Meny Lukk

Teknisk analyse

Teknisk analyse er en kvantitative analysemetode som har blitt mer vanlig å bruke de siste årene. Spesielt er det tradere som bruker dette verktøyet for analyse av finansinstrumenter.

 • Aksjer og CFD

 • Best på TA

 • Godkjent av Finanstilsynet

76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

 • CFD

 • Bra app

 • Godkjent av Finanstilsynet

76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

 • CFD

 • Lav spread

 • Godkjent av Finanstilsynet

76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

 • Opsjoner og CFD

 • TradingView

 • Godkjent av Finanstilsynet

76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

Teknisk analyse

Teknisk analyse skiller seg fra fundamental analyse ved at det er selve markedet og markedspsykologien man prøver å kvantifisere. Fundamental analyse på sin side har fokus på å finne hva som er riktig pris på for eksempel en aksje. Teknisk analyse blir også brukt til andre finansielle instrumenter som råvarer, valuta og CFD. Måten teknisk analyse prøver å finne hvordan markedpsykologien påvirker prisen til en bestemt aksje er ved å undersøke tekniske støtter eller tekniske motstandsnivåer. I tillegg er både tekniske trender og tekniske formasjoner viktige og kan mange ganger angi hva som er sannsynlig kursutvikling. For å kunne utføre teknisk analyse trenger du et program for dette. Her kan du lese mer om hvordan du får gratis aksjeanalyse program.

teknisk anayse teknisk støtte og motstand facebook aksje
Teknisk motstandsnivå for Facebook. Legg merke til at motstanden blir støttenivå etter et brudd gjennom motstanden.

Støtte og motstand

Tekniske støtte og motstandsområder finner vi ofte i områder hvor kursen tidligere har skiftet retning og dannet topper eller bunner. I mange tilfeller er disse horisontale, men de kan også være fallende eller stigende. Ideen bak teknisk støtte er at dette synes å fange opp nivåer hvor markedet mener at en aksje, valuta, råvare, etc, er billig, slik at flere begynner å kjøpe. Det fører igjen til at kursen stiger. Motsatt er det for motstand. Her vil aktørene i markedet mene at instrumentet er riktig eller for høyt priset. Det igjen gjør at de selger seg ut og salgspresset fører til at kursen faller.

teknisk analyse stigende trendkanal jp morgan aksje
JP Morgan aksjer beveger seg innenfor en stigende teknisk trend.

Tekniske trender

Tekniske trender finner vi ved å ha både et teknisk støtte nivå og et teknisk motstandsnivå som utvikler seg synkront. Det finnes tre forskjellige tekniske trender, og dette er stigende trender, fallende trender og sidelengs trend eller trading range. Det grunnleggende med tekniske trender er at de kan fange opp selskaper som gjør det godt eller dårlig. Ofte er det slik at et selskap som gjør det godt i dag og vil gjøre det godt fremover, det fører igjen til at kursen stiger over tid. Det kan da bli etablert en teknisk stigende trend med høyere bunner og topper. En fallende trend fanger derimot opp selskaper som gjør det dårlig. Her vil det dannes lavere bunner og topper noe som kan utnyttes med shorting.

teknisk analyse hode skulder formasjon tesla aksje
Det ble dannet en hode skulder formasjon i Teslakursen, noe som førte til fall i kursen. Se de lavere toppene som er skuldrene og hodet som er den høye toppen mellom dem.

Tekniske formasjoner

Det finnes mange ulike tekniske formasjon og det anbefales å studere disse videre. Her kan du lese mer om ulike tekniske formasjoner. Ved tekniske formasjoner er både tekniske støtte og tekniske motstandsnivåer viktige. Det finnes flere tekniske formasjoner som indikerer videre utvikling innenfor den gjeldende tekniske trenden, men det er også formasjon som kan indikere at en trend er i ferd med å avsluttes. Derfor er disse formasjonene veldig viktig og kan enkelte ganger vise at det kan komme store bevegelser i markedet. De mest kjente formasjonene er hode skulder formasjoner, doble bunner og doble topper. Det finnes også ulike varianter av triangelformasjoner, flagg og vimpler. Med god kjennskap til disse kan man oppdage mange kjøps- og salgssignaler.

teknisk analyse rsi google aksje
For Google aksjen indikerte RSI at kursen først var overkjøpt, noe som gav et kraftig fall. Deretter tydet RSI på at kursen var oversolgt og vi fikk en kraftig kursstigning.

Tekniske indekser

Tekniske indekser fanger opp den gjeldende markedsspykologien ved å indeksere kursutviklingen. Man kan da finne indeksverdier som tidligere har vært gode kjøps- eller salgsnivåer. En av de mest vanlige tekniske indeksene er Moving Average Convergence Divergens, eller MACD. Denne indikatoren er et viktig verktøy som brukes til å finne tekniske trender. Relative Strength Index virker anerledes og dette verktøyet for teknisk analyse angir om et finansielt instrument er overkjøpt eller oversolgt. Verdier over 70 angir ofte at det underliggende er overkjøpt og at det kan komme reaksjoner ned i kursen. Verdier under 30 derimot angir at markedet er oversolgt og at den kan komme kursreaksjoner oppover.

Volumanalyser

Volumanalyser er kanskje den minst brukte formen for teknisk analyse, men det er absolutt verdt å kjenne til dette. Volumanalyser kan nemlig være til stor hjelp ved at det kan avsløre falske signaler. Logikken bak dette er at formasjoner eller støtter og motstand som dannes med lav omsetning er usikre, mens dersom det er stor omsetning blir signalene langt mer pålitelige.

Flere ressurser

Aksjeskolen har en egen dedikert nettside om teknisk aksjeanalyse. Her kan du lære mer om de ulike indikatorene, formasjonene og andre de andre verktøyene som brukes innen teknisk analyse.