Meny Lukk

Volumanalyser

Selv om volumanalyser er en veldig viktig del av teknisk analyse, er dette ofte oversett. Med volumanalyse kan du unngå feilinvesteringer.

 • Aksjer og CFD

 • Best på TA

 • Godkjent av Finanstilsynet

76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

 • CFD

 • Bra app

 • Godkjent av Finanstilsynet

76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

 • CFD

 • Lav spread

 • Godkjent av Finanstilsynet

76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

 • Opsjoner og CFD

 • TradingView

 • Godkjent av Finanstilsynet

76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

Volumanalyser

Normalen er at man finner tekniske trender, tekniske formasjoner og bruker tekniske indikatorer før man gir seg fatt på volumanalyse. Får man et positivt resultat fra volumanalysen vil dette styrke kjøpssignalet du har funnet. Et negativt resultat kan signalisere om at det kan være et falsk signal du har kommet over. Det gjør at du kan både holde nede kostnader ved at du utfører færre trades, og unngår flere feiltrades som følge av at falske signaler lukes bort.

Volumbalanse

Det er volumbalansen du undersøker når du gjennomfører volumanalyser. Her ser du på forholdet mellom kjøpere og selgere i relasjon til prisutviklingen over tid. Det finnes programmer som kan gjøre volumanalyse automatisk for deg. Men, for å få best utbytte av disse bør du ha en grunnleggende forståelse av hvordan logikken bak volumanalyser er.

Forhold mellom pris- og volumutvikling

Får du inngår en trade, enten det er en long- eller shortposisjon, bør du ha en positiv korrelasjon mellom prisutviklingen og volumet i handelen. Dersom det gjelder en longposisjon vil et positivt signal fra volumanalyse være gitt ved at volumet i handelen av aksjen øker i takt med prisstigningen. Motsatt vil et salgssignal bli styrket av en aksje som faller i kurs samtidig som volumet i handelen faller. Grunnen til dette er at ved en stigende aksjekurs og fallende volum vil bli tolket som at markedet mener aksjen blir dyr. Investorene vil da søke å unngå å kjøpe flere aksjer.

Et økende volum og økende aksjepris kan tolkes som at aksjen har vært undervurdert og at markedet har økende tro på videre kursstigning. For en fallende aksjekurs vil derimot et økende volum bli tolket som at markedet begynner å finne prisingen attraktiv og at en bunn kan være nær. Et fallende volum kan for en fallende aksjekurs tolkes som at markedet ikke har en oppfattelse av at aksjen er billig nok til å investere i den. Den svake etterspørselen kan da føre til at kursen faller videre.

Bruk av volumanalyser

Å trade på volumanalyse alene vil nok ikke være til stor hjelp. Og det er heller ikke meningen at volumanalyse skal være et verktøy som kan brukes uten andre tekniske analyser. Derimot kan det være til stor hjelp ved at du kan finne falske signaler og unngå trading på disse. Videre kan volumanalyse også fortelle noe om styrken til tekniske støtter og motstander.