hvordan finne aksjer med Stigende trend Stigende trender hva er

Stigende trender

Erfarne investorer og tradere nevner ofte at the trend is your friend. Dette gjelder spesielt for stigende trender siden dette er et klart signal om at aksjen stiger. Lær deg alt om stigende trender slik at du kan finne aksjer med stigende trend.

Stigende trender

Aksjer med stigende trender er populære blant investorer og tradere. Årsaken til dette er nettopp at aksjekursen over tid har vist en positiv tendens med kursoppgang. At aksjen har en stigende trend tolkes som at kursutviklingen skal fortsette denne trenden.

Det er flere metoder og verktøy som kan brukes til å finne aksjer med stigende trend. De forskjellige metodene kan gi ulike signaler på forskjellige tidspunkt, derfor er det vanlig at de som driver med investering og teknisk analyse bruker flere metoder og verktøy for å få bekreftet at aksjen faktisk er inne i en stigende trend.

I vårt kurs i teknisk analyse på Aksjeskolen skal vi gå gjennom de mest brukte metodene for å finne aksjer med stigende trender. Dette er metoder som innebærer at du selv må lete etter støtter og motstander, i tillegg til at du kan bruke et program for teknisk analyse til å finne trenden.

På slutten av saken kan du se et program for teknisk analyse som vi anbefaler. Det er dette programmet vi har brukt til å lage de tekniske analysene i denne saken.

trendgulv teknisk støtte i stigende trend
Charts fra TradingView.

Trendgulv

I vår kurs i teknisk analyse for nybegynnere gikk vi gjennom teknisk støtte og motstand. Disse begrepene er viktige å forstå for å kunne finne trendkanaler. Trendkanalen består nemlig av en teknisk støtte, som er trendgulvet, og en teknisk motstand som er trendtak.

Når det kommer til stigende trender vil disse støttenivåene, eller trendgulvene, stige fra vestre mot høyre. Altså skal den tekniske støtten være på et høyere nivå jo lengre du kommer til høyre på chartet. Dette skjer fordi aksjekursen over tid stiger.

For at vi skal ha et etablert trendgulv gjelder regelen om at trendgulvet skal være testet 3 ganger. Dette betyr at aksjekursen har falt tilbake til støttenivået, for så å reagere opp igjen. Hver test skal bli gjort på høyere nivåer. Altså skal den første testen være på det laveste nivået, mens de påfølgende testene skal skje på stadig høyere nivåer.

teknisk trendtak aksjer med stigende trender hvordan finne

Trendtak

Som nevnt er et trendtak en teknisk motstand. Motstand oppstår etter at aksjekursen har steget, noe som fører til at kjøperne begynner å anse aksjen som dyrt priset og trekker seg unna, samtidig som selgerne er fornøyde med kursen og vil derfor sikre gevinster. Dette gir et salgspress som presser kursen ned.

En aksje som er inne i en stigende trend vil over tid få en høyere kurs. Vi kan se at kjøperne er villige til å betale en stadig høyere kurs for aksjen. Altså skal toppene settes på stadig høyere nivåer. Det betyr igjen at toppene skal være på høyere nivåer jo lengre du kommer mot høyre på chartet.

Vi har fått et etablert trendtak når det har blitt testet 2 ganger. At trendtaket i den stigende trenden har blitt testet betyr at aksjekursen har steget opp til motstandsnivået, for så å falle tilbake fordi kjøperne ikke er villige til å betale kursen, samtidig som selgerne vil sikre gevinster.

Slik finner du aksjer med stigende trend

Som nevnt finnes det et stort antall metoder og teknisk analyseverktøy du kan bruke for å finne aksjer som er i en stigende treng. Vi har allerede gått gjennom konseptene trendgulv og trendtak, og disse er viktige for å finne trendkanaler. Trendkanaler kan finnes på to ulike måter, noe som vi straks skal gå dypere inn på. Videre finnes det også flere tekniske indikatorer som kan gi oss viktig informasjon om aksjen er inne i en trend og om den har en stigende trend.

teknisk trendkanal aksje med stigende trend

Finn trendkanaler med støtte og motstand

Når du kjenner til begrepene teknisk støtte og teknisk motstand, og kan bruke disse vil du også være i stand til å finne trendkanaler som er en del av vårt kurs i teknisk analyse for viderekomne. Trendtak og trendgulv som utgjør en teknisk trendkanal er nemlig en teknisk støtte og en teknisk motstand som er parallelle.

Siden vi her fokuserer på stigende trender skal de parallelle støtte- og motstandslinjene stige jo lengre til høyre vi kommer på chartet. Dette betyr at den teknisk støtten i trendgulvet har blitt testet på stadig høyere nivåer, samtidig som motstanden i trendtaket også har blitt testet på stadig høyere nivåer.

Som nevnt tidligere skal støtten ha blitt testet 3 ganger, mens motstanden skal ha blitt testet 2 ganger. For å oppfylle denne definisjonen for stigende trender trenger ikke testene komme i noen bestemt rekkefølge.

stigende trender teknisk regresjonstrend

Finn stigende trender med regresjonstrend

Å finne aksjer med stigende trender ved å bruke trendkanaler har sine svakheter. Den viktigste er at det er stort rom for subjektiv tolkning av charts når det letes etter teknisk støtte og motstand eller trendgulv og trendtak. På grunn av dette bruker vi i Aksjeskolen som regel regresjonstrend for å finne stigende trender.

Regresjonstrend blir nemlig automatisk beregnet matematisk. Dette gjør at du i større grad slipper unna problemet med subjektivitet. I lineær regresjonsanalyse ser man på forholdet mellom to variabler, i denne sammenheng, aksjekurs og tid.

En stigende trendkanal som er funnet med regresjonsanalyse har en gjennomsnittslinje, i tillegg har den et trendtak og et trendgulv.

Når du skal tolke en regresjonstrend vil kursutviklingen i den øvre halvdelen som er på oversiden av gjennomsnittslinjen være et signal om at aksjekursen er overkjøpt. Når aksjekursen derimot er i den nedre halvdelen på undersiden av gjennomsnittslinjen er derimot aksjekursen oversolgt.

Gjennomsnittslinjen vil fungere som både en teknisk støtte og en teknisk motstand avhengig av hvor aksjekursen er. Dersom kursen er på undersiden av gjennomsnittslinjen fungerer den som motstand, og videre fungerer den som støtte når kursen er på oversiden av gjennomsnittslinjen.

finn aksjer i stigende trender med tekniske indikatorer

Finn stigende trender med tekniske indikatorer

Det finnes mange ulike tekniske indikatorer som kan brukes til å finne aksjer med stigende trender. Som regel er det ulike typer glidende gjennomsnitt som er det vanligste. RSI er egentlig en momentumindikator som viser om en aksje er oversolgt eller overkjøpt, men denne kan også brukes som en trendindikator.

Flytende gjennomsnitt beregner den gjennomsnittlige aksjekursen for en bestemt periode. Når det brukes flytende gjennomsnitt for å finne aksjer med stigende trender benyttes det 2 eller flere gjennomsnitt med ulike lengde på perioden. For å finne kortsiktige trender kan det brukes gjennomsnitt på for eksempel 5 og 25 dager. På lang sikt er det derimot vanlig å bruke perioder på 50 og 200 dager.

For en aksje med stigende trend vil det korte gjennomsnittet bevege seg på oversiden av det lange gjennomsnittet. Denne indikatoren gir et kjøpssignal når det korte gjennomsnittet bryter opp på oversiden av det lange gjennomsnittet. Dette kalles for Golden Cross.

RSI eller Relative Strength Index er en indikator som viser en verdi mellom 0 og 100. Indikatoren beregnes ved å sammenligne nåværende kursutvikling mot tidligere kursutvikling. En RSI under 30 tolkes ofte som et signal på at aksjen er oversolgt. En RSI over 70 tolkes derimot som et signal om at aksjen er overkjøpt.

RSI kan som nevnt også brukes som en trendindikator for å finne aksjer med stigende trender. Her ser vi på tendensen i utviklingen til RSI over tid. Når det over tid settes høyere bunner for verdien til RSI tolkes dette som at aksjen har en stigende trend.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Aksjehandel og stigende trender

The trend is your friend sies det, og det skyldes nettopp at aksjer som er i stigende trender kan gi god avkastning. Hvordan du kan utnytte de stigende trendene avhenger av hvilken strategi du bruker når du kjøper aksjer eller selger dem. Er du langsiktig vil det først og fremst være interessant å kjøpe seg tidlig inn i aksjer som trender, og så eventuelt selge de når trenden avsluttes. Kortsiktige tradere kan derimot forsøke å kjøpe aksjene på lave nivåer når støtten i trendgulvet testet, for så å selge dem når motstanden i trendtaket blir testet.

Trendskifte

Før eller siden vil en stigende trend bli avsluttet. I de aller fleste tilfeller vil en stigende trend gå over i en sidelengs trend eller en trading range. Det er også vanlig at aksjer som begynner en stigende trend kommer fra en trading range.

Signaler om potensielle trendskifter kan vi se ved at støtten i trendgulvet blir brutt, at det glidende gjennomsnittene gir et Death Cross, altså at det korte gjennomsnittet går under det lange gjennomsnittet, eller at for eksempel RSI bryter ned gjennom støttenivået fra de høyere bunnene.

Det finnes også vendeformasjoner. Dette er tekniske formasjoner som kan signalisere at trenden er i ferd med å skifte retning. Når disse opptrer på chartet kan ofte en fallende trend gå rett over til en stigende trend, mens en stigende trend kan gå direkte over til en fallende trend.

Lær mer om tekniske trender

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Stigende trender FAQ

Hva er en stigende trend?

At en aksje er inne i en stigende trend betyr at kursutviklingen har en underliggende positiv tendens, og derfor stiger i verdi over tid. Å kjøpe aksjer i stigende trender kan ofte være en god investering.

Hvordan kan jeg finne stigende trender?

Det er flere metoder og verktøy som kan benyttes. Det vanligste er å se etter trendkanaler på chartet for aksjekursen. Du kan også finne stigende trender med regresjonsanalyse og tekniske indikatorer.

Finnes det analyseprogram som kan finne aksjer med stigende trender?

Ja, det finnes ulike analyseprogram som kan finne aksjer med stigende trender automatisk. I vår sak om stigende trender kan du se hvilket analyseprogram for aksjer vi anbefaler.

Hvordan kan jeg trade aksjer i stigende trender?

En vanlig strategi for å trade aksjer i stigende trender er swing trading. Denne strategien går ut på å kjøpe aksjer ved støtten i trendgulvet og selge disse ved motstanden i trendtaket.

Hvordan kan jeg vite når en stigende trend er avbrutt?

Det finnes flere metoder og verktøy som kan brukes til å se om en stigende trend er avsluttet og om vi har fått et trendskifte. Trendkanaler, regresjonstrender og tekniske indikatorer kan brukes til dette.