Four Week Rule aktiv investering strategi trading

Four Week Rule

Four Week Rule er av mange investorer og tradere regnet for å være en av de beste strategiene for aktiv investering. Ofte vil investeringene gå over så lange perioder at kostnadene holdes nede, samtidig som strategien kan sikre deg mot de største kursfallene. Dette er også en veldig enkel strategi som du kan lære deg å bruke raskt.

Four Week Rule

Kostnader er et av de store problemene for tradere, i tillegg er det vanskelig å forutse når en aksje eller indeks har toppet eller bunnet ut. Four Week Rule er en aktiv investeringsstrategi som i mange tilfeller vil kunne sikre deg mot store kursfall, i tillegg kan den sørge for at kostnadene dine holdes nede så lenge du velger aksjer som trender. Investeringsstrategien går ut på å kjøpe aksjer eller indeks når den er på 4-ukers høy. Når aksjekursen eller indeksen er på 4-ukers lav selger du ut.

En annen viktig fordel med strategien er at den er enkel. De aller fleste kan lære seg å bruke den i løpet av kort tid. Den kan også brukes til algoritme trading. Vil du gjøre det enkelt trenger du bare en chart med 1-ukes candlesticks. Når du skal bruke investeringsstrategien er det en fordel å ha kjennskap til enkel teknisk analyse. Du bør kunne finne high og lows i en aksjekurs, og kunne bedømme om en aksjekurs eller indeks er inne i en stigende trend.

Oppsummert

  • Aktiv investeringsstrategi for aksjer, indekser, råvarer, valuta
  • Enkel strategi som kan sikre deg mot de store kursfallene
  • Muligheter for å lage en algoritme for trading

Eksempel på Four Week Rule i praksis

Selv om denne investeringsstrategien kan sikre deg mot større kursfall vil det fortsatt være viktig å diversifisere, altså å spre risiko over flere selskap. Ideelt sett bør man ha 26 forskjellige aksjer i en portefølje, men for de aller fleste vil det være et for stort antall til å kunne følge med på kursutviklingen til alle.

Et godt alternativ kan være å velge et børsnotert fond som følger en indeks. Velger du en indeks kan du også i stor grad velge hvor stor risiko du vil ha. Ønsker du lav risiko velger du en ETF som følger en bred indeks som Dow Jones Industrial Average eller SPDR S&P500 ETF som vi har valgt til vårt eksempel. Vil du ha høyere risiko kan du velge et smalere bransjefond som fokuserer på for eksempel teknologiaksjer eller biotech.

Som nevnt bør du ha grunnleggende kjennskap til teknisk analyse. Dersom du ikke allerede har dette kan du lære mer om det i vårt kurs i teknisk analyse for nybegynnere. Begrepene du må kjenne til for å kunne utbytte investeringsstrategien er high og low, eller topper og bunner, og tekniske trender.

four week rule tradingstrategi eksempel tips anbefalinger
Charts fra TradingView.

Praktisk bruk av Four Week Rule

Når du har fått tilgang til et analyseprogram som lar deg vise kursutviklingen med 1-ukes candlesticks, og har bestemt deg for hvilket instrument du vil bruke til trading kan du begynne. Du kjøper deg som nevnt inn i aksjen eller ETF-en når det settes en 4-ukers topp. Det betyr at du kjøper deg inn når kursen er på et nivå som er høyere enn de 4 foregående ukene. I vårt eksempel har vi markert kjøp med grønne horisontale linjer. De røde horisontale linjene er nivåene vi har solgt på.

Posisjonen beholdes frem til det settes en 4-ukers bunn. Altså at kursen er på et nivå som er lavere enn de 4 foregående ukene. Nå vil du være ute av markedet, og som du kan se i chartet ovenfor så vil det være noen falske signaler, samtidig hadde du unngått store deler av kursfallet vi hadde i perioden februar/mars 2020 når Covid-pandemien slo seg opp. Du vil også få med deg store oppganger når kursen er inne i stigende trend. Når det igjen settes en ny 4-ukers topp kjøper du deg inn i aksjen eller indeksen igjen.

Valg av verdipapirer for Four Week Rule

ETF-er passer godt til Four Week Rule tradingstrategi. Som nevnt kan du få en bred diversifisering som tar ned selskapsrisiko, og ved å investere i brede indekser kan du også senke sektorrisiko. Det er mulig å bruke investeringsstrategien på enkeltaksjer, og andre instrumenter som valuta og råvarer, men det vil kreve mye tid og ressurser å følge opp disse. Derfor tror vi at utvalget av børsnoterte fond vi har satt opp nedenfor kan passe godt for de aller fleste.

Relevante verdipapirer for Four Week Rule

Four Week Rule FAQ

Hva er Four Week Rule?

Four Week Rule er en strategi for aktiv investering som kan sikre deg mot store kursfall. Investeringsstrategien passer for aksjer, indekser, råvarer og valuta. For å kunne bruke strategien må du kjenne til teknisk high og lows, og ha et chart med candlesticks.

Hva er fordelene ved Four Week Rule?

Den kanskje viktigste fordelen er at strategien som oftest vil sikre at du ikke er investert gjennom de største kursfallene. Siden strategien er såpass enkelt er det også mulig å automatisere den med en algoritme.

Hva er risikoen ved Four Week Rule?

I perioder med høy volatilitet og i sidelengs trender kan det bil mange handler som påfører mindre tap på porteføljen. Derfor er det viktig å forsøke å finne aksjer eller indekser som trender når du vil bruke Four Week Rule investeringsstrategi.

Hvilke aksjer passer til Four Week Rule?

Det er viktig å velge aksjer eller indekser som er inne i en trend når du vil investere med denne strategien. Grunnen til dette er at du kan få lavere transaksjonskostnader, noe som igjen kan sikre at du får en høyere avkastning.