hva er Glidende gjennomsnitt aksjer trading investering

Glidende gjennomsnitt

Glidende gjennomsnitt er en av de aller mest brukte tekniske indikatorene. Den er enkel å lære seg, og den gir tydelige signaler. Den er først og fremst en trendindikator som indikerer om kursutviklingen over tid er negativ eller positiv, men den kan også brukes til å finne tekniske støtter og motstander.

Kurtasjefri aksjehandel med norske, danske, finske og amerikanske aksjer
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Glidende gjennomsnitt

Aksjekurser har en tendens til å bevege seg i rykk og napp. Det kan komme kortere nedturer eller oppturer for aksjekursen. Disse bevegelsene kan gjøre det vanskelig å se den lengre tendensen eller retningen i kursutviklingen. Ved å bruke et glidende gjennomsnitt for å analysere kursutviklingen vil disse kortsiktige bevegelsene bli flatet ut.

Simple Moving Average er et mye brukt glidende gjennomsnitt for teknisk analyse av aksjer. Dette fungerer ved at gjennomsnittskursen for en bestemt periode blir beregnet kontinuerlig. I Simple Moving Average vil gjennomsnittet bli beregnet ved at aksjekursen i hver tidsenhet for perioden vektlegges like mye. Matematisk gjøres dette ved å legge sammen sluttkursen for hver dag i perioden og dele dette å antall dager.

Exponential Moving Average er et glidende gjennomsnitt hvor sluttkursen for de seneste dagene vil bli vektlagt tyngre enn sluttkursen på dagene som er tidlig i perioden du har valgt.

Det finnes flere typer glidende gjennomsnitt, og selv om disse beregnes på forskjellige måter brukes og tolkes de på samme måte. Som oftest brukes et kort og et langt glidende gjennomsnitt i par. Altså at du har et gjennomsnitt som analyserer en kort tidsperiode og et gjennomsnitt som analyserer en lang periode. Ofte er det vanlig å bruke et kort gjennomsnitt på 20 eller 50 dager, og et langt gjennomsnitt på 100 eller 200 dager.

Vil du lære om andre tekniske indikatorer? Følg vårt kurs i teknisk analyse for viderekomne.

golden cross teknisk analyse glidende gjennomsnitt
Charts fra TradingView.

Golden Cross

Den mest vanlige måten å bruke de glidende gjennomsnittene på er å se etter Golden Cross. Dette er et signal om at aksjekursen enten går fra en fallende trend eller sidelengs trend til en stigende trend. Dermed er Golden Cross et kjøpssignal. Vi finner Golden Cross når det korte gjennomsnittet bryter opp over det lange gjennomsnittet. I chartet over har vi tatt for oss BW LPG aksjen og bruker glidende gjennomsnitt på 50 og 200 dager for å finne den langsiktige trenden. I begynnelsen av desember kan vi se at det korte gjennomsnittet bryter opp over det lange gjennomsnittet og gir oss et Golden Cross eller et kjøpssignal.

death cross tekniske analyser aksjer flytende gjennomsnitt dødskryss

Death Cross

På samme måte som de glidende gjennomsnittene kan gi oss kjøpssignaler i form av Golden Cross kan de også gi oss salgssignaler i form av Death Cross. Dette er et signal om at aksjekursen går fra en stigende trend eller en sidelengs trend til en fallende trend. Death Cross oppstår når det korte gjennomsnittet bryter ned gjennom det lange gjennomsnittet. I chartet ovenfor har vi igjen brukt aksjekursen til BW LPG, men nå har vi et kort gjennomsnitt på 20 dager og et langt gjennomsnitt på 100 dager. I midten av februar kan vi se at det grønne korte gjennomsnittet bryter ned gjennom det lange gjennomsnittet, og vi har fått et salgssignal i form av et Death Cross.

glidende gjennomsnitt teknisk støtte teknisk motstand

Glidende gjennomsnitt og teknisk støtte og motstand

Det er mulig å bruke glidende gjennomsnitt til å finne tekniske støtter og tekniske motstander. Det glidende gjennomsnittet vil fungere som en støtte når aksjekursen beveger seg på oppsiden av det, mens det vil fungere som en motstand når aksjekursen beveger seg på undersiden av det glidende gjennomsnittet. Et brudd på støtten vil regnes som et salgssignal, mens et brudd på motstanden vil regnes som et kjøpssignal. I chartet over for Storebrand aksjen har vi glidende gjennomsnitt på 15 og 30 dager. Vi kan se at det korte gjennomsnittet har blitt testet i desember og februar, og at vi får et brudd ned i april. Dette gjennomsnittet fungerer nå som en motstand siden aksjekursen er på undersiden av det. Vi får da en test av det lange gjennomsnittet.

Er du usikker på hva en teknisk motstand eller støtte er? Les mer i vårt kurs i teknisk analyse for nybegynnere.

Aksjehandel og glidende gjennomsnitt

Glidende gjennomsnitt er en trendindikator, men svakheten ved denne tekniske indikatoren er at det kan ta lang tid før vi får bekreftet trendskifter. Derfor har det blitt langt mer vanlig å bruke den tekniske indikatoren til å finne støtte- og motstandsnivåer. Når du skal bruke indikatoren til dette er det vanlig å bruke gjennomsnitt med flere ulike lengder for å finne det glidende gjennomsnittet som historisk har vist seg å være en viktig teknisk støtte eller motstand. Tester av støtte og motstand kan da bli brukt til å time kjøp og salg.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Glidende gjennomsnitt FAQ

Hva er glidende gjennomsnitt?

Glidende gjennomsnitt er en teknisk indikator som brukes til å finne trender. Den tekniske indikatoren kan også brukes til å finne både teknisk støtte og teknisk motstand for aksjekursen, i tillegg kan indikatoren brukes til å bekrefte brudd og kjøps- salgssignaler.

Hvordan kan jeg bruke glidende gjennomsnitt i teknisk analyse?

Det vanligste er å bruke et kort gjennomsnitt på for eksempel 50 dager og et langt gjennomsnitt på 200 dager. I de punktene disse krysser hverandre får vi Golden Cross eller Death Cross som er kjøpssignaler og salgssignaler.

Hvilke analyseprogram kan brukes til å finne glidende gjennomsnitt?

De aller fleste analyseprogram har glidende gjennomsnitt innebygd, men det finnes flere ulike gjennomsnitt som kan brukes og det kan være en fordel å ha tilgang til disse. På vår side viser vi deg et analyseprogram som har flere gjennomsnitt, og som du kan prøve gratis.

Hva er Golden Cross og Death Cross?

Et Golden Cross er et teknisk kjøpssignal som oppstår når det korte gjennomsnittet bryter opp gjennom det lange gjennomsnittet. Motsatt er et Death Cross et salgssignal som oppstår når det korte gjennomsnittet bryter ned gjennom det lange gjennomsnittet.