hva er Moving Average Convergence Divergence macd teknisk analyse aksjer indekser

MACD

Moving Average Convergence Divergence eller MACD er en trendfølgende momentumindikator som kan både tolkes og brukes på flere forskjellige måter. Indikatoren viser forholdet mellom to glidende gjennomsnitt av kursutviklingen.

MACD Moving Average Convergence Divergence
Charts fra TradingView.

MACD

Den tekniske indikatoren MACD består av to glidende gjennomsnitt av aksjekursen, MACD og signallinje, 0-linjen og et histogram som viser avstanden mellom MACD og signallinjen. MACD beregnes ved å trekke 26-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt fra 12-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. Signallinjen er et 9-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt av MACD. MACD omtales ofte som det korte gjennomsnittet, mens signallinjen omtales som det lange gjennomsnittet. Et eksponentielt glidende gjennomsnitt er et glidende gjennomsnitt som vektlegger kursbevegelsen i slutten av perioden du analyserer tyngre. På grunn av denne vektingen kalles dette også for eksponentielt vektet gjennomsnitt.

bullish bearish crossover macd

Crossover

Å se etter crossovers er den vanligste måten å bruke Moving Averga Convergence Divergence på. Disse oppstår når MACD krysser signallinjen. Når Moving Average Convergence Divergence krysser opp over signallinjen har vi en bullish crossover som er et kjøpssignal. Når dette skjer vil histogrammet skifte farge til grønt som signaliserer stigende tendens i aksjekursen. Bearish crossover oppstår når MACD krysser ned under signallinjen, og dette er et salgssignal. Her vil histogrammet skifte farge til rødt.

positiv negativ divergens moving average convergence divergence

Divergens

Divergens betyr ulikhet, og innenfor teknisk analyse handler dette om at aksjekursen og en indikator beveger seg i motsatt retning. Dette blir sett på som et signal om at vi kan få økt volatilitet i aksjekursen. Vi skiller mellom negativ og positiv divergens. Negativ divergens er et signal om at vi kan forvente kursfall, og kjennetegnes av at aksjekursen setter høyere topper mens MACD setter lavere topper. Positiv divergens er derimot et signal om at vi kan få en større kursoppgang. Denne kjennetegnes av at aksjekursen etablerer lavere topper, mens Moving Average Convergence Divergence setter høyere topper.

rapid rise rapid fall macd indikator

Rapid Rise/Rapid Fall

Når det korte gjennomsnittet stiger eller faller kraftig på kort tid får vi det som kalles Rapid Rise eller Rapid Fall. I chartet kan vi se dette ved at det korte gjennomsnittet beveger seg raskere bort fra det lange gjennomsnittet. Dette tolkes som at aksjen er oversolgt (Rapid Fall) eller at aksjen er overkjøpt (Rapid Rise). Det kan være problematisk å finne disse i indikatoren, og derfor er det vanlig å benytte RSI for å bekrefte at aksjekursen faktisk er oversolgt (RSI under 30) eller overkjøpt (RSI over 70).

Aksjehandel og MACD

Moving Average Convergence Divergence er en nyttig teknisk indikator som kan brukes til å finne trender og momentumet i en aksjekurs. Det er vanlig å bruke denne indikatoren sammen med andre, som for eksempel RSI for å luke bort falske signaler. Disse er spesielt vanlig i perioder hvor aksjekursen beveger seg sidelengs over lengre perioder. Indikatoren er også nyttig ved at den kan bekrefte brudd på støtte eller motstand i forbindelse med tekniske formasjoner.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

MACD FAQ

Hva er MACD?

Moving Average Convergence Divergence er en trendfølgende momentumindikator som brukes til å analysere momentumet og trenden i en aksjekurs. Den tekniske indikatoren kan også brukes til å bekrefte brudd på teknisk støtte og motstand.

Hvordan brukes MACD?

Det vanligste er å se etter crossovers som oppstår når MACD krysser over signallinjen eller divergenser mellom aksjekursen og den tekniske indikatoren. Rapid Rise og Rapid Fall er også nyttig informasjon som kan finnes med denne indikatoren.

Hvilket analyseprogram kan jeg bruke?

Moving Average Convergence Divergence er en relativt vanlig og mye brukt teknisk indikator og finnes derfor i de aller fleste analyseprogram. På vår side kan du få tips om et godt analyseprogram som du kan prøve gratis.