investere hvordan kjøpe norske skog aksjer kursmål aksjeanbefaling teknisk analyse kursutvikling forum

Kjøpe Norske Skog aksjer

Norske Skog er et internasjonalt skogsindustrikonsern med hovedkontor i Norge. Selskapet er en av verdens største produsenter av avispapir og papirmasse, og har en lang historie innen skogbasert industri. Norske Skog fokuserer også på bærekraftig produksjon og utvikling av nye papirprodukter. Her viser vi deg hvordan du kan kjøpe Norske Skog aksjer.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Innhold og snarveier:

 • NSKOG aksje se nyttig info om Norske Skog aksje og selskapet.
 • NSKOG aksjekurs følg med på Norske Skog kursutvikling. Se info om utbytteyield for NSKOG aksjen.
 • NSKOG kursmål se hvilke anbefalinger og kursmål analytikerne har på Norske Skog aksjen.

Anbefalte nettmeglere for å kjøpe Norske Skog aksjer

Anbefalte nettmeglere som er godkjent av Finanstilsynet

 • Kurtasjefri aksjehandel
 • Bra for nybegynnere
 • 16 børser
 • Forum


nordnet logo 200 x 100
 • Enkel skatterapportering
 • Bra for nybegynnere
 • Lav kurtasje
 • Forum


 • Størst utvalg av aksjer
 • Passer til erfarne
 • 20 børser
 • Børsnoteringer

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/feesKapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg.Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg.

Norske Skog aksje

SelskapNorske Skog
TickerNSKOG
BørsEuronext Oslo
SektorInnsatsvarer
BransjePapir & papirprodukter
Nettsidewww.AAA.com

Om selskapet Norske Skog

Norske Skog er et ledende internasjonalt skogsindustrikonsern med dype røtter i Norge. Med en imponerende historie som strekker seg tilbake til begynnelsen av 1800-tallet, har selskapet etablert seg som en betydelig aktør innen skogbasert industri. Norske Skog er kjent som en av verdens største produsenter av avispapir og papirmasse og har en betydelig tilstedeværelse på det globale markedet.

Selskapets strategi er forankret i bærekraftighet og en bevissthet om miljøansvar. Norske Skog har forpliktet seg til å opprettholde et ansvarlig skogbruk og til å minimere miljøpåvirkningen gjennom hele verdikjeden. Som en pioner innen utviklingen av sirkulære og bærekraftige forretningsmodeller i skogsindustrien, er Norske Skog dedikert til å drive innovasjon og utvikle nye papirprodukter som er tilpasset fremtidens behov.

Selskapet har en bred portefølje av kunder over hele verden, inkludert mediehus, forlag, reklamebyråer og forpakningsleverandører. Dette diversifiserte kundegrunnlaget gir en viss motstandsdyktighet mot svingninger i etterspørselen etter tradisjonelt avispapir.

Likevel møter Norske Skog også utfordringer, spesielt i en tid med digitalisering og endringer i medievaner. Overgangen til digitale medier har påvirket etterspørselen etter tradisjonelt trykt papir. Selskapet jobber imidlertid aktivt med å tilpasse seg markedsendringene og utvikle innovative løsninger for å møte fremtidens behov.

Som med alle investeringer innebærer investeringer i Norske Skog aksjer en viss grad av risiko. Potensielle investorer bør nøye vurdere selskapets strategier, markedsutsikter og konkurransemiljø før de tar en investeringsbeslutning. Med sin lange historie, bærekraftige tilnærming og fokus på innovasjon, kan Norske Skog være en attraktiv mulighet for de som ønsker å delta i den skogsindustrien som er i stadig utvikling.

Fremtidsutsikter for Norske Skog

Norske Skog står overfor både utfordringer og muligheter i sitt strev for å tilpasse seg endringer i den moderne forretningsverdenen. Selskapet har en klar strategi for å møte fremtiden og har identifisert flere nøkkelfaktorer som vil forme sin suksess i årene som kommer.

En viktig faktor i Norske Skogs fremtidsutsikter er dets fokus på bærekraftig utvikling. Som et ledende skogsindustrikonsern har selskapet en unik mulighet til å drive positiv endring i bransjen. Ved å fortsette å investere i moderne teknologi og bærekraftige produksjonsmetoder, kan Norske Skog forbli i forkant av miljøkravene og møte etterspørselen etter mer bærekraftige papirprodukter.

En annen nøkkel til selskapets suksess er dets evne til å diversifisere sin produktportefølje. Som en reaksjon på den fallende etterspørselen etter tradisjonelt avispapir, har Norske Skog utforsket nye forretningsmuligheter innenområder som forpakning og spesialpapirer. Ved å utvikle innovative produkter som oppfyller kundenes behov i en stadig mer digitalisert verden, kan selskapet utvide sin markedsandel og styrke sin konkurranseposisjon.

En viktig risikofaktor som potensielle investorer må vurdere er det fortsatte presset på selskapets tradisjonelle avispapirsegment. Den digitale transformasjonen i medieindustrien har påvirket etterspørselen etter trykt papir. Norske Skog har imidlertid implementert strategier for å motvirke denne trenden og diversifisere sin produktportefølje for å møte det endrede markedet.

Med sin solide historie, dedikasjon til bærekraftighet og evne til å tilpasse seg markedstrender, kan Norske Skog være en attraktiv investeringsmulighet for de som ønsker å delta i skogsindustrien. Potensielle investorer bør nøye vurdere selskapets strategier, evne til innovasjon og evne til å håndtere markedsrisiko før de tar en investeringsbeslutning. Med riktig tilnærming og fokus på bærekraftig vekst kan Norske Skog være godt posisjonert for å skape verdier på lang sikt.

Risiko ved å investere i Norske Skog aksjer

Generell risiko:

 1. Markedsrisiko: Investeringer i aksjemarkedet innebærer alltid en viss grad av markedsrisiko. Prisen på aksjer kan påvirkes av økonomiske trender, politiske forhold, og generelle markedsforhold som kan være utenfor selskapets kontroll.
 2. Konjunkturrisiko: Norske Skog er utsatt for konjunktursvingninger i den globale økonomien. Endringer i økonomiske forhold, som lavkonjunkturer eller resesjoner, kan påvirke etterspørselen etter selskapets produkter og dermed selskapets inntekter og lønnsomhet.
 3. Valutarisiko: Som et internasjonalt selskap er Norske Skog eksponert for valutarisiko. Svingninger i valutakurser kan påvirke selskapets inntekter, kostnader og resultat.

Selskapsspesifikk risiko:

 1. Endret etterspørsel etter tradisjonelt avispapir: Digitaliseringen av medieindustrien har ført til en nedgang i etterspørselen etter trykt avispapir. Norske Skog må takle denne risikoen ved å tilpasse seg det skiftende markedet og diversifisere sin produktportefølje for å møte nye kundekrav.
 2. Prisvolatilitet på råvarer: Norske Skog er avhengig av råvarer som trevirke og kjemikalier i sin produksjon. Prisvolatilitet på disse råvarene kan påvirke selskapets driftskostnader og lønnsomhet.
 3. Konkurranserisiko: Skogsindustrien er konkurransedyktig, og Norske Skog står overfor konkurranse fra både nasjonale og internasjonale aktører. Endringer i markedsandeler og prispress kan påvirke selskapets inntekter og lønnsomhet.
 4. Miljø- og bærekraftsrisiko: Som en aktør innenfor skogsindustrien må Norske Skog håndtere miljømessige og bærekraftige spørsmål. Endringer i miljøreguleringer, økende krav til bærekraft og behovet for å redusere karbonavtrykket kan påvirke selskapets drift og kostnader.

Investeringer innebærer alltid en viss risiko, og denne listen er ikke uttømmende. Potensielle investorer bør gjøre grundige analyser og vurdere både generelle og selskapsspesifikke risikofaktorer før de tar en investeringsbeslutning om Norske Skog aksjer.

Norske Skog aksjekurs

Kursmål Norske Skog aksje

Aksje anbefalinger*:

 • Buy: 2
 • Outperform: 1
 • Hold: 0
 • Underperform: 0
 • Sell: 0
 • N/A: 0

Kursmål*:

 • Høyeste kursmål: 100,00 kr
 • Gjennomsnittlig kursmål: 88,33 kr
 • Laveste kursmål: 80,00 kr

*Anbefalinger og kursmål levert fra MarketScreener.com. Sist oppdatert 04.07.23

Slik kjøper du aksjer i Norske Skog

Det finnes et stort antall nettmeglere og aksjemeglere du kan velge mellom når du vil kjøpe Norske Skog aksje. Enkelte er seriøse og andre er mindre seriøse. Derfor er det viktig at du bruker litt tid på å vurdere flere alternativer.

Sjekkliste for valg av nettmegler

 • Lisens og regulering – du bør unngå nettmeglere og handelsplattformer uten lisens. Grunnen til det er at det er høy sjanse for at du kan bli svindlet på en uregulert markedsplass. Du ønsker selvsagt å unngå å tape pengene dine. Derfor bør du velge en nettmegler som har lisens. Nettmegleren din bør ha tillatelse fra Finanstilsynet og være regulert av CySEC eller annen kontrollinstans.
 • Markedsposisjon – sjekk om nettmegleren har fornøyde brukere. Det er et solid kvalitetsstempel. Jo flere brukere nettmegleren har, jo bedre pleier ofte løsningen å være.
 • Investeringsalternativer – når du begynner med investering bør du unngå å gå all in i en enkelt aksje. Du bør spre risiko ved å investere i flere forskjellige selskap innenfor ulike sektorer og geografiske områder. Det kan gi deg en god portefølje som kan gi god avkastning.
 • Kostnader og gebyrer – du bør ha fokus på å holde kostnadene nede. Kostnader kan nemlig spise opp mye av porteføljen din dersom du er en aktiv trader eller investerer mindre beløp. Jo lavere kostnader du har, jo mer kan du investere. Det kan igjen gi deg bedre avkastning.
 • Realtidskurser og analyse – når du investerer bør du følge med på markedet. Det kan gi deg gode kjøpsmuligheter når kursene er lave. Du bør også lage dine egne analyser og vurderinger før du investerer. I dag er det vanlig at nettmeglere gir deg både realtidskurser og program for teknisk analyse.
 • Nyttige verktøy og løsninger – det vil være nyttig å sparre med andre når du skal ta investeringsbeslutninger. Her har både eToro og Nordnet gode løsninger med Norske Skog forum hvor du kan diskutere aksjer med andre investorer og tradere.

Kjøpe Norske Skog aksjer uten kurtasje på eToro

eToro var en markedsplass for trading med CFD, men tilbyr nå også kurtasjefri aksjehandel. Med en lav spread kommer eToro bra ut i tester av billigste aksjehandel. En annen viktig fordel med eToro er at du får tilgang til mange børser som norske meglere og banker ikke gir deg tilgang til. På eToro har du tilgang til handel med mer enn 3000 aksjer notert på 16 børser.

kjøpe aksjer på etoro

Når du registrerer deg som bruker får du tilgang til et eget aksjeforum hvor du kan diskutere med andre investorer og tradere. eToro gir deg også tilgang til analyser på utvalgte selskap, noe som kan være til hjelp når du skal gjøre investeringsbeslutninger.

 • 2000 aksjer på 16 børser
 • Norske Skog aksjeforum
 • Program for teknisk analyse
 • Analyser på utvalgte aksjer

eToro er regulert av CySEC og har alle nødvendige tillatelser fra det norske Finanstilsynet. Alle innskudd og investeringer i aksjer er også forsikret opptil 1 million euro. Dermed er eToro et trygt og seriøst alternativ til norske meglere og banker. Det minste innskuddet er på $200, noe som betyr at de aller fleste kan komme i gang med investeringer. Med gratis realtidskurser og program for teknisk analyse passer eToro også for mer erfarne investorer og tradere.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

1: Åpne konto på eToro for å kjøpe Norske Skog aksjer

Før du kan kjøpe Norske Skog aksjer uten kurtasje må du registrere deg slik at du får en handelskonto på eToro. Det er gratis å åpne en konto, og du får tilgang til gratis realtidskurser og program for teknisk analyse. For å komme til nettsiden slik at du kan registrere deg kan du trykke på den grønne knappen ovenfor hvor det står Til eToro. Nettsiden har et enkelt design slik at du raskt får full oversikt, og både nettside og kundeservice er tilgjengelig på norsk slik at du får en god brukeropplevelse.

Når du er på nettsiden til eToro kan du starte på registreringen ved å trykke på knappen Bli med nå slik at du får frem skjemaet hvor du kan velge hvilken innloggingsmetode du vil ha på din konto. Du kan enten lage et brukernavn og passord, og oppgi mailadressen din, eller bruke din Facebook- eller Google-konto for å logge inn. Når du har valgt og aktivert metode er din konto registrert og du er logget inn.

Nå kan du gå videre ved å trykke på Fullfør profil. Dette åpner opp skjemaet hvor du kan skrive inn informasjon som navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer. Deretter må du svare på noen spørsmål slik at din erfaring med aksjer og investeringer blir kartlagt. Det er ingen minstekrav for å kjøpe Norske Skog aksjer uten kurtasje. Til slutt bør du sikre din konto ved å laste opp bilder av ID, et dokument som viser adressen din, og betalingsmetodene du vil bruke.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

2: Gjør innskudd for å kjøpe Norske Skog aksjer

Med et minsteinnskudd på $200 eller rundt 2000 kr kan stort sett alle komme i gang med investeringer. På eToro er det også mulig å kjøpe fractional shares, noe som åpner opp for at flere kan investere i aksjer med høy kurs som for eksempel Google. Maks innskudd avhenger av betalingsmetode og går fra $5500 og oppover.

Vil du komme raskest mulig i gang med å kjøpe Norske Skog aksjer kan du bruke VISA, MasterCard, Revolut, Paypal, Neteller, Skrill, Rapid Transfer eller Trustly som har direkte innskudd. Du kan også gjøre en vanlig bankoverføring. Med denne metoden kan det ta opptil 5 virkedager før du har pengene inne på din eToro-konto.

3: Kjøpe Norske Skog aksjer uten kurtasje

For å kjøpe Norske Skog aksjer uten kurtasje på eToro må du bruke ordreskjemaet. Dette får du frem ved å bruke søkefeltet øverst på skjermen til å søke etter Norske Skog eller tickeren NSKOG, og så trykke på knappen Handle i søkeresultatet. I søkeresultatet kan du også trykke på selskapslogoen dersom du vil lese mer om selskapet, se nøkkeltall og kursutvikling, eller lage tekniske analyser av Norske Skog aksjen.

I ordreskjemaet kan du skrive inn summen du vil investere i fractional shares eller deler av en aksje, eller antallet hele aksjer du ønsker å kjøpe. Når du har oppgitt sum eller antall aksjer du vil ha kan du aktivere ordren ved å trykke på Åpne handel. Din ordre vil bli utført umiddelbart så lenge børsen er åpen. Dine aksjer i Norske Skog vil automatisk bli lagt til i din portefølje slik at du kan følge med på kursutviklingen og avkastningen fra din investering i Norske Skog aksje.

Dersom du vil by en bestemt kurs kan du velge Ordre øverst i ordreskjemaet. Du kan nå oppgi summen du er villig til å by. Når du har oppgitt Norske Skog aksjekurs du er villig til å by skriver du inn enten antallet aksjer du vil ha, eller summen du vil investere. Trykk på Angi rekkefølge for å aktivere din ordre. Dersom noen er villige til å selge til Norske Skog aksjekurs du byr vil din ordre bli gjennomført. Dine Norske Skog aksjer legges automatisk til i din portefølje.

4: Innta Norske Skog short posisjon

Ønsker du derimot å shorte Norske Skog aksjer kan du gjøre dette med CFD på eToro. CFD eller Contract For Difference er et instrument som er konstruert slik at det følger kursutviklingen til det underliggende instrumentet. Instrumentet kan også konstrueres slik at det har motsatt kursutvikling til det underliggende instrumentet, og det er dette som brukes til shorting. En fordel er at du ikke trenger å låne aksjer for å shorte om du bruker CFD.

For å shorte Norske Skog aksjer bruker du samme fremgangsmåte som for å kjøpe aksjene, men i ordreskjemaet trykker du på SELG. Deretter oppgir du summen eller antall Norske Skog aksjer du ønsker å shorte. Når du har oppgitt antall eller sum trykker du på Åpne handel for å aktivere din ordre. Dine short CFD på Norske Skog aksjen legges så til i din portefølje hvor du kan følge med på kursutviklingen.

5: Stop loss, trailing stop loss og take profit på Norske Skog aksjehandel

I ordreskjemaet, både for long og short posisjoner kan du velge om du vil ha stop loss, trailing stop loss eller take profit.

For å aktivere stop loss på din posisjon i Norske Skog aksje trykker du på Stop Loss. Her kan du skrive inn hvor mye av det investerte beløpet du er villig til å risikere før du eventuelt selger posisjonen automatisk. Ønsker du å ha en trailing stop loss huker du av for dette.

Ønsker du å ha en automatisk ordre som selger ut posisjonen din når den når en bestemt verdi trykker du på Ta Profitt. Her kan du legge inn verdien posisjonen din må nå før den selges.

6: Gearing på Norske Skog aksje

Gearing eller belåning er en kontokreditt megleren yter deg, og som kan brukes til å kjøpe aksjer. Dette gir deg mulighet til å øke eksponeringen mot aksjen, noe som kan gi bedre avkastning på grunn av multiplikatoreffekten. Samtidig øker det også risikoen, og gearing på Norske Skog aksjer passer derfor best til mer erfarne tradere og investorer. På eToro har du mulighet til å bruke 2x eller 5x gearing på Norske Skog aksjer.

Når du har fått frem ordreskjemaet vil 1x gearing være valgt. Dette betyr at posisjonen ikke har gearing. Trykker du på feltet hvor det står X1 Lånegrad vil du få muligheten til å velge X2 eller X5. Velger du X2 vil du kunne bruke en gearing som gir deg dobbelt så mye å investere, mens X5 gir deg femganger så mye. Her er det viktig å huske på at det ikke bare er den potensielle oppsiden som blir multiplisert. Det samme vil også skje med den potensielle nedsiden dersom aksjekursen faller.

7: Kostnader og gebyrer

Aksjehandel på eToro er uten kurtasje. Når du handler aksjer er det kun spread som er eneste kostnad.

Bruker du derimot CFD og gearing vil det påløpe kostnader. Gebyrene som kommer da vil du få opplyst om i ordreskjemaet når du legger inn din ordre. Med shorting vil du bruke CFD, og det vil da også komme et gebyr.

Med handel i andre instrumenter som børsnoterte fond vil fondsforvalteren som regel ta et gebyr. Størrelsen på gebyret avhenger av hvilke ETF du trader eller investerer i.

eToro tar ingen innskuddsbegyrer, men det er et vekslingsgebyr. Dette varierer mellom 0 til 150 pips avhengig av valuta og kundeprogram du er del av. Ved uttak kommer det et gebyr på €5.

eToro har også et inaktivtitetsgebyr på €10 pr mnd. Dette aktiveres dersom du ikke logger inn på din konto i løpet av 12 mnder. Gebyret faller bort igjen når du logger inn på din konto.

Besøk eToro for mer informasjon.

Kjøpe aksjer i Norske Skog på Nordnet

Nordnet er en svensk nettmegler som nå er en av de største meglerne i Norge. Som kunde hos Nordnet har du tilgang til alle børsene i Norge, Norden, USA, og i tillegg flere europeiske børser som London Stock Exchange, København Fondsbørs og Nasdaq Helsinki. I tillegg til aksjer kan du også kjøpe ETF, fond og flere andre verdipapirer.

nordnet handelsplattform kjøpe aksjer på nordnet

Nordnet er en nettmegler som er kjent for å stå bak aksjeforumet Shareville. Her kan du diskutere aksjer, strategier og investeringer med mange tusen andre bruker fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. På nettsiden til Nordnet finner du også en blogg og podcast hvor du kan lære mye nyttig om investering og aksjehandel.

 • Over 14000 aksjer og mer enn 800 fond
 • Norske Skog aksjeforum
 • Blogg og podcast
 • Nyhetsoppdateringer
 • Rapportering til Skatteetaten

Nettmegleren Nordnet er underlagt hovedtilsyn fra den svenske Finansinspektionen siden hovedkontoret er plassert i Stockholm. Nordnet har alle nødvendige tillatelser fra Finanstilsynet i Norge, og er derfor en trygg løsning for å kjøpe aksjer i Norske Skog. Det er ingen minsteinnskudd, og som ny kunde kan du handle med lav kurtasje de første 3 månedene.

nordnet logo 200 x 100
 • Anbefalt nettmegler
 • Aksjer, ETF, fond
 • Kurtasje fra 29 kr
 • Shareville aksjeforum
 • Godkjent av Finanstilsynet

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Reklame.

1: Åpne konto på Nordnet for å kjøpe Norske Skog aksjen

Du må være registrert som kunde på Nordnet før du kan investere i Norske Skog aksjer gjennom denne nettmegleren. Du må ikke betale noe for å åpne konto, og ved å bruke BankID går dette veldig raskt. Når du har registrert deg kan du velge å åpne flere forskjellige typer konto.

Alternativene for privatinvestorer er Aksje- og fondskonto, Aksjesparekonto og Investeringskonto Zero. For norske aksjer velger de fleste å bruke en Aksjesparekonto siden denne gir utsatt beskatning. Investeringskonto Zero gir også utsatt beskatning, og med denne kontoen kan du investere i utenlandske aksjer og børsnoterte fond.

Før du kan begynne å handle Norske Skog aksjer på Nordnet må du fullføre kunnskapstesten. Dette må gjøres for å sikre at du er skikket til å gjøre investeringer. Vi anbefaler deg at du bruker litt tid på å lese deg opp før du begynner slik at du vet hva du driver med. På Aksjeskolen kan du lære mye nyttig om aksjehandel som kan hjelpe deg til å bli en bedre investor.

2: Gjør innskudd for å investere i Norske Skog

Det er kun bankinnskudd som kan brukes til å sette inn penger på din Nordnet konto før du skal kjøpe Norske Skog aksjer. Trykk deg inn på kontoen du vil gjøre innskudd på. Så velger du “Kontoinformasjon” under “Min portefølje”. Her finner du kontonummer pengene skal sendes til og KID nummeret du må oppgi slik at pengene kommer inn på din Nordnet aksjekonto. Normalt vil pengene være inne på konto innen 1 til 2 virkedager.

Når du skal gjøre innskudd med Trustly på din Nordnet konto trykker du på “Overfør penger”. Du velger nå kontoen du skal gjøre innskudd på. Deretter oppgir du summen du vil sette inn på din konto til å kjøpe aksjer i Norske Skog. Følg fremgangsmåten som blir forklart. Pengene er inne på din Nordnet konto umiddelbart.

3: Kjøp Norske Skog aksjen på Nordnet

Oppe til høyre på skjermen har du et søkefelt. Her kan du søke etter tickeren NSKOG eller selskapetnavnet Norske Skog for å få frem siden hvor du kan kjøpe aksjer. Når du trykker deg inn på søkeresultatet kommer du til nettsiden for Norske Skog aksjen. Oppe til høyre finner du knappen “KJØP”. Ved å trykke på denne åpner du ordreskjemaet.

I ordreskjemaet skriver du inn antallet Norske Skog aksjer du vil kjøpe. Kontroller at kursen som er oppgitt er den du er villig til å tilby. I ordreskjemet kan du også endre gyldighet. Denne er oppgitt som “i dag” som standard. Dersom noen er villige til å selge Norske Skog aksjer til kursen du byr vil ordren bli matchet. Dine Norske Skog aksjer legges automatisk til i din portefølje.

4: Kostnader og gebyrer

KundegruppeNordiske aksjerAksjer utenfor Norden
MinstekurtasjeKurtasjeMinstekurtasjeKurtasje
Velkomstpriser1kr0,035%49kr0,09%
Student1kr0,15%49kr0,20%
Mini29kr0,15%49kr0,20%
Normal79kr0,049%99kr0,10%
Bonus69kr0,04%89kr0,09%
VIP39kr0,035%79kr0,08%
 • Velkomstpriser: Gjelder for nye kunder. Inneværende og påfølgende måned.
 • Student: Under 25 år med gyldig studiebevis fra studiested godkjent av Lånekassen. Ta kontakt med kundeservice for aktivering av studentpriser.
 • Mini: For kunder som gjør handler med verdi under 52 667 kr. Kan velges under Mine Sider.
 • Normal: Standard Nordnet kurtasje. Passer best for kunder som gjør handler med verdi over 52 667 kr kr.
 • Bonus: For kunder som gjennomfører mer enn 15 handler pr måned.
 • VIP: For kunder som gjennomfører mer enn 30 handler pr måned.

Kjøp Norske Skog aksje på Freedom

Freedom24 er en nettmegler som er lite kjent i Norge, men vi tror at dette er noe som kommer til å bli endret. Nettmegleren har en nettside som er enkel å bruke, og i tillegg får du tilgang til et stort antall instrumenter notert på børser i Europa, USA og Asia. Dette gjør at Freedom24 passer greit til nybegynnere som skal kjøpe sine første aksjer med litt større summer og erfarne tradere som hedger porteføljen med opsjoner.

kjøpe aksjer på freedom24
 • 1000000 instrumenter
 • Aksjer, ETF, opsjoner, obligasjoner
 • Lav kurtasje
 • Børsnoteringer

Freedom24 er en nettmegler som er eid av selskapet Freedom Holdings Corp som er børsnotert på Nasdaq med tickeren FRHC. Nettmegleren har lisens fra Cyprus Securities and Exchange Commission, og i tillegg alle nødvendige tillatelser fra det norske Finanstilsynet. Med en investeringskonto på Freedom24 har du tilgang til børser i Europa, USA og Asia med mer enn 1000000 instrumenter åpne for investering.

freedom24
 • Anbefalt nettmegler
 • Lav kurtasje
 • Aksjer, ETF, obligasjoner
 • Børsnoteringer
 • Godkjent av Finanstilsynet


Din egenkapital er utsatt for risiko.

1: Åpne konto på Freedom24 for å kjøpe Norske Skog aksjer

Før du kan kjøpe Norske Skog aksjer må du åpne en konto på Freedom24. Du kommer til nettsiden ved å trykke på den grønne knappen ovenfor hvor det står Til Freedom24. Nettsiden er tilgjengelig på norsk slik at du har en brukervennlig løsning. Du kan handle aksjer på flere børser i Europa, USA og Asia. Freedom24 gir også tilgang til børsnoteringer på børser i USA og Europa.

Når du er kommet til nettsiden kan du starte registreringen ved å trykke på knappen Sign up. Du får nå frem to felt hvor du kan fylle inn din mailadresse og et passord du ønsker å bruke til innloggingen.

På neste steg kan du velge landet du er skattepliktig til og skattenummeret ditt. Dette tilsvarer ditt personnummer. I tillegg må du krysse av for om du skatter til USA, og om du er i familie med en eksponert person som er rapporteringspliktig.

Neste steg går ut på å akseptere regler og vilkår for å bruke tjenesten til Freedom24. Her fyller du også inn ditt telefonnummer slik at du kan få tilsendt link for kontoverifisering.

freedom24
 • Anbefalt nettmegler
 • Lav kurtasje
 • Aksjer, ETF, obligasjoner
 • Børsnoteringer
 • Godkjent av Finanstilsynet


Din egenkapital er utsatt for risiko.

2: Verifiser kontoen din

Når du trykker på linken i SMSen du har fått tilsendt kan du ta et bilde av pass eller førerkort for å identifisere deg selv. Deretter må du laste opp et bilde av et adressebevis. Her kan du enten ta et bilde av en faktura som viser adressen din eller laste opp en kontoutskrift.

3: Gjør innskudd

Vil du bruke Freedom24 som en vanlig nettmegler for aksjehandel kan du gjøre et mindre innskudd fra €10 og oppover. Det er et krav om at du har minst $2000 tilgjengelig som sikkerhet for å kunne delta i børsnoteringer, så dersom du først og fremst ønsker dette må du altså sette inn denne summen. Du vil motta 3 % rente PA for penger som står på din konto (D Account).

Du kan velge å gjøre innskudd med bankkort dersom du vil ha penger på konto med en gang. Det vil komme et gebyr på 2,5 % ved bruk av bankkort. Alternativt kan du bruke bankoverføring, men da kan det ta mellom 1 til 3 virkedager før du har penger på konto. Detaljer for overføringen finner du på din konto når du er logget inn. Minste innskudd er $10 med begge metodene.

4: Kjøpe Norske Skog aksje på Freedom24

Når du har fått penger på din konto kan du kjøpe Norske Skog aksjer. Gå til Web-terminal og velg området du vil investere i og børsen du er interessert i. Du kan nå lage en liste med de mest omsatte aksjene eller aksjer som har trendet mest den siste tiden. Scroll deg så ned til du har funnet Norske Skog aksjer. Du kan også finne aksjen ved å søke etter tickeren NSKOG.

Når du har funnet aksjen du ønsker å kjøpe må du starte en Secure Session. Dette gjør du ved å oppgi en kode som sendes til deg på SMS. Oppgi antallet Norske Skog aksjer du vil kjøpe og prisen du er villig til å gi. Trykk på Order Settings for å oppgi om du ønsker å bruke gearing, hvor lenge ordren skal vare og for å aktivere handler med et trykk. Dine aksjer legges automatisk til i din portefølje slik at du kan følge med på kursutviklingen.

5: Kostnader og gebyrer

Freedom24 tilbyr fire ulike kundeprogram og disse påvirker kostnadene ved å gjennomføre handler.

kurtasje og kostnader på freedom24
Ved investering og trading med ETF kan fondsforvalter trekke forvaltningsgebyrer. Disse varierer fra ETF til ETF.

Besøk Freedom24 for mer informasjon.

Konkurrenter og sammenlignbare selskap

Børsnoterte fond med Norske Skog aksjer

Nøkkeltall og multipler for Norske Skog aksjen

De vanligste multiplene er P/B, P/E og P/S. Disse kan brukes til å gi et inntrykk av hvordan selskapet er priset. En P/E på 10 betyr at du må betale 10 kr for å få 1 kr fra selskapets årsresultat. Verdien av multippelen vil endres over tid. Det kan derfor være et smart trekk å se på utviklingen over tid. For eksempel, er Norske Skog P/E over historisk gjennomsnitt kan det bety at aksjen er overpriset. Multipler kan også brukes til å sammenligne like selskap.

Du får tilgang til historiske multipler i TradingView analyseprogram.

Norske Skog Price/Book – Price/Book er en multippel som viser forholdet mellom prisen du må betale for aksjen, og hvor mye bokført verdi det er i aksjen. For å beregne P/B for Norske Skog aksjen må vi finne bokførte verdier ved å finne totale verdier og trekke fra immaterielle eiendeler og gjeld.

Norske Skog Price/Earnings – Price/Earnings er en mye brukt multippel som ser på forholdet mellom aksjekursen og hvor mye av selskapets årsresultat som tilfaller aksjen. Jo lavere P/E er, jo billigere kan vi si aksjen er. I tilfeller hvor selskapet taper penger vil P/E være negativ og ikke oppgitt.

Norske Skog Price/Sales – Price/Sales er en multippel som viser forholdet mellom kursen på aksjen og hvor stor del av salgsinntektene som tilfaller aksjen. Dette er en multippel som er vanlig å bruke på vekstselskaper som ennå ikke driver med overskudd.

Lær mer om multipler i vårt kurs i relativ verdivurdering av aksjer.

Norske Skog teknisk analyse

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Bollinger Bands – er en teknisk indikator som består av et glidende gjennomsnitt på 20 dager (brun linje) og to Bollinger Bands (grønne linjer) som viser verdien av det glidende gjennomsnittet. I perioder hvor volatiliteten minker vil avstanden minke, mens den vil øke når volatiliteten øker. I perioder hvor aksjen er overkjøpt vil kursen være nær det øvre båndet, mens aksjen vil være oversolgt når den er nær det nedre båndet.

Donchian Channels – er en teknisk indikator som brukes til trading strategien Four Week Rule. Indikatoren består av en øvre linje (blå) som viser aksjekursens høyeste nivå for de siste fire ukene, og en nedre linje (blå) som viser aksjekursens laveste nivå for samme periode, og en linje (orange) som viser gjennomsnitt av disse. Indikatoren gir kjøpssignal når den øvre linjen stiger, og salgssignal når den nedre linjen faller.

MACD – eller Moving Average Convergence Divergence er en teknisk indikator som består av en 0-linje, MACD (blå) som er et kort gjennomsnitt og et langt gjennomsnitt (orange). Når det korte gjennomsnittet bryter opp over det lange får vi et kjøpssignal, og salgssignal når det korte gjennomsnittet bryter ned gjennom det lange gjennomsnittet.

Parabolic SAR – er en teknisk indikator som viser prikker på enten oversiden eller undersiden av aksjekursen. Når vi får en prikk over aksjekursen er det et kjøpssignal, mens en prikk under aksjekursen er et salgssignal. Det er vanlig å bruke indikatoren til å finne kjøpsnivåer og nivåer for trailing stop loss.

RSI – er en teknisk indikator som viser en verdi mellom 0 og 100. Er verdien over 70 er det et signal om at aksjen er overkjøpt, mens en verdi under 30 er et signal om at aksjen er oversolgt. Setter indikatoren høyere bunner er det et bullish signal for en stigende trend, mens lavere bunner er et bearish signal.

Lær mer om tekniske indikatorer i vårt kurs i teknisk analyse.

Norske Skog FAQ

Hvordan kan jeg kjøpe Norske Skog aksjer?

Norske Skog aksjen er notert på Euronext Oslo, og du kan derfor kjøpe aksjen gjennom de fleste banker som tilbyr aksjehandel, men det kan bli dyrt. Vi viser deg derfor flere andre løsninger som kan være billigere.

Hvordan kan jeg shorte Norske Skog aksjer?

For å shorte aksjer må du ha en megler som lar deg låne aksjer. Et bedre alternativ kan være å bruke CDF. Vi viser deg steg for steg hvordan du kan shorte Norske Skog med CFD.

Hva er Norske Skog kursmål?

Gjennomsnittlig kursmål på Norske Skog er 88,00 kr. Vi har samlet inn alle kursmål på aksjen. Du kan se høyeste, laveste og gjennomsnittlig kursmål i vår oversikt.

Hva er Norske Skog aksjeanbefaling?

Det er 3 analytikere som følger Norske Skog aksjen, og gjennomsnittlig aksjeanbefaling er Buy. I vår oversikt kan du se anbefalingene til de forskjellige analytikerne.

Hvor kan jeg se Norske Skog analyse?

Aksjeskolen har oppdatert analyse av Norske Skog slik at du kan finne frem til støtte- og motstandsnivåer eller finne kjøps- og salgssignaler på Norske Skog aksjen.

Hvor kan jeg se Norske Skog kurs?

På vår side kan du følge med på kursutviklingen til Norske Skog aksjen. Vi har også samlet nyttige multipler og nøkkeltall som P/E, P/S og P/B for Norske Skog.