Meny Lukk

Gearing

Gearing eller belåning er en mulighet de fleste meglere tilbyr til sine kunder. Det kan gi bedre avkastning, men det er risiko tilknyttet dette.

  • Aksjer og CFD
  • Gearing opptil 30x
  • Godkjent av Finanstilsynet

CFD-er er komplekse instrumenter og medfører stor risiko for å tape penger raskt gjennom giring. 62 % av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko.

  • CFD
  • Gearing opptil 30x
  • Godkjent av Finanstilsynet

CFD-er er komplekse instrumenter og medfører stor risiko for å tape penger raskt gjennom giring. 62 % av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko.

Gearing

Gearing, belåning, aksjekreditt eller lån til kjøp av aksjer. Navnet er forskjellige fra megler til megler, men funksjonen er den samme. Man stiller egenkapitalen som sikkerhet og megleren gir deg en kreditt som du kan kjøpe flere aksjer for. Hvor mye du kan få i aksjekreditt varierer, både fra hvilken megler du bruker, hvilken aksje du kjøper og hvordan porteføljen din er diversifisert. Siden risikoen øker ved belåning av porteføljen er det viktig å ha gjennomgått mulige hendelser, slik at man på forhånd vet hvordan man skal håndtere de ulike situasjonene som kan oppstå.

Praktisk eksempel på aksjegearing

Siden Aksjeskolen tar for seg det aller mest grunnleggende tenker vi oss at du kun har en aksje i porteføljen. Planen din er å kjøpe flere aksjer i dette selskapet og det skal du gjøre med belåning.

Du har allerede 100 aksjer i selskapet AAA. En enkelt aksje av disse koster 100 kr, noe som gjør at hele porteføljen din er verdt 100 x 100 kr = 10000 kr. Egenkapitalkravet for aksjen er 20%, noe som betyr at du kan belåne porteføljen fem ganger. Husk at egenkapitalkravet er egenkapitalen din, og dette er det megleren har som sikkerhet for lånet.

Megleren gir deg en aksjekreditt som gjør at du kan få maks belåning av porteføljen. Det betyr at megleren gir deg 50000 kr du kan bruke til å kjøpe aksjer i AAA for. Det gir deg 50000 kr : 100 kr = 500. Med aksjene du hadde fra før betyr det at du nå har 600 aksjer i AAA.

Kursen stiger

La oss si at aksjekursen stiger med 10% til 110 kr. Porteføljen din med 600 aksjer i AAA er nå verdt 110 kr x 600 = 66000 kr. Dersom du selger til denne kursen vil du få 66000 kr for aksjene og leverer tilbake 50000 kr som du lånte av megleren. Det gjør at du sitter igjen med 16000 kr. Avkastningen blir da på 16000 kr – 10000 kr = 6000 kr.
Det tilsvarer en avkastning på egenkapitalen din med 60%.

Dersom du ikke hadde brukt belåning i dette tilfellet ville du solgt aksjene for 100 x 110 kr = 11000 kr, noe som gir en avkastning på 1000 kr eller 10%. Altså har belåningen gitt deg en meravkastning på 5000 kr i tilfellet du brukte belåning.

Kursen faller

Vi bruker samme utgangspunkt som i tilfellet hvor aksjekursen steg, men nå faller derimot aksjekursen 10% til 90 kr. Dersom du selger deg ut ved for eksempel å bruke en stop loss på denne kursen vil du få 90 kr x 600 = 54000 kr. Etter at du har levert tilbake 50000 kr du lånte av megleren vil du da sitte igjen med 4000 kr. Det tilsvarer en avkastning på egenkapitalen din med – 60%.

Hadde du kun brukt egenkapital til denne handelen ville ting sett annerledes ut. Da hadde du nemlig kun fått avkastning på de 100 aksjene du kjøpte for egenkapital. Det hadde gitt deg en egenkapital etter salg på 100 x 90 kr = 9000 kr. Det tilsvarer en avkastning på egenkapitalen med – 10%.

Strategier for gearing

Eksemplene ovenfor viser klart og tydelig hvor mye effekt man kan få ut av å bruke belåning på aksjehandel. Det kan gi både utrolig gode resultater, men også veldig dårlige resultater. Derfor er det veldig viktig at man er godt kjent med hvordan aksjebelåning fungerer før man bruker dette i praksis. I tillegg bør man ha en strategi og kjenne til hvordan man kan håndtere ulike situasjoner, både når det går godt, og når det går dårlig.

Diversifisering

Diversifisering betyr å spre risiko. Det vil si at man kan kjøpe flere forskjellige aksjer, eller til og med andre typer finansielle instrumenter. Dersom man kun har en aksje i porteføljen blir man veldig utsatt for hvordan kursutviklingen til denne er. Har man for eksempel to aksjer i porteføljen vil man kunne oppleve at den ene aksjen stiger, mens den andre faller, og det kan igjen gjøre at totalavkastningen til porteføljen ikke blir så dårlig.

Stop loss ordre

En stop loss ordre er en automatisert handel som blir utført dersom aksjekursen faller til et bestemt nivå. Ofte brukes det teknisk analyse til å definere hvor disse nivåene bør være. Ved at aksjen selges til denne bestemte kursen vil man kunne unngå ytterligere tap dersom aksjekursen skulle falle videre.

Markedsplasser med belåning

Det finnes flere markedsplasser og meglere som tilbyr belåning. Vi som driver Aksjeskolen bruker normalt markedsplassen eToro til dette. Mulighet for belåning er langt fra den eneste grunnen til det. eToro tilbyr nemlig også gratis analyseprogram med realtidskurser slik at du kan lage tekniske analyser når du skal trade for eksempel CFD. CFDer har flere fordeler. Blant annet kan du trade alt fra indekser, aksjer, valuta og råvarer på en markedsplass, men i tillegg får du også mulighet til å drive med shorthandel.