Primær- og sekundærtrender primærtrender

Primær- og sekundærtrender

At en aksje er inne i en stigende trend eller i en fallende trend betyr ikke at aksjen dermed enten stiger eller faller hele tiden. Innenfor de langsiktige trendene kan det nemlig dannes sekundærtrender. Innenfor disse trendene kan aksjekursen bevege seg i motsatt retning av den langsiktige trenden. For å forstå dette må du ha kjennskap til primær- og sekundærtrender.

Primær- og sekundærtrender

Mange ferske investorer forventer at de kan høste inn avkastning ved å investere i aksjer som er i stigende trender, og over tid fungerer det nesten slik. Men, selv om aksjen er i en stigende trend vil det komme røde dager hvor kursen faller. For å optimalisere trendinvestering kan det derfor være et bra trekk å skille mellom primær- og sekundærtrender.

Primærtrenden er den lengre hovedtrenden. Hvor lang denne primærtrenden er avhenger av horisonten på din tekniske analyse, og som for tekniske trender skiller vi mellom kortsiktige trender som strekker seg over 1 til 6 uker, mellomlange trender for perioder på 1 til 6 måneder, og langsiktige trender på 3 til 18 måneder.

Sekundærtrenden er derimot trenden i trenden. Innenfor hovedtrenden kan aksjekursen danne trender med kortere tidshorisont som kan gå med og mot hovedtrenden. Dette er sekundærtrendene.

Primærtrender

Primærtrender

Primærtrenden er den trenden de aller fleste ser etter når de lager tekniske analyser. Dette er også den trenden er som enklest å fange opp siden den omfatter alle bevegelsene til aksjen over en lengre eller kortere periode. Hovedtrendene har klare topper og bunner som ytterpunkter, og som danner grunnlag for teknisk motstand og støtte, eller trendtak og trendgulv.

I chartet for Yara aksjen kan vi se hvordan kursen over tid har dannet høyere topper og bunner, og hvordan disse igjen gir en motstand og en støtte for kursen. Dette danner trendkanalen for hovedtrenden eller primærtrenden.

Sekundærtrender

Sekundærtrender

Sekundærtrender eller trender innenfor hovedtrenden er tekniske trender med en kortere varighet. Disse trendene kan som nevnt gå mot retningen til hovedtrenden. Det vil si at innenfor en stigende hovedtrend kan vi ha både fallende og sidelengs sekundærtrender. Vi kan også ha stigende og sidelengs trender innenfor en fallende hovedtrend, og stigende og fallende trender innenfor en trading range.

Vi kan igjen ta for oss chartet for Yara aksjen, og se på den samme hovedtrenden. Innenfor denne kan vi se at aksjekursen har hatt kortere perioden hvor kursen har steget og falt tilbake mellom trendtaket og trendgulvet. Det er disse bevegelsene som danner grunnlaget for sekundærtrendene.

Aksjehandel og primær- og sekundærtrender

Hvordan du skal utnytte primær- og sekundærtrender avhenger av hvilken aksjestrategi du benytter deg av. Er du en langsiktig investor er det først og fremst hovedtrenden du bør følge med på. Så lenge denne er inntakt har du ingen grunn til å selge ut aksjene, selv om det kanskje skulle oppstå en fallende sekundærtrend innenfor den stigende hovedtrenden. For mer aktive tradere vil derimot et større fokus på sekundærtrendene være hensiktsmessig. Å vekte seg ned i aksjen når den stigende sekundærtrenden brytes, og å vekte opp når den fallende sekundærtrenden brytes kan gi gode inngangsnivåer for kortsiktige posisjoner i aksjen.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Primær- og sekundærtrend FAQ

Hva er primær- og sekundærtrender?

Primærtrender er hovedtrender med en lengre tidshorisont. Innenfor hovedtrendene kan vi ha sekundærtrender med en kortere tidshorisont som beveger seg med eller mot hovedtrenden. Både primær- og sekundærtrender kan være fallende, stigende eller sidelengs trender.

Hvordan kan jeg trade primærtrender og sekundærtrender?

Den vanligste strategien for trendtrading er å kjøpe når kursen tester trendgulvet, for så å selge når trenden blir avbrutt. Denne strategien kan brukes på både primær- og sekundærtrender. Det finnes også andre strategier som kan brukes til å trade primær- og sekundærtrender.