Meny Lukk

Teknisk analyse – oppsummert

Teknisk analyse kan virke komplisert, men med litt trening kan man lære seg det mest grunnleggende ganske raskt.


 • Anbefalt nettmegler
 • Aksjer, ETF, CFD, krypto
 • Ingen kurtasje, lav spread
 • Gratis realtidskurser og analyseprogram
 • Godkjent av Finanstilsynet76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.


 • CFD
 • Ingen kurtasje, lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Teknisk analyseprogram
 • App til mobil
 • Godkjent av Finanstilsynet76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

tradingview teknisk analyse program
 • Anbefalt analyseprogram
 • Aksjer, indekser, råvarer, valuta
 • Gratis realtidskurser
 • Gratis versjon
 • App til mobil
 • 30 dager gratis test av PremieumDu kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager. Etter prøveperioden kan du velge om du vil fortsette med en av de betalte versjonene eller benytte deg av Basic som er gratis. Det er ingen forpliktelser ved prøveabonnement.

Teknisk analyse – oppsummert

Som nevnt er ikke teknisk analyse mer komplisert enn at de fleste kan lære seg dette. Utfordringen derimot ligger i at det er mange formasjoner og tekniske indikatorer å huske på. Ting går som kjent raskt i glemmeboken. Spesielt dersom det er ting som ikke brukes daglig. Vi anbefaler derfor at du lager et bokmerke av aksjeskolen.info slik at du raskt kan finne frem til tekniske formasjoner eller informasjon om bruk av indikatorer slik at du raskt kan sjekke om det er noe du har glemt eller oversett når du lager dine første tekniske analyser. Her finner du en rask oversikt hvor teknisk analyse er oppsummert.

Støtte og motstand

Som fersk teknisk analytiker er teknisk støtte og motstand noe du bør legge mye fokus på. Når du har en god forståelse av dette vil det bli langt enklere å kunne gå videre til å finne tekniske trender og tekniske formasjoner. Tommelfingerreglene er at teknisk støtte kommer på nivåer hvor markedet tidligere har funnet aksjen attraktiv priset, som igjen gir kjøpspress og en reaksjon opp. Motstand kommer av at markedet synes aksjen enten er dyr eller riktig priset. Det gir gevinstsikring og salgspress, som igjen gir fallende aksjekurs.

teknisk analyse oppsummert etablert brudd støtte facebook
Etablert brudd på teknisk motstand i slutten av oktober, se den vertikale linjen. Motstanden blir så støtte. Støttenivået testes i starten av desember, det ser ut som et etablert brudd, men RSI indikerer at aksjen kan være oversolgt, noe som signaliserer et falsk signal.

Etablerte brudd i teknisk analyse

Det er ikke alltid vi får en reaksjon ned fra motstand eller opp fra støtte. Aksjekursen kan også bryte gjennom disse nivåene. Når du bruker et chart med candle sticks vil du kjenne igjen et etablert brudd ved at hele candle sticket er enten over motstanden eller under støtten. Her er det også viktig å huske på at en følge av etablert brudd er at støtte blir motstand og motstand blir støtte.

Tekniske trender

Det finnes mange trendinvestorer, dette er en mellomting mellom trading og langsiktig investering. Tekniske trender forteller noe om den langsiktige kursutviklingen, og siden the trend is your friend kan denne strategien for trading gi deg god avkastning. Tekniske trender bygger videre på både støtte og motstand og viser hvor viktig det er å ha det mest grunnleggende på plass før man begynner med mer avansert teknisk analyse.

Tekniske formasjoner

Tekniske formasjoner bygger også videre på støtte og motstand, men de tekniske formasjonene skiller seg fra trender ved at formasjonene kan fortelle noe om potensiell kursutvikling på kort sikt. Det er her vi begynner å snakke om kjøpssignaler og salgssignaler. Vi skiller i hovedsak mellom to ulike tekniske formasjoner. Det er vendeformasjoner som indikerer at kursutviklingen kan snu, og fortsettende formasjoner som signaliserer støtte kursutslag i samme retning som den underliggende trenden.

Tekniske indekser og verktøy

Det er når du gir deg fatt på tekniske indekser og verktøy at ting begynner å bli komplisert. I dag trenger du heldigvis ikke beregne disse manuelt, det finnes analyseprogram som gjør denne jobben for deg. Tekniske indekser forsøker å standardisere kursutviklingen og på den måten si noe om aksjen er oversolgt eller overkjøpt. Dette brukt sammen med teknisk støtte og motstand, trender og formasjoner kan gi deg langt mer presise tekniske analyser.

Volumanalyser

Som vi har vært innom er volumanalyser ofte oversett. Tatt i betraktning at teknisk analyse prøver å fange opp selve markedspsykologien og markedets holdning til aksjer er dette ganske merkelig. Innenfor tradisjonell økonomi har man modell for prisdannelse som ser på relasjonen mellom tilbud og etterspørsel. Volumutvikling er en veldig viktig og tilnærmet grunneleggende del av teknisk analyse, men det normale er å bruke det som en siste syretest på de tekniske analysene man lager for å luke ut falske signaler.