hva er Sykliske aksjer eksempler beste anbefalte

Sykliske aksjer

Sykliske aksjer er aksjer fra selskaper hvor inntekter og fortjeneste i stor grad påvirkes av forholdene i økonomien. Det betyr at dette er aksjer som kan gi god avkastning når den generelle økonomien går godt, mens de kan gi dårlig avkastning når det er dårlige forhold i makroøkonomien. Aktive investorer og tradere vil vekte seg opp og ned i sykliske aksjer i forhold til hvor i konjunkturen økonomien er.

Sykliske aksjer

Aksjekursen til de sykliske aksjene blir påvirket av de makroøkonomiske forholdene. Inntjeningen til selskapene følger i stor grad de generelle økonomiske forholdene. Dette betyr at selskapene vil kunne tjene godt i perioder hvor det er sterk og sunn vekst i økonomien, mens de kan ha lave inntekter i perioder hvor det er svak eller negativ vekt i økonomien.

Et av de bedre målene på de makroøkonomiske forholdene er BNP og vekst i BNP. Brutto nasjonalprodukt måler nemlig den økonomiske aktiviteten i en økonomi. Over lengre tid vil veksten i BNP endres og gå gjennom ulike faser som vi kalles for konjunkturer. Vi har høykonjunktur hvor veksten er over trend, og her har vi to ulike faser som kalles oppheting og avkjøling. Lavkonjunkturen kan deles inn i tilbakeslag og innhenting.

I perioder med vekst over trend vil forbrukere ha relativt mer penger å bruke, noe som gir en sterk etterspørsel etter varer og tjenester. I perioder med vekst under trend vil forbrukerne derimot ha relativt mindre penger å bruke. Dette fører igjen til lavere etterspørsel etter varer og tjenester, noe som igjen kan gi lavere inntekter til selskapene som leverer disse varene og tjenestene som ikke er nødvendige.

Eksempler på sykliske aksjer

Verdsettelse av sykliske aksjer

De sykliske aksjene kan gi dårlig avkastning når det er dårlige forhold i den generelle økonomien. Dette fordi selskapene kan ha lave inntekter noe som gjør at de kan virke overvurderte dersom vi ser på multipler som Price/Earnings og Price/Sales. Kommer det et konjunkturskifte og høyere vekst vil selskapene igjen kunne tjene mer ettersom de selger mer, og dette kan føre til at selskapene ser mer fornuftig priset ut på multiplene.

Som med andre aksjer er det vanlig å prise sykliske aksjer på forventet fremtidig inntjening for selskapet. Dette kan finnes ved å gjøre en fundamental analyse som DCF eller ved å se på Forward Price/Earnings. Dette er analyseverktøy som ser på hvordan fremtidig inntjening er prissatt i selskapet, og kan derfor brukes til å finne undervurderte aksjer.

Syklisk aksje og risiko

De sykliske aksjene er som nevnt utsatt for endringer i de makroøkonomiske forholdene. Altså er disse aksjene ofte mer utsatt for kursfall dersom BNP veksten opplever svekkelse. Utover dette kan de sykliske aksjene også være utsatt for konkurranse fra andre aktører, endrede regler og retningslinjer for produktene eller tjenestene de leverer, eller dårlig ledelse. Som med alle andre typer investeringer vil det være viktig å bruke ulike metoder for å håndtere risiko, som for eksempel risikodiversifisering.

Syklisk aksje FAQ

Hva er en syklisk aksje?

Sykliske aksjer er aksjer hvor aksjekursen og selskapets inntjening er sterkt avhengig av de makroøkonomiske forholdene. I perioder med BNP vekst over trend vil de sykliske aksjene kunne gjøre det godt, mens de kan gjøre det mindre godt i perioder med BNP vekst under trend.

Hva er eksempler på sykliske aksjer?

Det finnes et stort antall aksjer som kan kategoriseres som sykliske. Dette kan være bilprodusenter, restauranter og reiseselskap. Ofte vil også råvareselskap bli regnet som sykliske. På vår side kan du se eksempler på populære sykliske aksjer.

Hvordan verdivurdere en syklisk aksje?

Det kan være vanskelig å vurdere verdien på en syklisk aksje. For eksempel vil denne typen selskaper ha lave inntekter i perioder hvor BNP vokser under trend, mens de kan ha høye inntekter i perioder med BNP vekst over trend. På vår side gir vi deg tips om hvordan du kan verdsette de sykliske aksjene.

Er det risikofylt å investere i sykliske aksjer?

Som med alle andre investeringer medfører det risiko å kjøpe en syklisk aksje. Investorer forsøker å vekte seg ned i de sykliske aksjene når vi går mot en høykonjunktur, mens de forsøker å vekte seg opp når vi er i en lavkonjunktur. Timing er vanskelig, og det er også vanskelig å finne de beste selskapene.

%d bloggere liker dette: