hva er rsi relative strenght index teknisk analyse aksjer

RSI

Relative Strength Index eller RSI blir oftest brukt for å vurdere om en aksje er overkjøpt eller oversolgt. Men, forskning viser at den kan gi bedre resultater om den blir brukt som en momentumindikator eller trendindikator. En annen god måte å bruke RSI på er å se etter divergenser mellom indikatoren og aksjekursen.

RSI

RSI er en teknisk indikator som gir en verdi mellom 1 og 100. Formålet er å gi et standardisert uttrykk for styrken eller svakheten i kursbevegelsen. Relative Strength Index regnes ut ved å se på styrken i kursbevegelsen de dagene aksjen har steget i forhold til svakheten i kursbevegelsen de dagene aksjen har falt i verdi. Det vanlige er å se på dette forholdet på en periode på 14 dager. Indikatoren ble utviklet av J. Welles Wilder Jr, og presentert i boken New Concepts in Technical Trading Systems i 1978.

Følg vårt kurs i teknisk analyse for å lære mer om tekniske indikatorer.

rsi relative strenght index overkjøpt oversolgt
Charts fra TradingView.

Indikator for oversolgt og overkjøpt nivå

Den tradisjonelle måten å tolke Relative Strength Index på, er å anse en verdi over 70 som et signal om at aksjen er overkjøpt, mens en verdi under 30 er et signal om at aksjen er oversolgt. At en aksje er overkjøpt betyr at det er for mye optimisme rundt aksjen, og at vi kan forvente oss et fall. Oversolgt betyr derimot at det er for mye pessimisme rundt aksjen, og at vi derfor kan forvente oss oppgang. I chartet til Storebrand aksjen har vi skrevet inn på de nivåene hvor aksjen har hatt en verdi oer 70 eller under 30 på RSI. Som vi kan se har det kommet flere falske signaler. Falske signaler kan føre til at du går glipp av oppgang eller at du gjennomfører flere handler, noe som gir høye kostnader.

rsi trendindikator

Trendindikator

I nyere tid har det blitt langt mer vanlig å bruke Relative Strength Index som en trend- eller momentumindikator. Forskning viser nemlig at aksjer som viser en stigende tendens i RSI gir bedre avkastning. For å tolke RSI som en trendindikator ser vi på den lengre utviklingen. Vi har igjen brukt samme chart for Storebrand aksjen, og som vi kan se har det blitt dannet høyere bunner, noe som er et uttrykk for stigende tendens i indikatoren. Når det eventuelt kommer et brudd på denne tekniske støtten vil det bli tolket som et salgssignal.

rsi relative strenght index negativ positiv divergens aksjer

RSI og divergens

Divergens betyr ulikhet mellom to tilstander, og innenfor teknisk analyse betyr dette at for eksempel aksjekursen beveger seg i motsatt retning av hva en teknisk indikator gjør. Vi skiller mellom negativ divergens, som betyr at aksjekursen danner høyere topper, mens RSI danner lavere topper, og positiv divergens hvor aksjekursen danner lavere topper, mens RSI danner høyere topper. En negativ divergens blir innenfor teknisk analyse tolket som et signal om at vi kan få et større kursfall, mens en positiv divergens er et signal om at vi kan få en større oppgang. I chartet for NIO aksjen kan vi se at vi først fikk en negativ divergens og et større kursfall. Deretter fikk vi en positiv divergens som er et signal om at vi kan få en større oppgang.

Aksjehandel og RSI

RSI er en mye brukt teknisk indikator som kan gi mye nyttig informasjon. Brukes den som en sentimentindikator for å se om en aksje er overkjøpt eller oversolgt kan den gi falske signaler, så det anbefales å bruke den med forsiktighet til dette. Å derimot bruke den som en trendindikator har vist seg å være langt mer profitabelt. Den kan også brukes for å bekrefte brudd på støtte og motstand i tekniske formasjoner eller tekniske trender.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

RSI FAQ

Hva er RSI?

Relative Strength Index er en teknisk indikator som opprinnelig ble brukt for å finne aksjer som er oversolgt eller overkjøpte. I dag har det blitt langt mer vanlig å bruke den som en trendindikator ved å se på tendensen i utviklingen i RSI.

Hvordan brukes Relative Strength Index i teknisk analyse?

Indikatoren har tradisjonelt blitt brukt til å se om markedet er overoptimistisk eller overpessimistisk i sitt syn på en aksje. RSI over 70 betyr at aksjen er overkjøpt og at vi kan forvente oss nedgang, mens RSI under 30 betyr at den er oversolgt og at vi kan forvente oss oppgang.

Hvilke analyseprogram kan jeg bruke til å finne RSI?

Relative Strength Index er en av de vanligste indikatorene innenfor teknisk analyse og finnes derfor i de aller fleste analyseprogram. På vår side kan du se hvilket program vi anbefaler til teknisk analyse, og prøve dette gratis i 30 dager.

Hva er oversolgt og overkjøpt?

At en aksje er oversolgt betyr at markedet er overpessimistiske til en aksje. Her vil Relative Strength Index vise en verdi under 30. At en aksje er overkjøpt betyr derimot at markedet er overoptimistiske. Her har vi en verdi over 70.

Hva er negativ og positiv divergens?

Negativ eller positiv divergens mellom aksjekurs og den tekniske indikatoren RSI er et signal om at vi kan få økt volatilitet og større kursbevegelser. Negativ divergens er et signal om økt fare for fall, mens positiv divergens er et signal om større sjanse for oppgang.