hva er Flaggformasjoner teknisk analyse aksjer trading investering

Flaggformasjoner

Flaggformasjoner hører til i kategorien fortsettende formasjoner. Det betyr at denne typen tekniske formasjoner oppstår når aksjen eller indeksen er inne i en trend, og signaliserer at kursutviklingen kommer til å fortsette i samme retning som den underliggende trenden.

johnson johnson aksje flaggformasjoner tekniske formasjoner
Charts fra TradingView.

Flaggformasjoner

Flaggformasjonene er ikke blant de vanligste, men de er lett gjenkjennelige, og i tillegg pleier de å gi holdbare signaler. Formasjonen består av en flaggstang, hvor kursen beveger seg raskt opp på høyt volum. Deretter får vi en konsolideringsfase hvor kursen beveger seg sidelengs. Dette fører til at vi får en liten rektangelformasjon. Det blir også sett på som styrke i formasjon om bruddet ut av motstanden i taket av formasjonen kommer på høyt volum.

Du kan finne flaggformasjoner i charts med vanlige linje eller candlesticks. Vi foretrekker å vurdere flaggformasjonene i charts med linje og candlesticks. Grunnen til dette er at du kan overse enkelte formasjoner dersom du kun bruker candlesticks eller kun linje. Dersom flaggformasjonen er synlig i begge typene charts har du også et mer solid signal. I denne artikkelen om flaggformasjoner bruker vi analyseprogrammet fra TradingView.

gulv i flaggformasjoner teknisk støtte

Gulv i flaggformasjoner

Gulvet i en flaggformasjon er en teknisk støtte. I de fleste tilfeller vil dette være tilnærmet horisontalt. Ofte vil støtten i gulvet av en flaggformasjon bli testet mellom 1 til 3 ganger over en periode som ikke er lengre enn 10 uker. Dersom flaggformasjonen strekker seg over en periode som er lengre enn dette vil den bli definert som en rektangelformasjon.

tak i flaggformasjon teknisk motstand

Tak i flaggformasjoner

Taket i en flaggformasjon er en teknisk motstand, og denne vil også være tilnærmet horisontal. I tillegg skal den gå parallelt med gulvet i formasjonen. Gulvet blir normalt testet mellom 1 til 3 ganger, og over en periode som ikke er lengre enn 10 uker.

johnson johnson aksje flaggformasjoner tekniske formasjoner

Flaggformasjon

Etableringen av flaggformasjoner er todelt. Først har vi flaggstangen som fremstår som en vertikal kursoppgang. Dersom du bruker et chart med candlesticks vil du ofte se at dette egentlig er et gap. Denne plutselige og kraftige kursoppgangen skal også komme på stort volum. Den neste delen av flaggformasjonen er fasen hvor kursen konsoliderer og danner en liten rektangelformasjon mellom en støtte og motstand. Det er denne som er selve flagget.

Aksjehandel og flaggformasjoner

Siden flaggformasjoner er en fortsettende formasjon er disse et signal om at aksjekursen eller indeksen vil fortsette å utvikle seg i samme retning som den underliggende trenden. Dermed vil en flaggformasjon som dannes i en stigende trend være et kjøpssignal. Dette kan utnyttes ved å kjøpe aksjen. Motsatt vil en flaggformasjon som dannes i en fallende trend være et salgssignal. Dette kan utnyttes ved å enten selge ut posisjonen man har for å begrense tap eller man kan shorte aksjen eller indeksen.

Brudd på flaggformasjoner

Selv om flaggformasjoner er signaler om at aksjen eller indeksen skal fortsette i samme retning bør man ikke kjøpe seg inn for tidlig. Det er vanlig å vente til vi har fått et etablert eller bekreftet brudd ut av motstanden eller støtten i formasjonen. Ofte kommer bruddet på stort volum, og det kan komme store kursbevegelser. Dette kan føre til at man mister mye av potensialet ved å vente på at bruddet blir etablert. Det kan være en fordel å bruke en teknisk indikator for å få bekreftet bruddet tidligere.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Flaggformasjoner FAQ

Hva er flaggformasjoner?

Flaggformasjoner er tekniske formasjoner som oppstår når kursen eller indeksen er inne i en trend. Formasjonen er et signal om at kursutviklingen kommer til å fortsette innenfor den samme trenden.

Hvordan kan jeg finne flaggformasjoner?

For å finne en flaggformasjon trenger du et analyseprogram som lar deg tegne inn teknisk støtte eller gulv og teknisk motstand eller tak for formasjonen. På vår side kan du se hvilket program vi anbefaler og prøve dette gratis i 30 dager.

Hvordan kan jeg trade en flaggformasjon?

Siden en flaggformasjon er en fortsettende formasjon og signaliserer at kursutviklingen skal fortsette innenfor samme trend kan du innta en long posisjon når vi har bull flagg eller shorte om vi får et bear flag.