Tekniske trender

Tekniske trender er et viktig konsept innenfor teknisk analyse. Disse forteller noe om hvor aksjekursen sannsynligvis kommer til å bevege seg. Samtidig er de nyttige for å vite når det kan være gode tidspunkt for kjøp eller salg av aksjer.

aksjeskolen

Tekniske trender

Tekniske trender bygger på teknisk støtte og teknisk motstand. Det som kjennetegner en trend er at den har både en teknisk støtte og teknisk motstand som aksjekursen beveger seg innenfor. Den tekniske trenden kan være stigende, fallende eller være en såkalt trading range som beveger seg sidelengs. Trendene er definert ved at aksjekursen skal ha testet støtten tre ganger og motstanden to ganger.

jpm stigende trend tekniske trender
Aksjekursen til JPM lå lenge innenfor en stigende trendkanal.

Stigende trender

En stigende trend er som navnet indikerer, en trend hvor aksjekursen over tid beveger seg høyere. Du finner disse trendene ved at aksjekursen har testet støtten tre ganger, hver gang på et høyere nivå. Samtidig har aksjekursen også testet motstanden to ganger, og disse testene er på høyere nivåer. Stigende trender blir ofte omtalt som bullmarkeder.

goog trading range teknisk analyse
GOOG beveger seg innenfor en trading range eller sidelengs trend som gir gode tradingmuligheter.

Trading Range

En trading range er en teknisk trend som går sidelengs mellom en teknisk støtte og en teknisk motstand. Selv om aksjekursen over tid beveger seg sidelengs vil det i en trading range oppstå mange gode muligheter for kortsiktige handler med kjøp rundt støttenivå og salg rundt motstandsnivå. Det som kjennetegner en trading range er at aksjekursen har testet støtte tre ganger på en horisontal linje, og samtidig testet motstanden to ganger på en horisontal linje.

rig fallende trend bearmarked
RIG er inne i en fallende trend.

Fallende trender

Fallende trender er motstykket til en stigende trend og omtales ofte som bearmarked. Her vil aksjekursen bevege seg mellom en støttelinje som har lavere bunner, samtidig som den også har en motstandslinje med lavere topper. Fallende trender kan utnyttes ved å bruke shorthandel.

Bruk av teknisk trend i aksjetrading

Det sies at the trend is your friend, og at når du eier aksjer som er i en stigende trend er det best å beholde disse. På den måten kan du få utnyttet en lengre oppgangsperiode. Når du sitter med en long posisjon i en stigende trend vil den tekniske støtten kunne angi gode nivåer for bruk av stop loss handler. Brudd ut av trender vil også kunne gi signaler om viktige endringer i kursutviklingen som kan brukes til trading.

Andre metoder for å finne trender

Det finnes også andre metoder som brukes til å finne tekniske trender. Dette er for eksempel glidende gjennomsnitt og MACD. Når du skal finne tekniske trender med glidende gjennomsnitt bruker du et kort og et langt vektet gjennomsnitt. Den stigende trenden er definert ved at det lange gjennomsnittet beveger seg under det korte gjennomsnittet. Motsatt vil det være i en fallende trend. Her vil det lange gjennomsnittet bevege seg på oppsiden av det korte snittet. Denne metoden kan hjelpe deg ytterligere ved at du får mer presise tekniske analyser av aksjer. MACD er en mer avansert metode som vi vil skrive en egen sak om.

Finn egne tekniske trender

Det tekniske trendene du kan se på bildene på denne siden er laget med et teknisk analyse program fra eToro Norge. Dette er en stor nettmegler som tilbyr billigste aksjehandel på nett. Når du åpner en konto på eToro får du tilgang til et program for teknisk analyse med gratis realtidskurser. Følg denne fremgangsmåten for å få ditt program for teknisk analyse gratis:

  • Gå til etoro.com
  • Åpne en konto
  • Lag egne tekniske analyser av aksjer

eToro er en multi-asset platform som tilbyr investering i både aksjer og kryptovaluta, i tillegg til CFD-trading.
Vennligst vær obs på at CFD er komplekse instrumenter og bringer med seg en høy risiko for å tape penger på grunn av belåning. 
62 % av retailinvestor tradingkontoer taper penger på CFD-trading med denne leverandøren.
Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD fungerer, og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape dine penger.
Kryptoinstrumenter er svært volatile og uregulerte investeringsprodukter. Det er ingen EU-investor beskyttelse.
Denne teksten er kun for informasjon og opplysning, og skal ikke bli sett på som et investeringsråd eller investeringsanbefaling.