Tekniske formasjoner som ikke angir retning symmetrisk triangelformasjon

Tekniske formasjoner som ikke angir retning

I motsetning til vendeformasjoner og fortsettende formasjoner får du ingen informasjon om hvilken retning du kan forvente at kursen skal bevege seg i fra tekniske formasjoner som ikke angir retning. Til tross for dette er dette en type tekniske formasjoner som kan gi tradingmuligheter.

Tekniske formasjoner som ikke angir retning

Siden disse tekniske formasjonene ikke signaliserer hvilken retning du kan forvente at kursen skal i er du avhengig av å få et etablert brudd på enten den tekniske støtten i gulvet av formasjonen, eller et etablert brudd på motstanden i taket av formasjonen. Som vi gikk igjennom i vårt kurs i teknisk analyse for nybegynnere har vi et etablert brudd når det har blitt dannet tre hele candlesticks under støtten eller over motstanden. Brudd kan også bekreftes med tekniske indikatorer som RSI og MACD.

Når du skal lete etter tekniske formasjoner som ikke angir retning kan du bruke charts med graf og candlesticks. Mange foretrekker å bruke candlesticks, så derfor har vi valg tå bruke dette i denne artikkelen. Når det gjelder valg av analyseprogram er du avhengig av at du kan tegne inn teknisk støtte og teknisk motstand. Vi anbefaler TradingView som er et kraftig analyseprogram til aksjer.

Som nevnt er vi avhengig av å få et etablert brudd før vi kan si noe om sannsynlig retning for videre kursutvikling fra denne typen tekniske formasjoner. Det betyr at vi kan forvente oss at kursen vil stige dersom vi får et etablert brudd på den tekniske motstanden i taket av formasjonen. Motsatt er det om vi får et etablert brudd på den tekniske støtten eller gulvet i formasjonen. Dette vil indikere at vi kan forvente oss et kursfall.

gulv i tekniske formasjoner som ikke angir retning
Charts fra TradingView.

Gulv i formasjoner som ikke angir retning

Som regel blir den tekniske støtten i formasjoner som ikke angir retning for videre kursutvikling omtalt som gulv. Generelt er det ikke noe krav om hvor mange ganger gulvet må være testet i denne typen tekniske formasjoner. Ofte kan vi se at gulvet blir testet to til tre ganger. Som nevnt vil et brudd på gulvet eller den tekniske støtten være et signal om at du kan forvente oss kursfall.

Tak i formasjoner som ikke angir retning

Tak i formasjoner som ikke angir retning

Den tekniske motstanden i disse formasjonene blir som regel omtalt som tak. Her er det heller ikke noe generelle krav om hvor mange ganger taket må være testet. Når vi får et etablert brudd på taket eller den tekniske motstanden i formasjonen er dette et signal om at vi kan forvente oss kursoppgang.

Tekniske formasjoner som ikke angir retning

Tekniske formasjoner som ikke angir retning er ganske vanlige, men siden de ikke gir signaler om hvilken retning vi kan forvente oss for fremtidig kursutvikling er det mange som ikke trader disse. Å finne etablerte brudd kan være krevende, og dette er en av grunnene til at vi brukte en del tid på å gå gjennom støtte og motstand, og etablerte og falske brudd på disse i vårt kurs i teknisk analyse for nybegynnere. Vil du forsøke å trade disse formasjonene vil vi anbefale å friske opp kunnskapen om brudd på støtte og motstand.

Ulike typer formasjoner som ikke angir retning

Aksjehandel og tekniske formasjoner som ikke angir retning

Det store problemet med denne typen tekniske formasjoner er som nevnt at det kreves etablerte brudd eller brudd som blir bekreftet av tekniske indikatorer før vi kan si noe om sannsynlig retning for videre kursutvikling. Vårt inntrykk er at ofte kan nybegynnere kjøpe seg inn for tidlig i disse formasjonene. Dette kan føre til unødvendige kjøp og salg i frykt for å ikke få ta del i eventuell oppgang. Ved brudd på motstand kan du trade dette ved å innta en long posisjon. Shorting eller gevinstsikring er derimot aktuelt i de tilfellene vi får etablerte brudd på støtte eller gulv i disse tekniske formasjonene.

Brudd på tekniske formasjoner som ikke angir retning

Det er ingen tvil om at tålmodighet er viktig når du skal trade formasjoner som ikke gir signaler om retning på fremtidig kursutvikling. Som nevnt kan du vente på etablerte brudd før du inntar posisjoner. Bruker du et chart med candlesticks vil etablerte brudd være dannet når du får 3 hele candlesticks på oversiden av motstanden eller 3 hele candlesticks på undersiden av støtten. Et annet alternativ er å bruke tekniske indikatorer for å bekrefte brudd. Flytende gjennomsnitt som viser golden cross eller death cross kan brukes til dette. Det samme gjelder tekniske indikatorer som MACD og RSI.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Tekniske formasjoner som ikke angir retning FAQ

Hva er tekniske formasjoner som ikke angir retning?

Denne typen tekniske formasjoner skiller seg fra vendeformasjoner og fortsettende formasjoner ved at vi ikke kan si noe om sannsynlig retning for videre kursutvikling. Derfor er vi avhengig av et etablert brudd for å kunne trade med denne typen formasjoner.

Hvordan kan jeg finne tekniske formasjoner som ikke angir retning?

Først og fremst må du kjenne til de ulike typene formasjoner og hvordan de ser ut. Deretter trenger du et analyseprogram til aksjer slik at du kan studere grafene for å finne formasjonene. I vår artikkel går vi gjennom alt du må vite om tekniske formasjoner som ikke angir retning.

Hvordan kan jeg trade aksjer med tekniske formasjoner som ikke angir retning?

Vi kan først si noe om sannsynlig retning for videre kursutvikling etter at vi har fått et etablert brudd på enten den tekniske støtten eller gulvet, eller den tekniske motstanden eller taket. For å finne etablerte brudd kan du enten bruke candlesticks eller tekniske indikatorer.