Fortsettende formasjoner teknisk analyse trading investering

Fortsettende formasjoner

Fortsettende formasjoner signaliserer at aksjekursen kommer til å fortsette i samme retning som den hadde før den gikk inn i konsolideringen i formasjonen. De fortsettende formasjonene kan oppstå i både stigende og fallende markeder. Ofte vil de også signalisere store kursutslag, noe som gjør de populære blant tradere.

Fortsettende formasjoner

Denne typen tekniske formasjoner er nyttige fordi de signaliserer retningen kursen sannsynligvis vil fortsette i. Dette gjør at de kan brukes av kortsiktige swing tradere som vil utnytte svingninger og mer langsiktige investorer som investerer i trendende aksjer. Selv om dette er relativt stabile formasjoner kan det lønne seg å vente på etablerte brudd på støtte eller motstand får du inntar posisjoner. Som vi gikk igjennom i kurset med teknisk analyse for nybegynnere kan etablerte brudd bekreftes med candlesticks og tekniske indikatorer.

Disse tekniske formasjonene kan finnes på alle typer charts, noe som betyr at du kan bruke graf og candlesticks. Det vanligste er nok candlesticks siden disse gir deg god oversikt over kursutviklingen intradag, selv når du se på charts for en lengre periode. I analyseprogrammet du bruker må du ha mulighet til å tegne inn støtte og motstand eller gulv og tak i formasjonene.

Siden dette er fortsettende formasjoner er vi ikke avhengig av å få etablerte brudd for å kunne si noe om sannsynlig retning for fremtidig kursutvikling. Får vi for eksempel en vimpelformasjon i et chart med stigende aksjekurs er det sannsynlig at kursen vil stige etter vi har fått brudd på motstanden. Motsatt er det i et fallende marked. Får vi en vimpelformasjon i et bearmarked vil kursen sannsynligvis fortsette å falle etter vi har fått brudd på støtten.

Gulv i fortsettende formasjoner
Charts fra TradingView.

Gulv i fortsettende formasjoner

Det er vanlig å omtale den tekniske støtten i en fortsettende formasjon for gulv. Det er ingen regel for hvor mange ganger gulvet må være testet før det er etablert, men vi ser ofte i for eksempel vimpelformasjoner at gulvet blir testet to ganger.

Tak i fortsettende formasjoner

Tak i fortsettende formasjoner

Ofte brukes uttrykket tak om den tekniske motstanden i en fortsettende formasjon. Her er det heller ingen regel om hvor mange ganger det må bli testet før motstanden i taket er etablert.

Fortsettende formasjoner

Denne typen tekniske formasjoner er ikke blant de vanligste, men de er populære siden de kan signalisere sterk oppgang på relativt kort sikt. Selve formasjonene er lett gjenkjennelige, men siden de opptrer relativt sjeldent kan de være vanskelige å finne. Har du en god forståelse av teknisk støtte og motstand, og kjenner til de forskjellige formasjonene vil du likevel kunne gå raskt gjennom charts til ulike aksjer for å finne disse.

Aksjehandel og fortsettende formasjoner

Fordelen med disse formasjonene er at de angir hvilken retning det er sannsynlig at kursen vil fortsette i. Det er også vanlig å se på volumet både i den raske oppgangen til eller ned til formasjonen. Et stort volum indikerer ofte at vi kan vente oss et tydelig signal fra formasjonen. I tilfeller hvor aksjekursen har steget opp til formasjonen vil man kunne innta longposisjoner når vi får et brudd. Motsatt kan vi enten selge ut posisjoner eller shorte aksjer når kursen har falt ned til formasjonen.

Brudd på fortsettende formasjoner

Vi nevnte at det kan være verdt å vente på etablerte brudd før du inntar posisjoner for trading med fortsettende formasjoner. Grunnen til dette er å unngå mye handler som kan gi store kostnader. Etablerte brudd kan vi enten få når det kommer tre hele candlesticks over motstand eller under støtte. Vi kan også bruke tekniske indikatorer som flytende gjennomsnitt, RSI og MACD til å bekrefte brudd.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Fortsettende formasjoner FAQ

Hva er fortsettende formasjoner?

Dette er tekniske formasjoner som signaliserer at kursen kommer til å fortsette i samme retning som tidligere. Altså, vil en slik formasjon i en stigende trend indikere videre oppgang, mens en fortsettende formasjon i et fallende marked signaliserer videre nedgang.

Hvordan kan jeg finne fortsettende formasjoner?

For å finne de fortsettende formasjonene er du avhengig av å ha et analyseprogram som lar deg tegne inn teknisk støtte og teknisk motstand for gulv og tak i formasjonen. Du kan selv velge om du vil bruke candlesticks eller graf. Formasjonene kan også oppstå på kort og lang sikt.

Hvordan kan jeg trade aksjer med fortsettende formasjoner?

Mange foretrekker å vente på et brudd på enten støtten eller motstanden i formasjonen før de inntar posisjoner. Finner du en fortsettende formasjon hvor kursen steg før formasjonen ble dannet kan du dermed innta en long posisjon når du få brudd på motstanden i taket av formasjonen.