennomsnitt på 5 dager, og vi får kjøpssignaler når det glidende gjennomsnittet krysser opp over gjennomsnittet i Donchian Channel. Motsatt får vi salgssignaler når det glidende gjennomsnittet bryter ned gjennom gjennomsnittet i Donchian Channel indikatoren. Dette vil gi oss raskere signaler, noe som gjør at vi kommer tidligere inn i stigende trender, samtidig som vi også kommer oss ut av aksjen raskere når det faller.

Aksjehandel og Donchian Channel

Four Week Rule er av mange ansett for å være den beste tradingstrategien som finnes. Det er en enkel strategi som krever lite forkunnskaper om trading siden den er veldig enkel. Det er også mulig å lage en trading algoritme basert på denne indikatoren. Mange vil mene at indikatoren kan bruke lang tid på å gi signaler, men som vi har vist er det mulig å bruke den sammen med andre tekniske indikatorer for å få raskere signaler. Det er også mulig å justere lengden på perioden som analyseres. Ved å gå fra 20 dager til for eksempel 10 dager vil du få raskere signaler fra Donchian Channel indikatoren.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Donchian Channel FAQ

Hva er Donchian Channel?

Donchian Channel er en teknisk indikator som brukes til å identifisere tekniske trender. Den tekniske indikatoren består av tre linjer. En linje som viser aksjekursens høyeste høy i perioden som undersøkes, en linje som viser laveste lav, og en linje som viser gjennomsnittet av laveste lav og høyeste høy.

Hvordan brukes Donchian Channel?

Den tekniske indikatoren brukes til å identifisere tekniske trender i aksjekurser og indekser. Det er vanlig å bruke denne tekniske indikatoren for å få kjøps- og salgssignaler til Four Week Rule tradingstrategi. Den tekniske indikatoren kan også brukes sammen med andre for å få signaler fra crossovers.

Hvilket analyseprogram kan jeg bruke?

Donchian Channels er en teknisk indikator som er vanlig å finne i de fleste analyseprogram. På vår side viser vi deg hvilket analyseprogram vi anbefaler å bruke sammen med denne tekniske indikatoren. Du kan prøve betalingsversjonen av dette programmet gratis i 30 dager. Det finnes også i gratisversjon.