Meny Lukk

Shorthandel

Å shorte betyr at du selger en aksje, indeks, råvare eller andre finans instrumenter du ikke eier. Shorthandel er en avansert tradingstrategi, men siden dette kan gi positiv avkastning i et fallende marked er det en mulighet man bør kjenne til.


 • Anbefalt nettmegler
 • Aksjer, ETF, CFD, krypto
 • Ingen kurtasje, lav spread
 • Gratis realtidskurser og analyseprogram
 • Godkjent av Finanstilsynet76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.


 • CFD
 • Ingen kurtasje, lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Teknisk analyseprogram
 • App til mobil
 • Godkjent av Finanstilsynet76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

tradingview teknisk analyse program
 • Anbefalt analyseprogram
 • Aksjer, indekser, råvarer, valuta
 • Gratis realtidskurser
 • Gratis versjon
 • App til mobil
 • 30 dager gratis test av PremieumDu kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager. Etter prøveperioden kan du velge om du vil fortsette med en av de betalte versjonene eller benytte deg av Basic som er gratis. Det er ingen forpliktelser ved prøveabonnement.

Shorthandel

Shorting av aksjer, råvarer og andre instrumenter er forbundet med stor risiko siden man posisjonerer seg for at det finansielle instrumentet skal falle. Dersom kursen derimot stiger er potensialet for tap teoretisk sett uendelig siden det ikke er en øvre grense for hvor høyt en kurs kan stige. Selv om det er stor risiko forbundet med shorting er det en tradingstrategi som kan være med å sikre en portefølje dersom strategien brukes riktig.

Shorting av aksjer gjennomføres ved at du først låner aksjene du vil shorte fra en annen investor. Dette kan du gjøre via en megler eller nettmegler. Når du har lånt aksjene selger du dem i markedet. Når tiden er inne til å levere tilbake aksjene, enten på grunn av tap eller for å ta gevinst kjøper du aksjene i markedet igjen og leverer dem så tilbake til investoren som lånte deg aksjene.

Praktisk eksempel av shorting av aksjer

La oss si at du ved bruk av teknisk aksjeanalyse har funnet ut at Norsk Hydro aksjen som koster 50 kr er kraftig overkjøp og at en større korreksjon i kursen er sannsynlig. Dette vil du forsøke å utnytte ved shorting av aksjer.

Du kontakter megleren din som har en investor som er villig til å låne bort sine 1000 aksjer i Norsk Hydro til shorting. For dette betaler du normalt en fast sum i avgift til megleren og en rente til investoren som låner bort sine aksjer til deg.

Neste steg er å selge aksjene på børsen. Dette gir deg 50 kr x 1000 = 50 000. Disse pengene vil så bli plassert på din tradingkonto. Det som så kan skje er at Norsk Hydro kursen enten faller eller stiger.

aksjeskolen shorthandel

Kursen faller

La oss si at Norsk Hydro kursen faller 20% til 40 kr pr aksje og du vil sikre gevinst. For å dekke in shorthandelen må du kjøpe aksjene i markedet slik at du kan gi dem tilbake til investoren som lånte aksjene ut til deg. For å kjøpe aksjene må du betale 40 kr x 1000 = 40 000. Fra før hadde du 50 000 kr på konto som du fikk ved å selge aksjene du lånte. Det betyr at du har en gevinst på 50 000 – 40 000 = 10 000.

Kursen stiger

Dersom kursen stiger vil det føre til at du får negativ avkastning. Her kan vi si at kursen stiger 20% til 60 kr pr aksje og du vil stoppe tapet. For å dekke inn denne shorten må du kjøpe 1000 aksjer til 60 kr stykket. Det gir deg kostnaden 60 kr x 1000 = 60 000. Du fikk 50 000 kr når du solgte aksjene noe som gir deg avkastningen 50 000 – 60 000 = -10 000

Fordeler med shorting av aksjer

Den fremste fordelen med shorthandel er at du kan få avkastning i et fallende marked og kan utnytte situasjoner som kan oppstå når for eksempel enkelt aksjer er overprisede. På den måten kan du som daytrader få flere muligheter til å utnytte feilprisinger i markedet.

Ulemper med shorting

Den virkelig store ulempen med shorting er at et tap kan potensielt bli uendelig stort siden det ikke er noen øvre grense for en pris på et finans instrument. Det fungerer nemlig motsatt i forhold til en long handel hvor du kjøper en aksje eller et annet finansielt instrument. Her kan kursen i verste fall falle til 0 kr. Du vil da ha tapt hele summen du kjøpte aksjer for, men tapet er begrenset til dette.

Hedging med bruk av short

Det finnes strategier hvor man kan bruke shorting til å oppnå en bedre risikoprofil. La oss si at selskap A og selskap B er identiske og driver i samme bransje og fremtidsutsiktene er like. Selskap A er priset med en PE på 20,
mens selskap B er priset med en PE på 10.

I dette tilfellet er selskap A overpriset i forhold til selskap B, mens selskap B er underpriset i forhold til selskap A. Det som kan gi oss problemer ved å kun kjøpe en aksje i dette tilfellet er at vi ikke vet om selskap B er underpriset, bare at det er relativt underpriset til selskap A.

Ved å shorte selskap A og kjøpe aksjer i selskap B vil du kunne oppnå en lavere risiko ved at det er sannsynlig at kursen på selskap As aksjer vil falle mer enn selskap Bs aksjekurs. Samtidig er det også sannsynlig at aksjekursen til selskap B vil stige kraftigere enn kursen til selskap A. I dette enkle tilfellet vil du kunne tjene penger uansett hvilken vei kursen går.

Merk at dette eksemplet er en kraftig forenkling av hvordan ting er i det virkelige aksjemarkedet ved at det blant annet ikke finnes to identiske selskaper. Det er heller ikke gitt at et selskap med lav PE vil stige mer enn et selskap med høy PE.