Kurs i aksjehandel for nybegynnere guide steg for steg innføring

Kurs i aksjehandel for nybegynnere

Det er ikke vanskelig å gjennomføre en aksjehandel. I praksis er det kun et par klikk med musen eller et par trykk å mobilskjermen som trengs. Men, investering i aksjer kommer med risiko, og det er dette som gjør ting litt mer komplisert. I vårt kurs i aksjehandel for nybegynnere får du en grundig innføring i aksjehandel på nett. I tillegg får du også mange gode tips om hvordan du kan gjøre bedre investeringer.

Annet innhold i denne artikkelen:

Kurtasjefri aksjehandel med norske, danske, finske og amerikanske aksjer
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Hva er en aksje?

En aksje er et bevis på eierskap av egenkapitalen i et aksjeselskap. Egenkapital kan forklares som verdien av selskapets eiendeler fratrukket gjelden. Når du eier en aksje følger det med et par viktige rettigheter. Først og fremst kan du som deleier i et aksjeselskap være med på generalforsamlinger, og stemme på disse. Videre har du også rettighet til å motta utbytte dersom selskapet vil utbetale dette.

Egenkapitalbevis

I Norge snakkes det ofte om egenkapitalbevis. Litt forenklet kan vi si at dette er aksjer i sparebanker.

Fractional shares

Hos de fleste norske meglere må du kjøpe hele aksjer, men på flere utenlandske markedsplasser og nettmeglere har det blitt vanlig å få muligheten til å kjøpe deler av en aksje. Dette er en veldig god løsning dersom du har en mindre sum å investere, men samtidig ønsker å investere i aksjer med høy kurs som for eksempel Berkshire Hathaway ($377835,00) eller Alphabet (Google) ($2000,00).

Som nevnt tilbyr ingen norske meglere som vi kjenner til dette, men på eToro har du muligheten for å kjøpe andeler i aksjer fra $50 og oppover. Dette er en god løsning som gjør at du kan investere i “dyre” aksjer og samtidig få en god diversifisering, selv med en mindre sum tilgjengelig for investering.

nordnet logo 200 x 100
 • Anbefalt nettmegler
 • Aksjer, ETF, fond
 • Kurtasje fra 29 kr
 • Shareville aksjeforum
 • Godkjent av Finanstilsynet

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Reklame.

Børsnoterte fond

Equity Traded Fund, ETF eller børsnoterte fond som vi sier på norsk har blitt veldig populære de siste årene. Dette er fond, men de kjøpes og selges på børs på samme måte som vanlige aksjer og egenkapitalbevis. Vi i Aksjeskolen investerer ofte i børsnoterte fond i tillegg til aksjer, og grunnen til dette kommer vi innom litt senere i vår guide til aksjehandel for nybegynnere.

Utbytte

Når et selskap har mer penger på konto enn det har behov for og ikke har noen gode investeringsmuligheter for pengene kan de velge å utbetale et utbytte til aksjonærene. Pengene som utbetales som utbytte blir sendt til din handelskonto eller bankkonto. Som regel vil aksjen falle i verdi tilsvarende utbyttet når aksjen omsettes uten rett til å motta utbytte. Den datoen aksjen omsettes uten rett til å motta utbytte kalles ex div.

Aksjer og skatt

Skatt på inntekter og tap fra aksjehandel er i de fleste tilfeller ganske enkelt, og stort sett gjøres utfyllingen av skjemaene automatisk slik at du kun trenger å sjekke at informasjonen som er fylt inn er riktig.

Det viktigste er inngangsverdi og utgangsverdi. Inngangsverdien er summen av pengene du betale for aksjene og eventuelle gebyrer du har betalt for å gjennomføre kjøpet av aksjene. Utgangsverdien er summen av pengene du mottar når du selger aksjene og eventuelle gebyrer for å gjennomføre salget av aksjene.

Dersom du sitter igjen med et overskudd når du trekker inngangsverdi fra utgangsverdi har du tjent penger på aksjer, og denne fortjenesten må det skattes av. Har du derimot et underskudd når du trekker inngangsverdi fra utgangsverdi har du tapt penger på aksjehandelen, og dette er et tap du er fradragsberettiget for.

Inntekter fra aksjehandel regnes som vanlig inntekt når det gjelder skatt. Det betyr at fortjeneste fra aksjehandel beskattes med 22 %. I tillegg gjelder også en oppjusteringsfaktor på 1,44. Det fører til at skatt på inntekter fra aksjehandel er på 31,68 %. Dette gjelder også på eventuelle utbytter du mottar fra aksjene du eier.

Kurtasje, spread og kostnader

Ved kjøp og salg av aksjer, egenkapitalbevis og børsnoterte fond påløper det i de aller fleste tilfeller gebyrer og kostnader. Gebyret du betaler til nettmegleren når du kjøper og selger aksjer er kurtasje. Hvor mye kurtasje du betaler avhenger av hvor stor sum du kjøper aksjer for. Som regel er det en minstekurtasje som er en fast sum som gjelder om du kjøper aksjer for en liten sum, eller en viss prosentsats som gjelder dersom du kjøper aksjer for en større sum. Her må vi nevne at det finnes meglere som tilbyr aksjehandel uten kurtasje, og dette er noe vi kan anbefale siden du da får lavere kostnader ved kjøp og salg.

En kostnad mange overser når de kjøper aksjer, egenkapitalbevis eller børsnoterte fond er spread. Dette er forskjellen mellom bud og tilbud, eller kjøpskurs og salgskurs. Dette er en kostnad som ikke er fradragsberettiget, og det er heller ikke mulig å unngå denne. Siden denne påløper uansett kan det være en fordel å velge en nettmegler hvor spread er eneste kostnad ved kjøp og salg.

En kostnad som kun gjelder for børsnoterte fond er forvaltningskostnader. Dette er et gebyr som betales til selskapet som forvalter det børsnoterte fondet. Denne kostnaden trekkes automatisk fra verdien av fondet. Dersom du vil investere i børsnoterte fond, noe det er flere gode grunner til å velge, er det viktig å vurdere flere forskjellige fond for å se hvilke som har lavest kostnad.

Anbefalte nettmeglere som er godkjent av Finanstilsynet

 • Kurtasjefri aksjehandel
 • Bra for nybegynnere
 • 16 børser
 • Forum


nordnet logo 200 x 100
 • Enkel skatterapportering
 • Bra for nybegynnere
 • Lav kurtasje
 • Forum


 • Størst utvalg av aksjer
 • Passer til erfarne
 • 20 børser
 • Børsnoteringer

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/feesKapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg.Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg.

Hvorfor kjøpe aksjer?

Det kan være mange grunner til å velge å investere i aksjer. Å ha sparepengene på en bankkonto gir nå en veldig dårlig avkastning, og justerer vi for inflasjon taper en faktisk penger på å ha de hos banken. Over tid har investering på børs gitt en gjennomsnittlig avkastning mellom 5 og 7 % i året, noe som er langt bedre en en sparerente på under 1 %.

Dersom du er ute etter en avkastning som er høyere enn det banken gir deg på innskudd har du to valg når det kommer til aksjemarkedet. Du kan kjøpe aksjer i selskaper du har tro på for å investere i disse langsiktig, eller du kan være ute etter å utnytte svingninger i markedet ved å trade.

Vi anbefaler langsiktighet i markedet, for et utall undersøkelser viser at det er vanskelig å slå børsen. Med hyppige handler blir det også høye kostnader, noe som gjør at sjansen for å lykkes er langt bedre om du sitter langsiktig. I tillegg kreves det en del kunnskap, og uten kunnskap kan vi sette likhetstegn mellom trading og gambling.

Kurs i aksjehandel for nybegynnere

Nå vet du litt om det mest grunnleggende, og vi kan da gå videre i vårt kurs i aksjehandel for nybegynnere. Før du trykker på kjøpsknappen for å kjøpe dine første aksjer på nett er det et par ting du må vurdere og tenke gjennom. Ved å gjøre dette på forhånd er du godt forberedt på ditt første måte med børsen og aksjemarkedet, noe som kan sikre at du får en langt bedre opplevelse, og kanskje også avkastning.

aksjer aksjehandel på nett for nybegynnere
Å ha oversikt over hvor mye penger du kan investere og ha en langsiktig plan kan sikre deg god avkastning.

Å kjøpe dine første aksjer

Å ha en grunnleggende forståelse av hva aksjer er, hvorfor du vil kjøpe aksjer, din økonomiske situasjon og vurdere de ulike alternativene du står ovenfor er viktig. Svarene du kommer frem til når du går gjennom disse punktene vil gi deg viktig informasjon som lar deg sette opp en plan for investeringene dine. Tilsammen utgjør dette et mål som gir deg mulighet til å velge en strategi som passer for deg. Denne strategien kan igjen være nyttig for å håndtere risiko. Derfor anbefaler vi at du går grundig gjennom dette.

Formål med investering og investeringshorisont

Siden det er risiko forbundet med investering i aksjer bør du ha en tidshorisont på minst 5 år. På så lang sikt vil nemlig risikoen kunne gi deg en fordel. Når vi snakker om risiko i forbindelse med aksjehandel mener vi svingninger i kursene. På lang sikt stiger børsene, men på kort sikt er det derimot mulig at kursene faller. Har du lang nok investeringshorisont, altså 5 år eller mer, vil sjansen være at svingingene i kursen er slik at du har fått en god avkastning.

Dersom du vil investere i aksjer for å spare over tid, for eksempel for å spare opp egenkapital til å kjøpe bolig eller til pensjon, altså kjøpe aksjer på månedlig basis er det viktig å velge nettmegleren som har lavest kostnader. Her vil det også være viktig hvor gammel du er. Er du ung og sparer til pensjon kan du ta en høyere risiko, noe som kan gi høyere avkastning enn dersom du planlegger å pensjonere deg om 5 år.

Din økonomiske situasjon

Dersom du kan komme til å ha behov for pengene du vil investere i aksjer innen 5 år, vil vi anbefale å ikke kjøpe aksjer. Dette er på grunn av risikoen som følger aksjeinvestering. Har du derimot penger til overs som du er rimelig sikker på at du ikke kommer til å trenge på mange år er det derimot større sjanse for at investering i aksjer og aksjehandel er det riktige valget for deg.

Vurdering av investeringsalternativer

Med aksjer og egenkapitalbevis har du mange investeringsalternativer å velge mellom. Bare på Oslo Børs finnes det flere hundre forskjellige aksjer du kan kjøpe. I tillegg gir de fleste nettmeglere deg også tilgang til aksjehandel med utenlandske aksjer. Da har du fort over 1000 ulike valg. Å kjenne til de ulike selskapene kan gi deg en fordel, men det er klart at å følge mange 100 selskaper er en umulighet. Derfor kan det å følge med på aksjetips være smart.

Vi har nevnt at børsnoterte fond er noe vi ofte investerer i. Børsnoterte fond er ofte investert i mange forskjellige selskaper, og dermed får du spredd risiko. Det finnes også børsnoterte fond som investerer i råvarer som olje, kobber og gull, eller i rentepapirer, noe som kan gi deg investeringer med lav risiko.

Strategi og risiko

Det finnes mange forskjellige strategier å velge mellom. De forskjellige strategiene håndterer også risiko på forskjellige måter. Siden dette er en guide om aksjehandel for nybegynnere vil vi forklare deg to enkle aksjestrategier for nybegynnere som har vist seg å kunne gi god avkastning. Strategiene er mange likhetstrekk. Den ene, 60 – 40 strategi passer godt for voksne mennesker som vil ta ut penger til pensjon om 5 – 10 år. 90 – 10 strategi passer derimot godt for unge mennesker som vil starte pensjonssparing eller vil spare langsiktig til andre formål.

60 – 40 strategi for aksjehandel og investering

60 – 40 i navnet på strategien angir andelen av aksjer og rentepapirer i porteføljen. Siden denne strategien gir deg en portefølje med en relativt stor andel rentepapirer har du en lavere risiko, noe som gjør at denne kan passe godt dersom du forventer å ta ut pengene som er investert innen 5 til 10 år.

Det er slik at renter og aksjemarkedet utvikler seg forskjellige. Dermed får du en beskyttelse mot risiko med denne strategien. I perioder hvor aksjene gir god avkastning vil normalt rentepapirene gi en lavere avkastning. Når aksjene gir lav avkastning vil derimot ofte renteinvesteringene kunne gi god avkastning.

Når du skal bruke denne strategien vil vi anbefale å investere i flere forskjellige aksjer eller børsnoterte fond med fokus på aksjer, og benytte børsnoterte fond med fokus på rentepapirer for de 40 % som investeres i rentemarkedet.

Forslag til aksjer og børsnoterte fond for 60 – 40 strategi
 • Equinor – norsk oljeselskap som har økt fokus på fornybar energi
 • Yara – norsk selskap som produserer gjødsel og ammoniakk
 • DNB – Norges største bank – betaler gode utbytter
 • Vanguard Total Bond Market ETF – børsnotert fond som investerer i renter
 • iShares Core US Aggregate Bond ETF – børsnotert fond som investerer i renter

90 – 10 strategi for aksjehandel og investering

For yngre mennesker med lengre investeringshorisont kan strategien 90 – 10 passe godt. Her har du 90% aksjer i porteføljen og 10 % renteinvesteringer. Den store andelen aksjer vil føre til at verdien av investeringene svinger mer, men over tid vil dette kunne sikre deg en høyere avkastning. Renteinvesteringene vil gi litt beskyttelse mot svinginger.

Velger du denne investeringsstrategien vil vi anbefale å investere i flere forskjellige aksjer, og gjerne børsnoterte fond som investerer i aksjer. Dette sikrer deg god spredning av risiko, noe som gir deg beskyttelse dersom et av selskapene du har investert i kommer med dårlige nyheter som får kursen til å falle.

Forslag til aksjer og børsnoterte fond for 90 – 10 strategi
 • Equinor – norsk oljeselskap som har økt fokus på fornybar energi
 • Yara – norsk selskap som produserer gjødsel og ammoniakk
 • DNB – Norges største bank – betaler gode utbytter
 • Apple – produserer MacBook og iPhone – kan ha stor vekst
 • SPDR S&P 500 ETF – børsnotert fond som følger S&P500 indeksen
 • Vanguard Total Bond Market ETF – børsnotert fond som investerer i renter
hva påvirker aksjekurser
Å vite hva som påvirker aksjekurser gir deg også en forståelse av aksjers verdi.

Hva påvirker aksjekurser?

Det korte svaret på hva som påvirker aksjekurser er alt. Ihvertfall er det ikke langt unna. For å få en forståelse av hva som påvirker aksjekursene må vi helt ned på investornivå. Aksjekursen bestemmes av samspillet mellom kjøpere og selgere. Dersom det er et flertall som vil kjøpe en aksje fører dette normalt til kursoppgang. Er det derimot flere selgere vil dette som regel føre til kursnedgang.

Ofte kommer det nyheter som påvirker både selgere og kjøpere, og dette kan igjen føre til kursendringer.

Det kan komme nyheter fra selskapet. For eksempel kan de legge frem et resultat som skuffer, noe som normalt vil føre til at aksjekursen faller. Dersom de derimot legger frem et resultat som er veldig godt kan dette føre til at aksjekursen stiger. Det kan også komme nyheter om kontrakter for levering av varer eller tjenester som er inngått eller avsluttet, og dette kan også påvirke aksjekursen.

Går vi opp et steg opp til sektor kan det også komme nyheter her som kan påvirke aksjekurser. En sektor er en samling med bedrifter som leverer samme varer eller tjenester, og slike nyheter kan påvirke aksjene til alle selskapene innenfor sektoren. For eksempel vil en nyhet om høyere oljepriser normalt føre til at aksjer i oljeselskaper stiger i verdi.

Helt øverst på makronivå har vi nyheter om for eksempel høyere renter, pandemier, krig, økte lønnsutbetalinger og lignende som kan påvirke aksjekurser. Ofte vil denne typen nyheter kunne påvirke alle aksjer, men aksjer i forskjellige selskaper kan reagere ulikt på disse. For eksempel vil en nyhet om pandemi føre til at McDonalds aksjen faller, mens 3M som produserer munnbind kan stige i verdi.

aksjehandel nybegynner på nett online kjøpe aksjer
Nå er du klar for å sette deg foran pcen og kjøpe dine første aksjer.

Hvordan gjennomføre din første aksjehandel for nybegynnere

Nå som vi har gått gjennom det grunnleggende i vårt kurs i aksjehandel for nybegynnere kan vi gå løs på det praktiske.

1: Valg av nettmegler

Det aller første du må gjøre før du kan kjøpe aksjer på nett er å velge nettmegler. Vi som driver Aksjeskolen har god erfaring med eToro. Dette er en utenlandsk nettmegler, men med tillatelse fra det norske Finanstilsynet er dette en trygg løsning.

Noe av det vi liker best med denne plattformen er at du ikke betaler kurtasje når du kjøper eller selger aksjefond og børsnoterte fond. Dermed kan du spare mye penger på kostnader, og over tid er dette noe som kan sikre deg bedre avkastning siden du da får mer å investere. Minste innskudd er 2000 kr, og dermed passer denne plattformen veldig godt for nye investorer og de som ønsker å spare faste månedlige beløp i aksjer.

eToro har også et veldig bra utvalg av investeringsalternativer. I alt har de langt over 1000 aksjer fra børser over hele verden. I tillegg har de en stor samling med over 250 børsnoterte fond. Altså ligger alt til rette for at du kan sette sammen en godt diversifisert portefølje på eToro.

En annen fordel med eToro er at de har sitt eget aksjeforum. Her kan du diskutere aksjer og investeringer med brukere fra over 130 land. Det er selvsagt også mange nordmenn som deltar på forumet.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

2: Åpning av handelskonto

Åpning av konto på eToro går raskt. Du kan velge å bruke innlogging fra Facebook eller Google, og da har du åpnet kontoen din på noen få klikk. Et annet alternativ er å fylle inn informasjon manuelt. Her etterspørres informasjon som navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, etc.

3: Egnethetstest

Før du kan kjøpe dine første aksjer må du gjennomføre en egnethetstest. Dette gjøres for å sikre at du har en god nok forståelse av hvordan aksjehandel og handel med børsnoterte fond fungerer. Dersom du har brukt litt tid på å lese vår guide for aksjehandel for nybegynnere skal dette ikke være noe problem. I alt tar det kun noen få minutter å fullføre.

4: Kontoverifisering og innskudd

Når kontoen din er åpnet og du har fullført egnethetstesten kan du gjøre innskudd opptil 20000 kr. Dersom du ønsker å gjøre et innskudd over dette må du først verifisere kontoen din. Dette gjør du ved å laste opp et bilde av pass eller førerkort og en regning eller kontoutskrift som viser adressen din. Dette gjøres blant annet for å sikre at ingen misbruker din identitet, altså gir dette deg en god sikkerhet.

5: Kjøp aksjer, egenkapitalbevis eller børsnoterte fond

Når innskuddet ditt er gjort kan du søke deg frem til de aksjene eller børsnoterte fondene du ønsker å investere i. Aksjekursene og prisene på børsnoterte fond blir oppdatert i realtid eller sanntid som det også kalles. Dermed har du hele tiden god kontroll på hva dine investeringer er verdt. Når du har søkt deg frem til aksjen du vil kjøpe trykker du ganske enkelt på Handle. Du kan nå enten velge antall aksjer, eller en sum du ønsker å kjøpe aksjer for. Trykk så på Åpne handel, og du har kjøpt dine første aksjer.

Aksjehandel for nybegynnere FAQ

Hvor kan jeg følge kurs i aksjehandel for nybegynnere?

På Aksjeskolen har vi et eget kurs i aksjehandel for nybegynnere som går grundig gjennom det mest grunnleggende du bør vite om før du kjøper dine første aksjer. Kurset er gratis.

Hvor mye penger må jeg ha for å begynne med aksjehandel?

De billigste aksjene koster kun noen få øre pr stykk, men når du kjøper aksjer må du ofte betale kurtasje. Dermed kan det bli dyrt å kjøpe for lite penger. Vi har funnet en megler som gir deg aksjehandel uten kurtasje, her er minste innskudd 2000 kr.

Må jeg bruke aksjemegler for å kjøpe aksjer?

Nei, i dag kan du være din egen aksjemegler. Ved å bruke en nettmegler kan du selv legge inn kjøpsordre og salgsordre, helt uten å måtte ringe til en aksjemegler for å gjennomføre handlene.

Må jeg betale skatt på aksjegevinster?

Ja, tjener du penger når du selger deg ut av aksjeinvesteringer må du skatte av gevinsten. Dette skattes som vanlig inntekt, i tillegg til en oppjusteringsfaktor. Tap på aksjehandel er fradragsberettiget. Les mer om aksjer og skatt på nettsiden vår.