hva er Runaway Gaps teknisk analyse

Runaway Gaps

Runaway Gaps oppstår i stigende og fallende trender når kursen får et plutselig løft eller fall. Ofte oppstår de i midten av trenden og varsler raskere stigning eller fall i kursen. Ofte kommer gapet på stort volum.

runaway gap forklart
Charts fra TradingView.

Runaway Gaps

Når du skal finne Gaps må du ha et analyseprogram med candlesticks. Grunnen til dette er at Gaps oppstår når kursen gjør et plutselig fall eller hopp når aksjen ikke omsettes. Det plutselige fallet eller hoppet fører til at man får et vertikalt område hvor aksjen ikke har vært omsatt, noe som gir et tomrom. Det er en vanlig definisjon av et Gap skal være et kurshopp på 5 % eller mer. Dersom du bruker et analyseprogram med vanlig linje vil du ikke kunne oppdage disse. Dette gjelder også for Runaway Gaps.

Denne typen Gaps oppstår ofte når det kommer nyheter som påvirker aksjekursen utenfor børsens åpningstid. Videre kan vi se at et Runaway Gap ofte kommer på høyt volum. Det høye volumet kommer av at mange har vært avventende for å få bekreftet en stigende trend, og så velger å kjøpe seg inn etter den positive nyheten som løfter kursen. Motsatt kan det være en dårlig nyhet som får kursen til å falle og som videre får flere til å selge seg ut av aksjen.

Aksjehandel og Runaway Gaps

Siden et Runaway Gap ofte oppstår etter at det har kommet en nyheter utenfor børsens åpningstider er det umulig å posisjonere seg i forkant av disse. Likevel kan denne typen gap trades. Gapet oppstår som nevnt ofte midt i en stigende eller fallende trend, og derfor kan et stigende Gap være et kjøpssignal, mens et fallende gap er et salgssignal. Altså kan man kjøpe seg inn i aksjer som er inne i stigende trender, og selge eller shorte aksjer som er inne i fallende trender og får et Runaway Gap.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Runaway Gaps FAQ

Hva er Runaway Gaps?

Når aksjekursen gjør et plutselig hopp eller fall i samme retning som den pågående trenden har vi et Runaway Gap. Denne typen Gap oppstår ofte når kursen er inne i midten av trenden og varsler raskere utvikling i kursen.

Hvordan kan jeg finne Runaway Gaps?

Når du skal finne et Runaway Gap må du ha et analyseprogram med candlesticks. Deretter må du finne aksjer som er inne i en stigende eller fallende trend og følge med på om disse får plutselige løft eller fall i kursen i samme retning som den pågående trenden.

Hvordan kan jeg trade aksjer med Runaway Gaps?

Det er selvsagt vanskelig å posisjonere seg for selve Gapet, men Runaway Gap signaliserer videre utvikling innenfor trend og kan derfor brukes til å posisjonere seg i trendene aksjer som man ikke har fått en inngang i tidligere.