teknisk indikator fib fibonacci retracement levels hvordan bruke analyseprogram

Fibonacci Retracement Levels

Leonardo Fibonacci, eller Leonardo Pisano Bigollo som han egentlig het, er faktisk ikke opphavsmannen til de kjente Fibonacci tallene. Faktisk ble Fibonacci sekvensen utviklet av indiske matematikere på 600-tallet. Leonardo var derimot personen som gjorde Fibonacci tallene kjente i Vest-Europa. Innen teknisk analyse brukes disse til å finne støtte og motstand ved hjelp av Fibonacci Retracement Levels eller FIB som metoden også kalles.

teknisk indikator fib hvordan bruke
Charts fra TradingView.

Fibonacci Retracement Levels

FIB er horisontale linjer som viser potensielle og sannsynlige nivåer hvor du kan finne teknisk støtte og motstand. Nivåene finnes ved å bruke Fibonacci tall. Nivåene finnes ved prosent i forhold til siste kurs.

De vanlige nivåene er 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % og 78,6 %. Det er også vanlig å bruke 50 %, selv om dette ikke er et Fibonacci tall. I et analyseprogram brukes FIB ved å tegne en linje mellom en topp og en bunn. Programmet vil så automatisk finne støtter og motstander.

I chartet over har vi bruke analyseprogrammet TradingView som automatisk finner topper og bunner, og plotter inn Fibonacci nivåer for støtte og motstand. Dette programmet legger også til flere nivåer, noe som kan være en fordel. Vi kan se at 50 % nivået førte til en endring i retningen på kursutviklingen.

Kurtasjefri aksjehandel med norske, danske, finske og amerikanske aksjer
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Aksjehandel og Fibonacci Retracement Levels

Både teknisk støtte og teknisk motstand er helt grunnleggende for teknisk analyse. Dette er nivåer hvor det skjer skifter mellom tilbud og etterspørsel, noe som igjen kan føre til retningsendringer for kursutviklingen. Både støtte og motstand kan brukes til timing av kjøp og salg av aksjer. Støtter kan brukes som kjøpsnivåer eller stop loss nivåer ved brudd ned. Motstand kan brukes til gevinstsikring eller nivåer for å innta short posisjoner i aksjen.

Teknisk analyseprogram med automatisk FIB

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Fibonacci Retracement Levels FAQ

Hva er Fibonacci Retracement Levels?

Fibonacci Retracement Levels er en teknisk indikator som brukes til å finne tekniske støtter og motstand. Støtte og motstand finnes ved å bruke Fibonacci sekvensen.

Hvordan brukes Fibonacci Retracement Levels?

I flere analyseprogram kan FIB legges automatisk til charts. Du kan dermed lett finne potensielle tekniske støtter og tekniske motstander. På vår side viser vi deg et anbefalt analyseprogram som automatisk legger til FIB.

Hvilket analyseprogram kan jeg bruke?

Vi anbefaler TradingView programmet for å finne teknisk støtte og motstand med FIB. FIB er lagt til som kode slik at dette gjøres automatisk. På vår side kan du se hvordan du kan prøve TradingView gratis.