ETF equity traded fund børsfond børsnoterte fond indeksfond investere kjøpe beste

ETF

ETF eller Equity Traded Fund er ganske enkelt børsnoterte fond som omsettes på samme måte som aksjer og egenkapitalbevis. I løpet av de siste årene har det kommet et stort antall børsnoterte fond på markedet, noe som gir deg mange investeringersmuligheter. Men, før du kjøper dine første ETF bør du sette deg inn i hvordan disse fungerer.

Hva er ETF?

Som nevnt er den korte forklaring at en ETF er et børsnoterte fond. Altså er det et fond om omsettes på børs og blir forvaltet etter et bestemt investeringsmandat. Investeringsmandatet er retningslinjene for hva fondet kan investere i, og når det gjelder ETF finnes det mange forskjellige mandater som gjør at de ulike fondene har ulike egenskaper.

Enkelte ETF-er omtales som børsnoterte indeksfond. Dette er en type ETF som skal gi en avkastning som er så lik som mulig en børsindeks som OBX på Oslo Børs eller S&P500. Det finnes også børsnoterte sektorfond som kun investerer i banker og finansselskaper, oljeselskaper eller selskaper som driver med fornybar energi.

ETF-er omsettes mellom kjøpere og selgere på børs. Dette gjør at de skiller seg fra vanlige verdipapirfond. Andeler av et verdipapir må du nemlig kjøpe eller selge til forvalteren, og dette gjøres normalt kun en gang pr dag. Dette fører til at du ikke vet hva du kommer til å betale for din andel i verdipapirfondet, eller hva du vil motta når du selger deg ut.

Siden de børsnoterte fondene omsettes på børs vil du hele tiden ha full kontroll på hva du må betale for å kjøpe en andel eller hva du vil få når du selger den.

Når du kjøper børsnoterte fond må du i de fleste tilfeller betale kurtasje til megleren du utfører handelen via. Det er også en forskjell mellom kjøps- og salgskurs, noe som kalles spread. Dette er en kostnad, og denne kan variere hos de ulike ETF-ene. Forvalterne som styrer det børsnoterte fondet tar også et forvaltergebyr, dette blir normalt trukket fra fondet.

Kurtasjefri handel med børsnoterte fond

  • Anbefalt nettmegler
  • 250+ børsnoterte fond
  • Ingen kurtasje - lav spread

  • Gratis realtidskurser
  • Eget aksjeforum
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko.

Viktig å vurdere når du velger ETF

  • Hvilken eksponering får du med ETF-en? Bred indeks, sektorindeks, råvarer, renter, etc
  • Utbetales utbytte? Får eierne av ETF utbytte eller reinvesteres dette
  • Hvor godt gjør ETF det sammenlignet med indeksen den skal følge?
  • Hvordan er kostnadene? Spread, kurtasje, forvalteravgift

Utvalgte ETF

Hvorfor investere i børsnoterte fond?

Det finnes flere gode grunner til å investere i børsnoterte fond eller ETF-er. Den kanskje aller viktigste fordelen er at du kan få en god spredning på investeringen din. Videre har du også god oversikt over hva det koster å investere i en eller flere andeler siden du har tilgang til oppdaterte kurser for fondet. Det er høy konkurranse mellom de ulike tilbyderne av ETF-er, og dette gjør at kostnadene holdes lave. Dermed kan du spare penger som du heller kan investere.

Risikodiversifisering

ETF-er strekker seg fra smale sektorfond til brede indeksfond som kan gi deg eksponering mot hele verden. Dette gir deg muligheten til å få en god risikodiversifisering. Tenk deg at du for eksempel har stor tro på solenergi fremover, men du er usikker på hvilke selskap som kommer til å bli de beste og hvem som kommer til å gå konkurs. Ved å investere i en ETF som igjen har investert i mange selskaper som driver med solenergi har du en god sjanse for at du også er eksponert mot vinnerne.

Du kan også investere i børsnoterte fond som gir deg eksponering mot råvarer eller obligasjoner og pengemarkedet. Ofte vil råvarer kunne være en god investering som beskytter mot inflasjon. Børsnoterte rentefond på sin side vil kunne gi deg en beskyttelse mot uroligheter i markedet siden det er lav korrelasjon mellom rentene og utviklingen på børsene. Hedging kan også brukes til å kontrollere risiko når du investerer, og det finnes inverte ETF-er som stiger i verdi når kursene faller.

Transparens

Siden de børsnoterte fondene blir omsatt på børs kan du hele tiden ha full oversikt over hva prisen på andelene er. Dermed vet du hva du må betale for å investere i fondet og hva du vil få betalt om du selger deg ut av det børsnoterte fondet. Dette gjør at ETF-er kan fungere godt for investorer som driver med daytrayding. På nettsidene til de forskjellige forvalterne er det også enkelt å finne oversikt over hvordan fondet er verdsatt, multipler som Price/Earnings og Price/Book, og nøkkeltall som Net Asset Value. Dette gjør at du enkelt kan gjøre en verdivurdering av det børsnoterte fondet du vil investere i.

Lave kostnader

Hos de fleste norske nettmeglere må du betale kurtasje, og skal du investere mindre beløp må du ofte ut med minstekurtasje, noe som kan gjøre det dyrt å kjøpe flere forskjellige aksjer. Ved å kjøpe ETF trenger du kun å gjennomføre en enkelt handel, men du vil kunne få eksponering mot et stort antall selskaper. Det er også mange tilbydere av børsnoterte fond, og som nevnt gjør den tøffe konkurransen at kostnadene har falt. Dette betyr at det er mulig å finne børsnoterte fond med lave kostnader.

Kostnader ved kjøp og salg av ETF

Som investor er det viktig å holde kostnadene lave. Dette gjelder spesielt om du vil investere mindre summer. Hos de fleste nettmeglere må du som nevnt betale kurtasje når du kjøper eller selger børsnoterte fond. Siden det også er en forskjell mellom kjøps- og salgskurs må du også betale spread, selv om dette er en skjult kostnad. Forvalterne som driver de børsnoterte fondene trekker også et gebyr fra fondets verdier for å dekke kostnadene med å forvalte fondet. Altså har du tre ting relatert til kostnader å vurdere når du skal velge børsnotert fond å investere i.

Forvaltergebyr

Hvor stort forvaltergebyret er avhenger av hvilket børsnotert fond du vurderer å investere i. Ofte vil det være slik at enkle ETF-er som følger store indekser som S&P500 og Nasdaq har lavere forvaltergebyrer enn aktivt forvaltede fond som kan beskytte mot tail risk. Ofte ser vi at gebyret går fra 0,01 % og oppover til 2 %. Når du velger fond bør du ikke bare se på gebyret, men også hvor godt ETF-en har levert sammenlignet med indeksen det skal følge. Det kan være bedre å velge et dyrere fond som gir bedre avkastning.

Spread

Spread er forskjellen mellom kjøps- og salgskurs, og mane nybegynnere overser at dette faktisk er en kostnad. Spread vil i mange tilfeller være avhengig av likviditeten i markedet for det børsnoterte fondet. En ETF som har høy omsetning vil ofte ha en lavere spread enn en ETF som har lav omsetning. Altså kan det være penger å spare på å velge et populært fond som har høy omsetning enn et mindre populært fond.

Kurtasje

Hos de fleste norske nettmeglere må du betale en minstekurtasje som kan gå fra 29 kr og oppover, med mindre du investerer større summer som gjør at du må betale en viss prosentsats av handelsbeløpet. Dette kan høres ut som småpenger, men over tid når du gjør flere handler kan dette utgjøre mye penger som du heller kunne investert ved å velge den billigste nettmegleren. Det finnes nettmeglere som tilbyr kurtasjefri handel med ETF-er og aksjer, og spesielt for mindre investorer kan dette være en god løsning.

ETF og risiko

Noe som er viktig når det kommer til risiko og ETF-er, er at når du eier en andel i et børsnotert fond eier du også aksjene eller verdipapirene fondet har investert i. Altså tar du ikke på deg motpartsrisiko ved å investere i ETF. Dette er en viktig forskjell mellom ETF og ETN. En ETN fungerer som en usikret obligasjon, noe som betyr at dersom utsteder får problemer med å betale kan du risikere å tape hele det investerte beløpet. Ved å investere i ETF vil du derimot ha sikkerhet i verdipapirene og instrumentene det børsnoterte fondet har investert i.

ETF FAQ

Hva er ETF?

ETF eller Equity Traded Fund er fondsandeler som blir omsatt på børs, på samme måte som aksjer. Dette sikrer deg full oversikt over hva ditt fond til en hver tid er verdt. Med ETF kan du også spre risiko og investere i produkter du eller ikke ville hatt tilgang til, som for eksempel obligasjoner og råvarer.

Hva er fordelene med å kjøpe ETF?

Et børsnotert fond kan gi deg eiendeler i mange forskjellige selskaper, og å kjøpe aksjer i alle selskapene for å få samme risikodiversifisering krever mye penger og kurtasjen hadde blitt høy. Investeringer i børsnoterte fond har også god transparens og jevnt over lave kostnader.

Er det høy risiko å investere i ETF?

I de fleste børsnoterte fond har du en god risikodiversifisering, men denne kan variere. Enkelte fond investerer kun i høyrisiko vekstaksjer, mens andre investerer i tryggere verdiaksjer som utbetaler utbytter til eierne. Hvor høy risikoen er avhenger derfor av hvilket børsnotert fond du investerer i.

Hvilke kostnader kommer når jeg kjøper ETF-er?

Hos de fleste nettmeglere må du betale kurtasje for kjøp og salg. I tillegg kommer spread og forvalteravgift. På vår side viser vi deg hvordan du kan kjøpe børsnoterte fond uten kurtasje. Det passer godt for nybegynnere som vil starte med sparing i ETF-er.

Får jeg utbytte fra ETF?

Det avhenger, enkelte børsnoterte fond utbetaler utbytte til eierne, mens andre reinvesterer utbyttene som fondet mottar. Dette er en av tingene du bør undersøke før du velger deg et børsnotert fond å investere i.