Hodeskulderformasjoner og omvendte hodeskulderformasjoner

Hode/skulderformasjoner og omvendte hode/skulderformasjoner

Hode/skulderformasjoner og omvendt hode/skulderformasjoner er vendeformasjoner som oppstår i slutten av trender. Formasjonene er et signal om at den pågående trenden er i ferd med å bli avbrutt, og at vi kan forvente oss kursutvikling i en ny retning.

omvendt hode skulder formasjon

Hode/skulderformasjoner og omvendte hode/skulderformasjoner

Denne typen tekniske formasjoner er vendeformasjoner som oppstår i enten en stigende eller fallende trend. Når formasjonen oppstår i en stigende trend vil hode/skulderformasjonen være et signal om at vi kan forvente oss kursfall. Når en omvendt hode/skulderformasjon oppstår i en fallende trend vil denne være et signal om at vi kan forvente oss kursoppgang.

Du kan finne denne typen tekniske formasjoner i charts med candlesticks eller vanlig linje, men vår erfaring er at disse kan være enklere å finne i charts med linje. Når du skal velge analyseprogram er det viktig at du kan tegne inn teknisk støtte og teknisk motstand for formasjonene. I denne artikkelen bruker vi TradingView analyseprogram for aksjer.

hode skulder formasjon

Gulv i hode/skulderformasjoner og omvendte hode/skulderformasjoner

Gulvene i en hode/skulderformasjon og en omvendt hode/skulderformasjon er teknisk støtte. I en hode/skulderformasjon blir gulvet dannet ved testing av området mellom skuldrene og hodet. I en omvendt hodeskulderformasjon har vi derimot to gulv. Det første gulvet blir dannet der hvor skuldrene finner støtte, mens det andre gulvet dannes der hvor hodet finner støtte.

omvendt hode skulder formasjon

Tak i hode/skulderformasjoner og omvendte hode/skulderformasjoner

Takene i en hode/skulderformasjon og en omvendt hode/skulderformasjon er teknisk motstand. I en vanlig hode/skulderformasjon har vi to tekniske motstander. Den første kommer på toppen av skuldrene, mens den andre kommer på toppen av hodet. I en omvendt hode/skulderformasjon har vi kun et teknisk motstand, og denne kommer i punktene hvor formasjonen går fra skulder til hode, og fra hode til skulder.

hode skulder formasjon

Hode/skulderformasjon

En hode/skulderformasjon er en vendeformasjon som oppstår i en stigende trend, og som signaliserer at denne trenden er i ferd med å bli avbrutt. Når vi har fått et etablert brudd på gulvet i den tekniske formasjonen vil vi kunne forvente oss kursfall som danner en ny fallende trend. Potensialet fra denne tekniske formasjonen kan finnes ved å ta avstanden fra gulvet og 2. tak.

omvendt hode skulder formasjon

Omvendt hode/skulderformasjon

En omvendt hode/skulderformasjon er en vendeformasjon som oppstår i en fallende trend, og er et signal om at den fallende trenden er i ferd med å avsluttes, og bli skiftet ut med en stigende trend. Den tekniske formasjonen er bekreftet når vi får et brudd opp av taket eller den tekniske motstanden i formasjonen. I denne formasjonen vil avstanden fra 2. gulv og taket tilsvare potensialet for kursoppgang.

Aksjehandel og hode/skulderformasjoner og omvendte hode/skulderformasjoner

Siden dette er vendeformasjoner gir disse tydelige signaler om hvilken retning vi kan forvente at kursen skal videre i når vi har fått et brudd på støtten eller motstanden som bekrefter formasjonen. I tilfeller hvor du får en vanlig hode/skulderformasjon kan du benytte anledningen til enten å sikre gevinster, eller shorte aksjer for å kunne utnytte et potensielt kursfall. Har du derimot en omvendt hode/skulderformasjon signaliserer denne kursoppgang, noe som betyr at du kan innta en long posisjon for å utnytte denne.

Brudd på hode/skulderformasjoner og omvendte hode/skulderformasjoner

Siden disse formasjonene indikerer trendskifte vil det ofte være en stor oppside i disse, og på grunn av dette er det mange som foretrekker å vente på et etablert brudd før de kjøper seg inn eller selger seg ut av aksjen. Man får et etablert brudd når det har blitt dannet tre hele candlesticks på oversiden av motstanden eller på undersiden av motstanden. Dette gjør at det tar tid, og man kna miste deler av oppgangen ved å vente på dette. Derfor er det også vanlig å bruke tekniske indikatorer som MACD, RSI eller glidende gjennomsnitt for å bekrefte brudd på støtte eller motstand.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Hode/skulderformasjoner og omvendte hode/skulderformasjoner FAQ

Hva er en hode/skulderformasjon og en omvendt hode/skulderformasjon?

Denne typen tekniske formasjoner er vendeformasjoner som signaliserer at vi kan få et trendskifte. En hode/skulderformasjonen signaliserer at vi kan få en fallende trend, mens en omvendt hode/skulderformasjon signaliserer at vi kan få en stigende trend.

Hvordan kan jeg finne hode/skulderformasjoner og omvendte hode/skulderformasjoner?

For å kunne finne denne typen formasjoner må du kjenne til teknisk støtte og teknisk motstand. Du trenger også et analyseprogram som lar deg tegne inn støtte og motstand. På vår side kan du se hvilket analyseprogram vi anbefaler og prøve dette gratis i 30 dager.

Hvordan kan jeg trade hode/skulderformasjoner og omvendte hode/skulderformasjoner?

Når du oppdager en hode/skulderformasjon kan du enten sikre gevinster eller shorte aksjer når du får et brudd på støtten. Med den omvendte hode/skulderformasjonen kan du innta en long posisjon når du får et brudd på motstanden.