Meny Lukk

Tekniske indekser og verktøy

Det finnes et utall tekniske indekser og verktøy som kan hjelpe deg å lage bedre tekniske analyser når du trader aksjer på nett. Her får du en innføring i de mest vanlige.


 • Anbefalt nettmegler
 • Aksjer, ETF, CFD, krypto
 • Ingen kurtasje, lav spread
 • Gratis realtidskurser og analyseprogram
 • Godkjent av Finanstilsynet76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.


 • CFD
 • Ingen kurtasje, lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Teknisk analyseprogram
 • App til mobil
 • Godkjent av Finanstilsynet76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

tradingview teknisk analyse program
 • Anbefalt analyseprogram
 • Aksjer, indekser, råvarer, valuta
 • Gratis realtidskurser
 • Gratis versjon
 • App til mobil
 • 30 dager gratis test av PremieumDu kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager. Etter prøveperioden kan du velge om du vil fortsette med en av de betalte versjonene eller benytte deg av Basic som er gratis. Det er ingen forpliktelser ved prøveabonnement.

Tekniske indekser og verktøy

De fleste tekniske indikatorene har som formål å indeksere, eller standardisere, kursutviklingen. På den måten kan du for eksempel finne ut om aksjer er overkjøpt eller oversolgt. Brukt sammen med for eksempel tekniske formasjoner kan dette være et veldig godt verktøy når du trader aksjer på nett.

Tekniske indekser og verktøy

RSI

Relative Strength Index er en teknisk indikator som forsøker å fange opp sannsynligheten for at kursutviklingen er nær en topp eller en bunn. En RSI over 70 blir ansett for å være et tegn på at aksjen er overkjøpt og at en utflatning eller fall i aksjekursen er sannsynlig. Motsatt er en RSI under 30 et tegn på at aksjen kan være oversolgt og at en opptur eller utflatning av kursfallet er sannsynlig.

macd google

MACD

Moving average convergence/divergence er en trendfølgende teknisk indikator. Denne viser den relative utviklingen mellom to ulike glidende gjennomsnitt av kursutviklingen. MACD kan gi både kjøps- og salgssignaler. Disse kalles cross overs og finnes når de glidende gjennomsnittene krysser 0-linjen.

bollinger bands google

Bollinger bånd

Et Bollinger bånd består av et enkelt 21-dagers gjennomsnitt og to bånd plottet inn 2 standard avvik unna. Standard avvik er et mål på volatilitet. Det som kan oppleves som litt spesielt med denne indikatoren er at den ikke gir noen kjøps eller salgssignaler i tradisjonell forstand. Denne tekniske indikatoren tar sikte på å si noe om potensiell volatilitet. Et Bollinger bånd som beveger seg mot hverandre blir ansett som en sjanse for lavere volatilitet og få tradingmuligheter, mens et bånd som beveger seg bort fra hverandre åpner for gode tradingmuligheter.

parabolic sar google

Parabolic SAR

Parabolic SAR har to formål. Det er å angi retning for videre utvikling, samtidig som det angir potensielle salgs og kjøpsnivåer. En prikk under prismarkøren blir ansett som et kjøpssignal, mens en prik over prismarkøren blir ansett for å være et salgssignal. En ulempe med denne tekniske indikatoren er at den vil gi for mange signaler i perioder hvor aksjen beveger seg i en tekniske trend som går sidelengs.

rate of change google

ROC

Rate of Change angir hastigheten en aksjekurs endres med over tid. Denne tekniske indikatoren brukes til å finne både trend og momentum i en aksjekurs. ROC brukes også for å finne bobler i markedet. En verdi over 50 % blir tolket som at det er stor sjanse for kursfall.

stocastic momentum index google

Stocastic Momentum Index

En Stocastic Oscillator er en indikator som måler momentum ved å sammenligne sluttkurser med prisnivå over en gitt periode. En Stocastic Momentum Index går videre med dette og kalkulerer avstanden mellom gjeldende sluttkurs i forhold til median høyt/lavt prisnivå. Normalverdien på SMI er mellom +100 og -100. En verdi over +40 er ansett som positivt, mens en verdi under -40 er negativt.

Bruk av tekniske indekser og verktøy

Det finnes mange forskjellige tekniske indekser og verktøy som sammen med teknisk støtte og motstand, formasjoner og trender kan gi mer presise tekniske analyser av aksjer. Ofte vil bruk av flere ulike verktøy kunne luke bort falske signaler og man kan unngå flere feilinvesteringer.