Fallende trender teknisk analyse hvordan finne hva er trendkanal

Fallende trender

Fallende trender er dårlig nytt for langsiktige investorer. At en aksje er inne i en fallende trend betyr nemlig at aksjen har en fallende tendens. Er du derimot en mer aktiv investor eller trader kan de fallende trendene gi deg muligheter. Lær deg alt du må vite om fallende trender.

Fallende trender

For langsiktige investorer gir langsiktige stigende trender god avkastning. Fallende trender gir derimot negativ avkastning. Når en aksje har en fallende trend tolkes som at signal om at det er sannsynlig at aksjekursen skal fortsette kursfallet innenfor trenden.

Som med stigende trender kan du bruke flere forskjellige metoder og verktøy for å finne aksjer med fallende trend. Forskjellige metoder og verktøy for teknisk analyse kan gi forskjellige signaler på forskjellige tidspunkt, derfor er det vanlig å benytte seg av flere verktøy på samme tid for å luke bort falske signaler, og for å bekrefte den fallende trenden.

I vårt kurs i teknisk analyse for viderekomne skal vi gå gjennom noen av de mest brukte metodene og verktøyene for å finne aksjer med fallende trender. Metodene bygger på å finne teknisk støtte og motstand eller trendkanaler, regresjonsanalyse og tekniske indikatorer.

For å bruke disse metodene trenger du et program for teknisk analyse. Vi har brukt TradingView i vårt kurs. På slutten av denne artikkelen finner du en link til dette programmet som du kan prøve gratis i 30 dager. Programmet finnes også i en gratisversjon.

Trendgulv teknisk støtte fallende trender
Charts fra TradingView.

Trendgulv

Noe av det første vi gikk gjennom i vårt kurs i teknisk analyse for nybegynnere var tekniske støtte og teknisk motstand. Når du skal finne fallende trender med trendkanaler er det viktig å ha en god forståelse av disse begrepene. En fallende trendkanal består nemlig av et trendgulv som er en teknisk støtte og et trendtak som er en teknisk motstand.

De tekniske støttene og motstandene i fallende trender vil peke nedover jo lengre mot høyre du beveger deg på chartet. Dette betyr at jo lengre du kommer mot høyere på en fallende trend, jo lavere nivå vil den være på. Dette skyldes at aksjekursen faller over tid eller har en fallende tendens.

Et trendgulv i en fallende trend er definert ved at den tekniske støtten i trendgulvet må ha blitt testet 3 ganger. Å teste støtten betyr at aksjekursen faller ned til støtten for så reagere opp igjen. Disse testene skal bli utført på stadig lavere nivåer, noe som gir deg en teknisk støttelinje som peker nedover mot høyre.

Trendtak fallende trend motstand teknisk analyse aksjer

Trendtak

Trendtaket er motstykket til trendgulvet, taket i en fallende trend er nemlig en teknisk motstand. Teknisk motstand oppstår når aksjekursen stiger til et nivå hvor investorene vil synes at aksjekursen er så høy at de selger for å sikre gevinster, samtidig som potensielle kjøpere trekker seg unna på grunn av den høye prisen. Dette gir et salgspress som fører til en reaksjon ned i aksjekursen.

Over tid vil en aksje som beveger seg innenfor en fallende trend få en lavere kurs. Dette kommer av at det blir færre kjøpere som er interessert i å kjøpe aksjen, samtidig som det er flere selgere som vil begrense tap og derfor selger aksjene. Dette fører til at toppene i aksjekursen som utgjør motstandsnivåene i trendtaket hele tiden settes på lavere nivåer.

Et trendtaket er definert ved at motstanden skal være testet 2 ganger. Å teste motstanden i trendtaket betyr at aksjekursen har steget opp til motstandsnivået, for så å få en reaksjon ned på grunn av et salgspress fordi kjøperne synes aksjen er for dyre, mens selgerne vil selge for å sikre gevinster eller begrense tap.

Slik finner du aksjer med fallende trend

I grove trekk er det to ulike metoder vi kan bruke for å finne aksjer med fallende trend. Den vanligste metoden går ut på å finne trendkanaler ved å se etter tekniske støtter og motstander, eller ved å bruke regresjonsanalyse. En mindre vanlig metode går ut på å bruke tekniske indikatorer, eller såkalte trendindikatorer. Mange tradere og investorer bruker flere metoder for å finne fallende trender. Årsaken til dette er at de vil bekrefte de fallende trendene for å unngå falske signaler.

Finn fallende trender med støtte og motstand trendkanal

Finn fallende trender med støtte og motstand

Vi gikk grundig gjennom begrepene teknisk støtte og motstand i vårt kurs for nybegynnere, og for å få mest ut av vårt kurs i tekniske analyse for viderekomne er det viktig å ha en god forståelse av hvordan disse fungerer. En trendkanal består nemlig av en teknisk støtte som er trendgulv, og en teknisk motstand som er trendtak som begge er parallelle.

De parallelle linjene som viser oss trendtak og trendgulv eller motstand og støtte i en fallende trendkanal vil helle nedover jo lengre mot høyre du gå på chartet. Altså vil støtten i trendgulvet og motstanden i trendtaket bli testet på stadig lavere nivåer siden aksjekursen er inne i en fallende trend.

Den tekniske støtten i gulvet av den fallende trendkanalen skal bli testet 3 ganger, mens motstanden i trendtaket skal bli testet 2 ganger før vi har en etablert trendkanal. Disse testene av den tekniske støtten og motstanden trenger ikke å komme i en bestemt rekkefølge.

Finn fallende trender med regresjonstrend

Finn fallende trender med regresjonstrend

En ulempe med å finne fallende trender ved å se etter støtte- og motstandnivåer er at det er mye rom for subjektive fortolkninger. Dette gjør at forskjellige tradere og investorer kan finne støtte og motstand på forskjellige nivåer. Ved å bruke regresjonsanalyse kan du unngå dette.

En regresjonstrend beregnes matematisk, noe som gjør at det ikke er rom for subjektive meninger. For å finne en regresjonstrend gjøres det en lineær regresjonsanalyse hvor man ser på forholdet mellom aksjekurs og tid. Denne analysen kan du gjøre automatisk med analyseprogrammet TradingView.

En fallende trendkanal som er funnet med regresjonsanalyse har et trendtak og et trendgulv som fungerer som motstand og støtte. I tillegg har du også en gjennomsnittslinje som fungerer som støtte og motstand avhengig av hvor aksjekursen er.

Gjennomsnittslinjen er viktig fordi denne deler regresjonstrenden i to. På oversiden av gjennomsnittslinjen anser man nemlig aksjekursen for å være overkjøpt, noe som øker sannsynligheten for fall eller korrigering, mens dersom aksjekursen er på nedsiden er den oversolgt, noe som øker sannsynligheten for en stigning eller korrigering.

Gjennomsnittslinjen er også en teknisk støtte når aksjekursen beveger seg på oversiden av den. Motsatt er det når aksjekursen beveger seg på undersiden av gjennomsnittslinjen i regresjonstrenden. Den vil da fungere som en teknisk motstand.

Finn fallende trender med tekniske indikatorer

Finn fallende trender med tekniske indikatorer

Det finnes mange tekniske indikatorer som kan benyttes for å finne aksjer med fallende trender. En av de mest brukte er ulike typer glidende gjennomsnitt av ulike lengde. Det finnes også spesielle trendindikatorer som viser om en aksje er inne i en fallende trend. En fordel med tekniske indikatorer er at de ofte gir tidlige signaler for trendskifter.

Et flytende gjennomsnitt beregner gjennomsnittlig aksjekurs for en bestemt periode. En vanlige metode å bruke disse på er å ha et kortsiktig flytende gjennomsnitt og et langsiktig flytende gjennomsnitt. Ofte bruker det et par flytende gjennomsnitt på 2 og 25 dager, 20 og 100 dager, eller 50 og 200 dager.

En aksje med fallende trend vil finnes ved at det korte gjennomsnittet beveger seg på undersiden av det lange gjennomsnittet. Når det korte gjennomsnittet bryter ned gjennom det lange gjennomsnittet får vi signalet Death Cross som viser at aksjekursen har etablert en fallende trend.

Vortex Indicator er en teknisk trendindikator som består av to trendlinjer. Disse trendlinjene er utregnet med True Range, bevegelse i stigende trend og fallende trend, og parameter lengde. Trendlinjene kalles V- og V+. Når V- går over V+ har vi en fallende trend.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Aksjehandel og fallende trender

For erfarne investorer og tradere kan en fallende trend gi mange muligheter. Men, for ferske investorer som skal begynne med aksjehandel er det langt fra opplagt hvilke muligheter et fallende marked gir. Fallende aksjekurs kan gi god avkastning til de traderne som driver med shorting. Shorting går ut på å selge aksjer man ikke eier, for så å kjøpe dem tilbake til en lavere kurs. Dette har en høy risiko, men ved bruk av ETF eller sertifikater kan risikoen begrenses. Fallende trender kan få et trendskifte, noe som kan bety at aksjekursen vil stige. Altså kan det være verdt å følge med på aksjer med fallende trend fordi disse kan bli gode kjøp om trenden snur.

Trendskifte

Vi nevnte trendskifte, og dette betyr at den underliggende trenden avbrytes og en ny trend vil starte i en ny retning. Som regel vil en fallende trend gå over i en sidelengs trend eller en trading range hvor kursen beveger seg sidelengs over tid. I de fleste tilfeller vil også aksjer som begynner en fallende trend ha vært inne i en trading range eller sidelengs trend som blir avbrutt.

For å se om fallende trender har blitt avbrutt er det vanlig å se om vi har fått et etablert brudd på en teknisk motstand. Det betyr at vi har fått et brudd på trendtaket. En avslutning av en fallende trend kan vi også se på glidende gjennomsnitt. Dette signalet kalles et Golden Cross og kommer når det korte gjennomsnittet beveger seg opp over det lange gjennomsnittet.

Tekniske formasjoner kan også signalisere et trendskifte. Her er det mest vanlig at signalene kommer fra det vi kaller vendeformasjoner. Når vi får disse signalene er det vanlig at aksjekursen i den fallende trenden går over til en stigende trend uten å gå gjennom en trading range. Vanlige vendeformasjoner er doble bunner og hode/skulder-formasjoner.

Lær mer om tekniske trender

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Fallende trender FAQ

Hva er en fallende trend?

En fallende trend er definert ved at aksjekursen har en underliggende tendens som peker mot lavere kurs over tid. Aksjer i fallende trender kan shortes. De kan også være gode kjøp når den fallende trenden blir avsluttet.

Hvordan kan jeg finne fallende trender?

Fallende trendkanaler kan finnes ved å bruke trendkanaler med støtte og motstand eller regresjonsanalyse. Det finnes også tekniske indikatorer som kan brukes for å finne aksjer med fallende trender.

Finnes det analyseprogram som kan finne aksjer med fallende trender?

Ja, det finnes flere analyseprogram for teknisk analyse som kan finne aksjer med fallende trend automatisk. I vår gjennomgang av fallende trender bruker vi et program som kan finne disse aksjene automatisk med en stock screener.

Hvordan kan jeg trade aksjer i fallende trender?

Først og fremst kan du shorte aksjer som er inne i en fallende trend. Shorting har høy risiko, men ved å bruke ETF kan du begrense risikoen. Aksjer i fallende trend kan også være gode kjøp når trenden skifter.

Hvordan kan jeg vite når en fallende trend er avbrutt?

En vanlig metoder for å se om en fallende trend er avsluttet er å se om motstanden i trendtaket er brutt. Det finnes også tekniske formasjoner som signaliserer trendskifte. Indikatorer kan også signalisere trendskifte.