Kurs i aksjestrategi for viderekomne langsiktig investering daytrading strategier

Kurs i aksjestrategi for viderekomne

Aksjestrategi er en plan for hvilke type investeringer du skal velge og hvor lenge du skal holde aksjene du kjøper. I vårt kurs i aksjestrategi for viderekomne skal vi gå gjennom ulike strategier for lang, mellomlang og kortsiktig investeringshorisont. Ved å kjenne til de ulike strategiene som kan brukes vil du kunne ta et godt valg og følge den strategien som passer best for din risikovilje og mål for investering.

Kurs i aksjestrategi for viderekomne

I vårt kurs i aksjestrategi for nybegynnere gikk vi gjennom hvordan du bygger en portefølje ut fra om du skal gjøre en engangsinvestering eller spare over tid, hvilken tidshorisont du har, og hvilken kunnskap og erfaring du har med investeringer. Videre gikk vi gjennom om hvordan du kan håndtere ulik risiko ved å investere i flere selskaper, sektorer og geografiske områder. Til slutt gikk vi gjennom vekting av poster i en investeringsportefølje.

Alt dette er grunnleggende kunnskap som bør sitte på plass før vi kan begynne på kurs i aksjestrategi for viderekomne. I dette kurset vil vi fokusere på ulike strategier for langsiktig investering, aktiv investering og daytrading.

Langsiktige investeringsstrategier

Aktive investeringsstrategier

Aksjestrategi for day trading

No post found

Strategier for hedging

Aksjestrategi for viderekomne – oppsummert

Strategiene du kan lese om på denne siden kan brukes alene, det vil si at du følger kun en enkelt strategi, men det er også mulig å benytte seg av to eller flere strategier på samme tid. For eksempel kan du ha deler av porteføljen investert langsiktig i utbytteaksjer, altså følge en utbyttestrategi, samtidig som du har deler av porteføljen investert kortsiktig i aksjer for å utnytte svingninger i markedet ved å bruke en strategi for swing trading. Det er også mulig å kombinere strategier for kortsiktig trading eller langsiktig investering med strategier for hedging.

Prøv strategier med treningskonto eller bygg din egen portefølje

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer
  • 16 børser

  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Aksjestrategi for viderekomne FAQ

Hvilke forskjellige aksjestrategier finnes?

Vi kan grovt skille mellom strategier for langsiktig og passiv investering, strategi for mer aktiv investering for middelslang sikt og strategier for daytrading og hedging. I vårt kurs i aksjestrategi for viderekomne kan du se eksempler på ulike strategier.

Hvilke strategier passer til langsiktig investering?

Blant strategiene for langsiktige investeringer har du flere alternativer som fokuserer på utbytte for å sikre inntekt fra porteføljen, eller beta for å beskytte porteføljen mot lavkonjunkturer og samtidig utnytte høykonjunkturer.

Hvilke strategier passer til investering på mellomlang sikt?

For investeringer på mellomlang sikt kan du velge mellom strategier som fokuserer på å utnytte mellomlange kursbevegelser. Dette kan være kontrær investering, eller strategier som tar sikte på å gi deg gode inngangskurser eller GAV på investeringene dine.

Hvilke strategier passer til trading?

Trading går ut på å utnytte kortsiktige svingninger i markedet. Eksempler på tradingstrategier er swing trading, trendtrading eller four week rule.

Hva er beste aksjestrategi?

Det korte svaret er den som fungerer for deg. Siden alle har ulik kunnskap, erfaring, risikovilje og tid til å sette seg inn i markedet er det ikke mulig å utpeke en enkelt strategi som bedre enn noen annen. Et godt tips er å kjenne til ulike strategier slik at du kan velge den som passer deg best.