kileformasjoner stigende fallende kileformasjon teknisk analyse aksjer trading

Kileformasjoner

Kileformasjoner er tekniske formasjoner som oppstår i perioder hvor aksjekursen eller indeksen beveger seg sakte oppover eller nedover. Siden denne formasjonen er en vendeformasjon kan de brukes til å trade. De er også viktige for å komme tidlig inn i tekniske trender eller selge seg ut før den stigende trenden er over.

Kileformasjoner

Kileformasjonene er vendeformasjoner som angir sannsynlig retning på fremtidig kursutvikling, noe som gjør dem anvendelige. Følgelig er de også populære blant investorer og tradere. Selv om denne typen teknisk formasjon angir retning er det likevel lurt å vente på tydelige signaler, enten fra et etablert brudd eller fra en teknisk indikator. Etablerte brudd som bekrefter formasjonen vil enten komme på motstanden i en fallende kileformasjon eller på støtten i en stigende kileformasjon.

Når du skal finne kileformasjoner kan du bruke vanlige charts med graf eller charts med candlesticks. Det er mange som foretrekker å bruke candlesticks siden disse viser kursen høy og lav innenfor en tradingperiode. Når du skal velge analyseprogram er du avhengig av å ha et som lar deg tegne inn støtte og motstandlinjer. Vi anbefaler TradingView, og det er dette vi bruker i denne artikkelen.

Det er ikke noen regel for hvor mange ganger støtte eller gulv og motstand eller tak i en kileformasjon må bli testet, men det er en vanlig oppfatning av at kileformasjonene dannes over perioder på 10 til 50 dager. Når det gjelder potensiale for kursbevegelser fra disse formasjonene er det vanlig å bruke den største avstanden mellom støtte og motstand som kursmål.

Gulv i kileformasjoner

Gulv i kileformasjoner

Som nevnt er det ikke noe krav om hvor mange ganger gulvet eller støtten i en kileformasjon må være testet for at det skal være etablert. Men, i mange tilfeller kan vi se at gulvet i disse formasjonene blir testet fra tre til fem ganger.

Tak i kileformasjoner

Tak i kileformasjoner

Det er følgelig heller ikke noe krav om at taket eller motstanden i en kileformasjon må være testet et bestemt antall ganger for at formasjonen skal være etablert. Som med gulv eller støtte i kileformasjoner er det vanlig at også disse blir testet mellom tre til fem ganger.

stigende kileformasjon

Stigende kileformasjon

En stigende kileformasjon er en formasjon som indikerer at den pågående stigende trenden er i ferd med å bli avsluttet. Stigende kileformasjoner dannes kun når kursen er i en stigende trend. Den stigende kileformasjonen er lett gjenkjennelig ved at vi har en stigende støtte og en stigende motstand som beveger seg mot hverandre.

Fallende kileformasjon teknisk analyse

Fallende kileformasjon

Fallende kileformasjoner er vendeformasjoner som oppstår i fallende trender. Formasjonen er et signal om at den fallende trenden er i ferd med å avsluttes. Denne typen kileformasjon dannes kun når kursen er i en fallende trend. Fallende kileformasjoner er også lett gjenkjennelige ved at de har en fallende støtte og fallende motstand som beveger seg mot hverandre.

Aksjehandel og kileformasjoner

Kileformasjoner er som nevnt vendeformasjoner, og de angir sannsynlig retning for fremtidig kursutvikling. Dette gjør at de er svært anvendelige for trading. Den stigende kileformasjonen er et signal om at den stigende trenden kan være over. Dermed kan denne tekniske formasjonen brukes som et signal om å sikre gevinster ved å selge eller shorte aksjer for å kunne få avkastning fra fallende kurser. En fallende kileformasjon er et signal om at den fallende trenden kan være i ferd med å være over. Det betyr at den kan brukes som et signal for å kjøpe seg inn i aksjen. En inngang på denne formasjon kan gi deg mulighet til å posisjonere deg tidlig i en stigende trend.

Brudd på kileformasjoner

Selv om dette er formasjoner som angir hvilken retning som er sannsynlig for fremtidig kursutvikling kan det være lønnsomt å vente på etablerte brudd. Enkelte kileformasjoner kan være støy, og det kan igjen føre til økte kostnader og tap. Det vanlige er å vente på etablerte brudd ved å få tre hele candlesticks på undersiden av støtten eller på oversiden av motstanden i en kileformasjon. Det er også vanlig å bruke tekniske indikatorer som glidende gjennomsnitt, RSI eller MACD for å bekrefte brudd på kileformasjoner.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Kileformasjoner FAQ

Hva er kileformasjoner i teknisk analyse av aksjer?

Kileformasjoner er vendeformasjoner som signaliserer at vi kan få et trendskifte. En stigende kileformasjon indikerer at vi kan få et fall som avslutter den stigende trenden. En fallende kileformasjon indikerer at vi kan få oppgang og stigende trend.

Hvordan kan jeg finne en kileformasjon i et chart?

For å finne en kileformasjon i et chart trenger du et analyseprogram og du må kjenne til hvordan du finner teknisk støtte og motstand. På vår side gir vi deg en grundig innføring i kileformasjoner og vi tipser deg også om et godt analyseprogram du kan prøve gratis.

Hvordan kan jeg trade kileformasjoner?

Kileformasjonene er vendeformasjoner som indikerer at den pågående trenden er i ferd med å bli avsluttet. En fallende kileformasjon kan brukes som kjøpssignal for tidlig inngang i en potensielt stigende trend, mens en stigende kileformasjon kan sees på som salgssignal for å sikre gevinster eller shorte.