hva er Rektangelformasjoner teknisk analyse aksjer

Rektangelformasjoner

Rektangelformasjoner blir av mange tekniske analytikere ansett for å være et signal om at tilbud og etterspørsel etter en aksje eller verdipapir er i balanse. Over en periode beveger aksjekursen seg mellom en teknisk støtte og motstand, som begge er horisontale. Rektangelformasjonen er ikke et signal om retning på fremtidig kursutvikling, men det er likevel mulig å trade.

Rektangelformasjoner

Rektangelformasjonen er lett gjenkjennelig, og i mange tilfeller kan disse være sidelengs trender eller trading range. Den tekniske formasjonen gir som nevnt ikke noe signaler om retning for videre kursutvikling, men det er enkelte analytikere som regner formasjonen for enten å være en fortsettende formasjon eller en vendeformasjon. Vi foretrekker å anse dette som en formasjon som ikke angir retning, noe som betyr at vi må vente på et brudd før vi kan trade.

Så lenge du har en god forståelse av teknisk støtte og motstand er det en enkel oppgave å kjenne igjen en rektangelformasjon siden denne består av en horisontal støtte og en horisontal motstand. Du kan finne disse i charts med vanlig graf og candlesticks. I denne artikkelen bruker vi analyseprogrammet TradingView. Nederst på siden finner du en link til dette programmet som du kan prøve gratis i 30 dager.

Rektangelformasjonene kan være gjeldende i lengre perioder, og det er slik at styrken på den tekniske støtten og motstanden i gulvet og taket er høyere jo flere ganger de har blitt testet. Når støtten eller gulvet har blitt testet to ganger er den etablert, og det samme gjelder for motstanden eller taket i formasjonen.

Gulv i rektangelformasjoner

Gulv i rektangelformasjoner

Gulvet i en rektangelformasjon består av en teknisk støtte, og som nevnt er styrken i støtten større dersom den har blitt testet flere ganger. Gulvet er etablert når det har blitt testet to ganger. Siden dette er en formasjon som ikke angir retning vil et brudd på gulvet være et signal om at vi kan forvente oss et kursfall.

Tak i rektangelformasjoner

Tak i rektangelformasjoner

Styrken i taket eller motstanden i rektangelformasjonen blir også større jo flere ganger det har blitt testet. Taket er etablert når vi har fått to tester. Et brudd på den tekniske motstanden i taket av en rektangelformasjon er et kjøpssignal som indikerer at vi kan forvente oss kursoppgang.

Rektangelformasjon teknisk analyse

Rektangelformasjon

Rektangleformasjonen består som nevnt av en horisontal støtte som er gulv, og en horisontal motstand som er tak i formasjonen. Det er vanlig at man bruker avstanden mellom støtte og motstand, eller gulv og tak for å beregne kursmål fra formasjonen. Et brudd på motstanden vil da være et signal om at kursen kan bevege seg opp til et nivå som tilsvarer avstanden mellom støtte og motstand, fra motstanden. Motsatt er det om vi får et brudd på støtten. Da har vi et signal om at kursen kan falle tilsvarende avstanden mellom motstand og støtte.

Aksjehandel og rektangelformasjoner

Rektangelformasjonen kan brukes som en fortsettende formasjon eller en vendeformasjon. Slik vi ser det, vil dette kunne føre til en del falske signaler. Derfor velger vi å bruke den som en formasjon som ikke angir retning for videre kursutvikling. Dette fører til at vi må ha et brudd på støtte eller motstand før vi kan innta posisjoner.

Et brudd på motstanden vil være et kjøpssignal. Vi kan da velge å kjøpe aksjen, eller rett og slett beholde den videre dersom vi allerede har aksjen fra før. Et brudd på støtten vil derimot være et salgssignal. Her kan vi enten innta en short posisjon eller selge ut posisjonene vi har.

Brudd på rektangelformasjoner

I rektangelformasjoner med sterk støtte eller motstand kan vi få store kursbevegelser ved brudd. Det gjør at vi kan miste mye av den potensielle oppsiden om vi venter på et etablert brudd som er definert av tre hele candlesticks som er dannet under støtten eller over motstanden. Ofte vil tekniske indikatorer som glidende gjennomsnitt gi mye støy og falske signaler når kursen beveger seg sidelengs, men det finnes unntak. Langt bedre kan det være å bruke indikatorer som RSI og MACD. Brudd på støtte eller motstand i disse kan være tidlige signaler for hvor vi kan få bruddet.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Rektangelformasjoner FAQ

Hva er rektangelformasjoner i teknisk analyse av aksjer?

Rektangelformasjoner er en teknisk formasjon som består at en horisontal støtte og en horisontal motstand. En rektangelformasjon er en teknisk formasjon som ikke angir sannsynlig retning for videre kursutvikling, noe som betyr at du må ha et brudd på støtte eller motstand for å indikere retning.

Hvordan kan jeg finne en rektangelformasjon i et chart?

For å finne en rektangelformasjon må du kjenne til teknisk støtte og motstand. I tillegg trenger du et analyseprogram som lar deg tegne støtte og motstand inn i chartet. På vår side kan du lære alt du må vite og få tips om gratis analyseprogram.

Hvordan kan jeg trade rektangelformasjoner?

Siden denne formasjonen ikke angir sannsynlig retning for videre kursutvikling er vi avhengig av å få et brudd på enten støtten eller motstanden. Når vi har fått dette kan vi enten innta long eller short posisjoner fra å trade rektangelformasjonen.