Meny Lukk

Tekniske formasjoner

Tekniske formasjoner bygger også på teknisk støtte og teknisk motstand, akkurat som tekniske trender. Ideen bak tekniske formasjoner et at disse er kursformasjoner som kan si noe om fremtidig kursutvikling.

 • Aksjer og CFD

 • Best på TA

 • Godkjent av Finanstilsynet

76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

 • CFD

 • Bra app

 • Godkjent av Finanstilsynet

76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

 • CFD

 • Lav spread

 • Godkjent av Finanstilsynet

76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

 • Opsjoner og CFD

 • TradingView

 • Godkjent av Finanstilsynet

76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

Tekniske formasjoner

Vi skiller i hovedsak mellom vendeformasjoner som ofte indikerer at kursutviklingen skal snu, og fortsettende formasjoner som indikerer at kursutviklingen sannsynligvis skal fortsette i samme retning. De fleste formasjoner har et støttenivå og et motstandsnivå, men det finnes unntak. For eksempel har hode skulder formasjoner og omvendte hode skulder-formasjoner to motstandsnivåer eller støttenivåer for henholdsvis skuldernivået og et for hodenivået. Tekniske formasjoner trenger heller ikke ha støtte og motstandsnivåer som utvikler seg likt slik som tekniske trender. Vimpel-formasjoner har for eksempel et fallende motstandsnivå og et stigende støttenivå.

Vendeformasjoner

Det er mye fokus på vendeformasjoner innen teknisk analyse. Grunnen til det er at de kan gi viktige indikasjoner på om kursutviklingen skal snu. Dette kan være fra en stigende trend til en fallende trend, eller fra en fallende trend til en stigende trend. Dermed kan disse tekniske formasjonene være viktige når det gjelder timing av kjøp eller salg av aksjer.

tekniske formasjoner dobbel topp formasjon
Aksjekursen til Tesla dannet en dobbel topp-formasjon som raskt ble fullført.

Dobbel topp-formasjoner

Dobbel topp-formasjoner er lett gjenkjennelig og gir ofte treffsikre signaler om at aksjekursen har nådd toppen og vil vende ned på mellomlang til lang sikt. Ofte vil den tekniske formasjonen kunne gi store kursutslag på relativt kort sikt.

Dobbel bunn-formasjoner

Dobbel bunn-formasjoner er også lett gjenkjennelig, og på samme måte som dobbel topp-formasjon gir sikre indikasjoner om at kursen skal falle, gir dobbel bunn-formasjonen signal om at den fallende trenden er over og at kursen skal begynne å stige.

Hode skulder-formasjoner

En annen vanlig teknisk vendeformasjon er hode skulder-formasjonen. Denne er ikke alltid like enkel å finne siden hodet og de to skuldrene ikke alltid er like tydelig definert. Denne formasjonen sier også noe om hvor stort potensialet i fremtidig kursutvikling er. Det tilsvarer nemlig avstanden med motstanden fra hodet til støttenivået under skuldrene.

omvendt hode skulder-formasjon tekniske formasjoner
Hode skulder-formasjoner kjennetegnes lett ved to skuldre og et hode i midten. Her ved en omvendt hode skulder-formasjon i Google aksjekursen.

Omvendt hode skulder-formasjoner

En omvendt hode skulder-formasjon gir ofte klare signaler om at en fallende kursutvikling skal snu. Den er lik som en vanlig hode skulder-formasjon, men indikerer selvsagt videre utvikling i stigende trend. I denne formasjonen vil hodet angi det laveste punktet i formasjonen, mens motstanden over skuldrene er det høyeste punktet.

Trippel topp-formasjoner

Trippel topp-formasjoner er langt fra like godt kjent som dobbel topp-formasjoner, men denne formasjonen kan gi kraftige kursutslag og er derfor viktig å kjenne til. Formasjonen kjennetegnes ved at det dannes tre topper mot en motstandslinje. Toppene skal være tilnærmet like store.

trippel bunn teknisk formasjon
En trippel bunn-formasjon i Tesla charet fulgt av stigende aksjekurs. Formasjonen kan minne om en kortsiktig trading range eller flagg-formasjon.

Trippel bunn-formasjoner

Trippel bunn-formasjonen er også kjent for å kunne gi store kursutslag, men er på langt nær så kjent som dobbel bunn-formasjonen. Denne tekniske formasjonen tolkes ofte som at en fallende trend er over og blir sett på som et godt kjøpssignal som kan følges av store utslag i kursen.

Fortsettende formasjoner

Motstykket til vendeformasjoner er fortsettende formasjoner. Dette er tekniske formasjoner som indikerer at aksjekursen mest sannsynlig skal fortsette utviklingen i samme retning som den gjorde før etablering av formasjonen. Disse formasjonene kan gi gode kjøpssignaler i for eksempel aksjer som er inne i en stigende trend.

flagg formasjon teknisk formasjon
Flagg-formasjon i en langsiktig fallende trend i VIX indeksen.

Flagg-formasjoner

Flagg-formasjoner kan minne om trippel topp eller bunn-formasjon eller en liten trading range. Forskjellen med en trippel-formasjon er at toppene og bunnene er langt mer klart definert. Ved et brudd ut av motstanden vil aksjekursen fortsette i sin tidligere trend. Flagg-formasjoner kan oppstå i både fallende og stigende trender.

vimpel-formasjon teknisk analyse av qqq
QQQ ETF er i en stigende trend og aksjekursen stiger videre etter en vimpel-formasjon.

Vimpel-formasjoner

Vimpel-formasjoner er små triangel-formasjoner. Videre stigende kursutvikling blir ofte signalisert ved et stigende støttenivå. Motsatt vil det være dersom motstandsnivået er fallende, dette angir at kursfall er sannsynlig.

gaps tekniske formasjoner
Et gap i Google aksjekursen. Det som er interessant er at gapet blir fylt, noe som skjer relativt ofte med disse formasjonene.

Gaps

Det finnes tre forskjellige gaps. Disse er breakaway gap, runaway gap og exhaustion gap. Selv om de har likheter tolkes disse på forskjellige måter. Breakaway gap og runaway gap er fortsettende formasjoner, mens exhaustion gap er en vendeformasjon. Det som er viktig å vite med gaps er at kursen ofte faller tilbake der hvor kursen gjorde et hopp før den stiger videre.

symmertrisk triangel formasjon
En symmetrisk triangel-formasjon i kursen til kryptovalutaen Ethereum.

Triangel-formasjoner

Vi har tre forskjellige triangel-formasjoner, symmetrisk triangel formasjon, stigende triangel formasjon og fallende triangel formasjon. En symmetrisk triangel formasjon angir ikke noe retning. Det kan vi først vite når vi ser et brudd på enten den tekniske støtten eller den tekniske motstanden. Stigende triangelformasjon og fallende triangelformasjoner tolkes på samme måte som stigende vimpelformasjoner og fallende vimpelformasjoner.

Bruk av tekniske formasjoner

Tekniske formasjoner brukes først og fremst som kjøps- eller salgssignaler. Fordelen ved å trade på formasjoner, fremfor bare trade trender er at du ofte også får en viktig indikasjon om hvor langt en eventuell kursstigning kan gå. Med støtte- og motstandsnivåer er de også viktige å følge med på dersom du allerede har kjøpt aksjer. De kan gi viktige signaler som kan brukes til stop loss ordre eller take profit ordre. Se eksempler på ulike tekniske formasjoner og les mer om ulike formasjoner innen tekniske analyse.