Kurs i aksjestrategi for nybegynnere strategi

Kurs i aksjestrategi for nybegynnere

Det er viktig å ha en plan for investeringene man gjør. Vår erfaring er at mange ikke har noen plan utover det å kjøpe et par aksjer de har hørt om for å håpe at de stiger mest mulig i verdi. Har du flaks kan dette fungere godt. Men, ved å velge en strategi som er tilpasset deg kan du også få en bedre risikojustert avkastning. Lær det mest grunnleggende i vårt kurs i aksjestrategi for nybegynnere.

Etablering av investeringsportefølje

Formålet for en strategi er å både bygge en investeringsportefølje, og å styre denne over tid etterhvert som forholdene i markedet og i din egen livssituasjon endres. Dette er noe vi var innom i vårt kurs i aksjehandel for nybegynnere, men nå skal vi gå enda litt dypere inn på disse emnene. Det er nemlig disse tingene som spiller en stor rolle i å velge den strategien som passer best for deg.

Tilgjengelig kapital for investering

Hvor mye penger eller kapital du har tilgjengelig for investering påvirker de mulighetene du har, noe som igjen påvirker hvilken strategi som passer for deg. Dette er det flere grunner til. For eksempel kreves det ofte investeringer i millionklassen for å få mulighet til å investere i obligasjoner. I tillegg påvirker summen du vil investere hvilke kostnader du får.

Derfor er det viktig å tenke gjennom om du ønsker å gjøre en større plassering som en enkeltinvestering, om du skal gjøre flere investeringer over tid, som for eksempel med sparing, eller om du skal gjøre en kombinasjon. Altså gjøre en større plassering, og så spare bestemte beløp over tid.

 • Engangsinvestering
 • Sparing over tid
 • Kombinasjon

Tidshorisont for investering

Ofte blir 5 år brukt som minste anbefalte investeringshorisont når det kommer til verdipapirer som aksjer, børsnoterte fond eller vanlige fond for den saks skyld. Grunnen til dette er risiko. Tenk deg for eksempel at du investerer i dag, og ser børsen falle 40 % de neste ukene. Dersom du trenger pengene du investere om få måneder er det stor sjanse for at du må selge investeringene dine med tap. Har du derimot 5 år på deg til du trenger pengene er det en større sannsynlighet for at aksjekursene på investeringen din henter seg inn igjen, og kan til og med gi positiv avkastning.

 • Kortsiktig investering – 1 til 3 år – velg investering med lav risiko
 • Mellomlang investering – 3 til 5 år – velg investering med moderat risiko
 • Langsiktig investering – 5 år + – velg investering med moderat til høy risiko

Ditt kunnskapsnivå og erfaringer med investering

Selv om utførelsen av investeringer er enkel og noe de fleste kan klare på noen få minutter kan det være en fordel å ha kunnskap om investeringer, aksjer, markeder, risiko, og mye mer. Selvsagt kan noen ha flaks å tjene mye penger på sin første investering, men vi i Aksjeskolen tror at kunnskap kan gi deg en bedre forutsetning til å klare å lage en god investeringsportefølje som igjen kan gi god avkastning fremfor å satse på flaks.

Selvsagt må alle begynne et sted. Dersom du har lite erfaring og kunnskap om investeringer kan det å få erfaring med investeringer i verdipapirer som er forbundet med mindre risiko være en god start. For eksempel kan børsnoterte fond være et godt utgangspunkt. Disse fungerer som vanlige fond, bortsett fra at du kan kjøpe og selge dem på børsen.

Etterhvert som du bygger deg opp erfaring om hvordan aksjemarkedene fungerer og hva det er som påvirker aksjekurser kan du begynne å plukke ut aksjer i selskaper du har tro på, og investere i disse. Dette vil gi en høyere risiko, men samtidig får du også en større potensiell oppside.

 • Lite erfaring og kunnskap – børsnoterte aksje- og rentefond
 • Middels erfaring og kunnskap – børsnoterte aksje- og rentefond, og enkeltaksjer
 • Mye erfaring og kunnskap – børsnoterte rentefond og enkeltaksjer

Risikodiversifisering og spredning av investeringer

Alle investeringer medfører risiko, med mindre investeringen din er et beløp med verdi på under 2 millioner som er satt på en sparekonto. Da vil nemlig investeringen din være sikret av banksikringsfondet. I dette tilfellet vil risikoen din være så godt som null. Det samme vil også avkastningen din være, ihvertfall i dagens renteklima.

Det finnes flere typer risiko når det kommer til investeringer, men vi skal ikke gå så dypt inn på de ulike typene i vårt kurs i aksjestrategi for nybegynnere. Vi skal heller fokusere på hvordan du bruke diversifisering til å håndtere risiko. Å diversifisere betyr å spre risikoen utover flere investeringer.

Enkelt sagt vil en investering i en global aksjeindeks ha lavest risiko. Deretter vil risikoen øke jo mer spisset investeringen din er. Altså, går du fra en global indeks til en regional indeks vil risikoen øke. Under regionale indekser har du indekser for de enkelte landene. Enda høyere risiko får du om du investerer i en sektorindeks. Helt til slutt har du enkeltaksjer som har den høyeste risikoen. Det samme gjelder også for rentepapirer.

 • Globale indeksfond
 • Regionale indeksfond
 • Landspesifikke indeksfond
 • Sektorfond
 • Enkeltaksjer eller enkeltobligasjoner

Valg av aksjestrategi for nybegynnere

Nå som du forhåpentligvis har fått en bedre forståelse av hvordan risiko kan håndteres ved å spre investeringer. Du kjenner nå også til at ulike investeringsalternativer har ulik risiko, og at din evne til å håndtere risiko avhenger av investeringsbeløp, tidshorisont og kunnskap. Dermed er vi klare for å gå et steg nærmere å finne den strategien som passer for deg.

Strategi for vekting av portefølje

Aller først må vi finne ut av hvilken vekting du skal ha i de ulike verdipapirene. Innenfor porteføljeteori har vi en tommelfingerregel som sier at jo mindre risiko du ønsker, jo større del av investeringene dine bør være plassert i rentepapirer. Her er det også viktig å huske på at du kan påvirke risikoen ved å velge globale verdipapirer for lavere risiko, mens mer spissede verdipapirer som sektorfond eller enkeltaksjer gir høyere risiko.

Det finnes strategier som sier at en fordeling på 40 % rentepapirer og 60 % aksjeinvesteringer er en god fordeling. Andre strategier, som passer bedre dersom du ønsker høyere risiko tilsier mellom 10 og 30 % investert i rentepapirer og de resterende 70 til 90 % i aksjer.

 • Børsnoterte rentefond
 • Børsnoterte aksjefond
 • Enkeltaksjer

Strategi for kjøp av aksjer og verdipapirer

Når du har funnet ut hvilken vekting du vil ha mellom børsnoterte rentefond eller rentepapirer og aksjer eller børsnoterte aksjefond er du nært ved å kunne gjøre dine første investeringer.

Dersom du skal investere en større sum har du enkelt sagt to alternativer å velge mellom. Du kan enten investere alt på en gang, eller du kan fordele kjøp over en bestemt periode. Fordelen med å velge det siste er at du kan få kjøpt billigere aksjer dersom børsen faller. Men, faren er at børsen ikke faller. Da vil du måtte kjøpe verdipapirer til en stadig høyere kurs. Det kan også bli høyere kostnader ved flere mindre investeringer enn å gjøre noen få større investeringer.

Skal du derimot starte med sparing i verdipapirer vil du ofte kun ha et valg, og det er å investere etterhvert som du får penger tilgjengelig. Dette vil gi de samme fordelene og ulempene som vi gikk igjennom i forrige avsnitt.

Rebalansering av portefølje

Når du har invester vil du kunne se at kursutviklingen til de forskjellige instrumentene ikke er lik. Ofte er det slik at børsnoterte rentefond gjør det bedre enn børsnoterte aksjefond i perioder med børsfall. Motsatt er det også, når børsnoterte rentefond gjør det dårlig kan ofte de børsnoterte aksjefondene gi god avkastning.

Dette vil føre til at en portefølje som opprinnelig var fordelt mellom 30 % børsnoterte rentefond og 70 % børsnoterte rentefond vil få en annen vekting. Det er da vanlig at man selger ut deler av den delen som har fått overvekt og reinvesterer dette i den delen som hadde fått undervekt.

Dersom du har en langsiktig spareplan med investering i verdipapirer kan du gjøre disse justeringene når du har fått et nytt beløp å investere. Har du for eksempel undervekt i børsnoterte rentefond kan du kjøpe disse, og om du har fått undervekt i børsnoterte aksjefond kan du kjøpe flere av dem.

Kurs i aksjestrategi for nybegynnere – oppsummert

Det sies at det ikke finnes en enkelt strategi som er best, fordi hva som er optimalt avhenger av så mange ulike faktorer. Vi har gått gjennom flere av disse i vårt kurs i aksjestrategi for nybegynnere, og vi håper at du har fått en god, eller i det minste bedre forståelse av hvordan evne til å håndtere risiko er forskjellig fra person til person, og at dette igjen påvirker hva som er en god strategi.

Lær mer om strategier i vår kurs i aksjestrategi for viderekomne.

Prøv strategier med treningskonto eller bygg din egen portefølje

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Aksjestrategi for nybegynnere FAQ

Finnes det gode aksjestrategier for nybegynnere?

Ja, det finnes mange ulike investeringsstrategier som kan passe for nybegynnere. I vårt kurs i aksjestrategi for nybegynnere går vi igjen ulike ting som påvirker hvordan ulike strategier passer for deg.

Hvordan kan jeg finne aksjestrategier som passer for meg?

I vårt kurs i aksjestrategi for nybegynnere gir vi deg noen tips som kan være nyttige når du skal velge en strategi før du gjør dine første investeringer.

Kreves det mye kunnskap for å følge en aksjestrategi?

Nja, det kreves ihvertfall disiplin for å holde seg til planen. Men, vi tror at jo mer kunnskap og erfaring du har, jo bedre investeringsvalg kan du ta, noe som igjen kan påvirke din mulighet til å følge strategien.

Hvor mye penger trengs for å følge en aksjestrategi?

I dag finnes det nettmeglere som tilbyr aksjehandel og investering i børsnoterte fond uten kurtasje. Dette holder kostnadene nede og dermed trengs det ikke så mye penger. Hos enkelte kan du begynne med 2000 kr.

Hvor kan jeg lese mer om aksjestrategi?

Det finnes mange gode nettsider som inneholder mye nyttig informasjon om aksje- og investeringsstrategier. Vi har også et kurs i aksjestrategi for viderekomne.