Parabolic SAR teknisk analyse hvordan bruke aksjer indikator kjøpssignal salgssignal

Parabolic SAR

Parbolic SAR eller stop and reversal system er en teknisk indikator som ble utviklet av J. Welles Wilder Jr., som også er kjent for å ha utviklet RSI. Den tekniske indikatoren Parabolic SAR kan gi kjøps- og salgssignaler som kan brukes til å innta long eller shortposisjoner, og for å finne trailing stop/loss nivåer.

parabolic stop and reversal indikator
Charts fra TradingView.

Parabolic SAR

Parabolic SAR eller Parabolic Stop And Reversal er en teknisk indikator som forsøker å fange opp det kortsiktige momentumet i en aksje eller indeks. Den tekniske indikatoren fanger opp retningen på kursutviklingen, og gir signaler om å kjøpe eller selge. Disse signalene kan brukes til å enten innta long eller short posisjoner. De kan også brukes til å sette trailing stop/loss for å begrense tap eller sikre avkastning.

Verdiene som den tekniske indikatoren viser som prikker enten over eller under aksjekursen eller indeksen beregnes ved følgende formler:

 • Stigende trend: PSAR = siste signal + siste AF (siste EP – siste PSAR)
 • Synkende trend: PSAR = siste signal – siste AF (siste PSAR – siste EP)

EP = høyeste høy i stigende trend eller laveste lav i fallende trend. Oppdateres hver gang det etableres ny EP.

AF = 0,02. Øker med 0,02 hver gang det blir etablert ny EP, med en maksverdi på 0,2.

Kjøpssignaler

Når aksjekursen eller indeksen når et nivå som er høyere enn PSAR for en fallende trend vil dette trigge et kjøpssignal fra den tekniske indikatoren. I chartet kan du se dette som en prikk som blir etablert på undersiden av aksjekursen.

Salgssignaler

Når aksjekursen derimot et nivå som er lavere enn PSAR for en stigende trend vil dette trigge et salgssignal fra den tekniske indikatoren. I chartet kan du se dette som en prikk som blir etablert på oversiden av aksjekursen.

Trailing Stop/Loss

Innenfor en stigende trend vil PSAR etableres på høyere nivåer. Disse nivåene er vanlige å bruke som trailing stop/loss. I chartet over for Rio Tinto kan vi se at vi fikk et kjøpssignal i begynnelsen av desember. La oss si at vi kjøpte oss inn på dette signalet og ønsker å beholde posisjonen frem til vi får et salgssignal, altså at vi bruker Parabolic SAR for å finne trailing stop/loss nivåer. Ved å følge denne strategien ville vi beholdt aksjen frem til midten av januar når aksjekursen falt ned til et nivå som var lavere enn PSAR.

Aksjehandel og Parabolic SAR

Tekniske indikatorer har en svakhet, og det er at i perioder med konsolidering kan det komme mange falske signaler. Dette gjelder også for den tekniske indikatoren Parabolic SAR. Dette gjør at det kan være hensiktsmessig å bruke Parabolic SAR sammen med andre indikatorer. Det er mange tradere som bruker Parabolic SAR sammen med glidende gjennomsnitt for å forsøke å unngå dette problemet.

Måten dette gjøres på er å bruke et lengre glidende gjennomsnitt på for eksempel 50 eller 200 dager. Når aksjekursen er på oversiden av dette glidende gjennomsnittet er den lange trenden positiv. I denne perioden vil traderen fokusere på kjøpssignalene Parabolic SAR gir, mens traderen vil fokusere på salgssignalene når aksjekursen er på undersiden av det lange glidende gjennomsnittet.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Parabolic SAR FAQ

Hva er Parabolic SAR?

Det er en teknisk indikator som forsøker å fange opp momentumet på kort sikt i en aksje eller indeks, og som kan gi kjøps- og salgssignaler for å time kortsiktige kursbevegelser i aksjemarkedet. Indikatoren kan også brukes til å finne trailing stop/loss nivåer.

Hvordan brukes Parabolic SAR?

Når den tekniske indikatoren gir et signal under aksjekursen er dette et kjøpssignal, mens et signal over aksjekursen er et salgssignal. Dette kan brukes til å time kjøp og salg innenfor lengre trender eller for å trade momentum på kort sikt.

Hvilket analyseprogram kan jeg bruke?

Parabolic Stop And Reversal er en populær indikator som finnes i de aller fleste program for teknisk analyse. På vår side kan du se hvilket teknisk analyseprogram vi bruker, og prøve dette gratis i 30 dager.