hva er equity traded notes Kurtasjefri handel med ETN trade

ETN

Equity Traded Notes er sertifikater som omsettes på børs på samme måte som vanlige aksjer. Det er mange som blander ETN og ETF, fordi disse kan ha flere likheter. Men faktum er at Equity Traded Notes har mer til felles med en børsnotert obligasjon. Dette er en viktig forskjell som du bør kjenne til før du eventuelt begynner å trade ETN.

Hva er ETN?

En ETN eller Equity Traded Note er et sertifikat som omsettes på børs. Den viktigste forskjellen mellom et ETF fond og en ETN er at du vil eie de underliggende instrumentene når du kjøper en ETF, mens du ved å kjøpe en ETN ikke vil eie det underliggende instrumentet. Det finnes flere typer Equity Traded Notes, noe som gjør at du kan få eksponering mot flere ulike markeder ved å kjøpe denne typen børsnotert sertifikat.

En Equity Traded Note er som nevnt en børsnotert obligasjon, eller et børsnotert lånepapir som er utstedt av en bank eller forvalter, og som gir deg eksponering mot kursutviklingen til det underliggende instrumentet. Det underliggende instrumentet kan være en råvare, marked, indeks eller aksje.

Det finnes flere måter å konstruere en Equity Traded Note på, noe som gjør at ulike børsnoterte sertifikater kan ha vidt ulike egenskaper. Enkelte ETN-er har en innebygd gearing, noe som gjør at den effektive eksponeringen mot kursutviklingen på det underliggende instrumenter blir høyere. Det finnes også Inverse ETN som er konstruert slik at de stiger i verdi når verdien på det underliggende faller. En Inverse Equity Traded Note vil følgelig falle i verdi når kursen til det underliggende instrumentet stiger i verdi.

Når det kommer til kostnader kan handel med Equity Traded Notes være en rimelig løsning som gir deg eksponering mot en indeks, på samme måte som et ETF fond. Før du velger å investere i et børsnotert sertifikat er det viktig å se hvor ofte det blir rebalansert, og om det har innebygd gearing da dette vil påvirke kostnadene eller forvaltergebyret.

Viktig å vurdere når du velger ETN og nettmegler

  • Er nettmegler/market maker forsikret? Forsikring kan ta bort motpartsrisiko
  • Er nettmegler/market maker regulert? Velg aktør som er godkjent av CySEC og Finanstilsynet
  • Er utvalget av Equity Traded Notes godt? Godt utvalg gir deg flere tradingmuligheter
  • Hvilken eksponering får du med ETN-en? Bred indeks, sektorindeks, råvarer, renter, etc
  • Hvor godt gjør ETF det sammenlignet med indeksen den skal følge?
  • Hvordan er kostnadene? Velg kurtasjefri handel og en nettmegler som tilbyr lav spread

Hvorfor trade ETN?

Det er flere gode grunner til å trade børsnoterte sertifikater, men det er også viktig å kjenne til hvordan Equity Traded Notes fungerer og hvilken type risiko disse har. Hvilken risiko og kostnader sertifikater har avhenger i stor grad av hvilke instrumenter det gir deg eksponering mot. Når det kommer til fordeler kan trading med sertifikater gi en god risikodiversifisering eller spredning av risiko. Videre kan sertifikater være gode instrumenter for å begrense eller kontrollere risiko når du bruker gearing eller shorter.

Risikodiversifisering

Det finnes børsnoterte sertifikater som følger indekser. Eksempler på dette er MicroSectors US Big Oil Index 3x Leveraged og iPath Bloomberg Commodity Index Total Return. Førstnevnte vil gi deg eksponering med gearing mot store amerikanske oljeselskap, mens sistnevnte gir deg eksponering mot kursutviklingen til råvarer som olje, metaller og korn.

Gearing

Vi har nevnt det børsnoterte sertifikatet MicroSectors US Big Oil Index 3x Leveraged, men når det kommer til gearing kan vi også nevne MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged. Det begge disse sertifikatene har til felles er at de gir deg 3x eksponering mot en indeks av et utvalg aksjer. Det første gir deg som nevnt eksponering mot utviklingen til en indeks av oljeselskap, mens sistnevnte gir deg giret eksponering mot en indeks av teknologiselskap som Facebook, Amazon, Netflix og Google. Bruker du gearing på aksjer er det en risiko for at du kan tape mer enn egenkapitalen du har investert. Med børsnoterte sertifikater med innebygd gearing, som ikke kan få en lavere kurs enn 0, vil du ikke kunne tape mer enn du har investert. Dermed kan børsnoterte sertifikater brukes til å håndtere risiko som kommer fra gearing.

Shorting

En aksje kan stige uendelig, mens den kun kan falle til 0 eller bli verdiløs. Når du shorter aksjer betyr dette at du kan tape uendelig, mens eventuell avkastning er begrenset til 100 %. Dette er et dårlig risikoforhold, og det er her inverse sertifikater kommer inn som et instrument for å kontrollere denne risikoen. En inverse Equity Traded Note er konstruert slik at kursutviklingen er motsatt av kursutviklingen til det underliggende instrumentet. Siden en ETN ikke kan falle til et nivå under 0, vil nedsiderisikoen ved shorting bli begrenset.

Lave kostnader

Trading med ETN kan gi lavere kostnader. Vi har nevnt flere børsnoterte sertifikater som er konstruert for å følge indekser. Ved å trade disse sertfikatene trenger du kun på betale kurtasje for en enkelt handel. Vil du derimot kjøpe aksjene som inngår i indeksen vil du måtte betale kurtasje for hver aksje du kjøper, noe som kan bli langt dyrere.

ETN FAQ

Hva er ETN?

Equity Traded Notes er børsnoterte sertifikater eller lånepapirer som gir eksponering mot kursutviklingen til det underliggende instrumentet.

Hva er fordelene ved å trade ETN?

Handel med børsnoterte sertifikater kan være kostnadseffektive løsninger for å få eksponering mot indekser eller instrumenter som er vanskelig tilgjengelig. Sertifikater kan også brukes til å begrense risiko ved gearing eller shorting.

Er det høy risiko å trade ETN?

Dette avhenger i stor grad av hva det børsnoterte sertifikatet gir deg eksponering mot, og om det er en gearet eller inverse ETN. Du påtar det også motpartsrisiko. Equity Traded Notes er kompliserte instrumenter som passer best for erfarne investorer og tradere.

Hvilke kostnader er det ved å trade ETN?

Hvilke kostnader som kommer avhenger av hvilken megler du velger og hvilket børsnotert sertifikat du vil trade. Normalt vil du måtte betale kurtasje ved kjøp og salg, og du vil bli trukket for forvalteravgift som dekker kostnadene ved utstedelse, market making, gearing, etc.

Får jeg utbytte fra ETN?

Siden Equity Traded Notes ikke investerer i det underliggende instrumentet de gir eksponering mot vil du ikke motta utbytte ved å investere eller trade børsnoterte sertifikater.