Trading Range hva er sidelengs trend aksjer teknisk analyse

Trading Range

En sidelengs trend eller Trading Range gir ofte lav avkastning til langsiktige investorer. Tradere får derimot flere muligheter til å utnytte svingningene som oppstår når aksjekursen har en sidelengs utvikling over lengre tid. Lær alt du må vite om sidelengs trender slik at du kan finne aksjer med Trading Range.

Trading Range

Mange anser det for å være bortkastet tid å følge med på aksjer som er i en sidelengs trend eller en Trading Range. Dette kan være forståelig, siden en aksje i en stigende trend kan gi god avkastning, mens aksjer i en fallende trend kan få kjøpssignaler fra en vendeformasjon, noe som kan gi en tidlig inngang i aksjen.

Aksjer som er inne i en sidelengs trend kan gå over i en stigende trend, samtidig vil aksjekursen danne sekundærtrender innenfor Trading Rangen. Disse kan være både stigende og fallende trender, og gir derfor muligheter for de som driver med daytrading. For å finne aksjer som er i en Trading Range kan vi bruke flere metoder og verktøy, og det er disse vi skal gå igjen i dette kurset.

Det er bruk av teknisk støtte og teknisk motstand for å finne trendkanaler som er den mest brukte metoden for å finne sidelengs trender, men vi ser at ettersom det har blitt mer vanlig å bruke gode program for teknisk analyse er det også mange som bruker regresjonsanalyse. Regresjonsanalyse har viktige fordeler som vil skal gå innpå.

Helt til slutt kan du se hvilket program vi har brukt for å lage våre tekniske analyser, og registrerer du deg som bruker får du gratis tilgang til Premium-versjonen av programmet i 30 dager.

Trendgulv trading range sidelengs trend støtte teknisk analyse aksjer
Charts fra TradingView.

Trendgulv

Noe vi brukte mye tid på når vi gikk gjennom teknisk analyse for nybegynnere var teknisk støtte og motstand. Det er nemlig disse som er trendgulv og trendtak i en trendkanal. Den tekniske støtten er trendgulvet, mens den tekniske motstanden er trendtaket. Sammen utgjør disse selve trendkanalen.

En Trading Range vil støttenivået eller trendgulvet strekke seg som en vannrett linje fra venstre mot høyre på chartet. Det betyr at testene av trendgulvet gjøres på tilnærmet like nivåer. Dette fører til at aksjekursen over tid utvikler seg sidelengs.

Regelen om at trendgulvet må være testet 3 ganger gjelder også for den teknisk støtten i en Trading Range, på samme måte som for stigende og fallende trender. Forskjellen ligger i at testen av trendgulvet skal være gjort på tilnærmet likt kursnivå, slik at støttelinjen blir horisontal.

Trendtak

Trendtak

Taket i trendkanalen er en teknisk motstand. Dette er et nivå hvor antallet selgere stiger i forhold til kjøpere, noe som gir et salgspress på aksjekursen, og dermed et fall. Årsaken til dette fallet er at selgerne vil sikre gevinster, mens kjøperne samtidig anser aksjen som for høyt priset. Dermed faller aksjekursen tilbake, og vi har et etablert motstandsnivå.

En aksje i Trading Range har en sidelengs kursutvikling over tid, men det kan være relativt store kursbevegelser på kort sikt. Kursoppgangene i en sidelengs trend skal toppe ut på samme nivå slik at motstandslinjen blir horisontal eller vannrett linje som strekker seg fra venstre mot høyre.

Vi har et etablert trendtak når det har blitt testet 2 ganger. Testing av trendtak skjer ved at aksjekursen stiger opp til motstandsnivået for så å falle tilbake. Dette skjer fordi kjøperne mister interesse på grunn av den høye kursen, samtidig som selgerne vil bli kvitt aksjer for å sikre gevinster.

Slik finner du aksjer med Trading Range

Det er færre metoder og verktøy du kan benytte deg av for å finne sidelengs trender, enn hva du kan bruke for å finne stigende eller fallende trender. Grunnen til dette er at tekniske indikatorer ikke fungerer for å finne Trading Range. Men, de er fortsatt viktige å kjenne til dersom du ønsker å trader når aksjer går sidelengs eller når du vil forsøke å se om vi får brudd ned eller opp fra en sidelengs trend.

Finn Trading Range med støtte og motstand

Finn Trading Range med støtte og motstand

Teknisk støtte og motstand er helt grunnleggende begreper som det er viktig å ha en god forståelse av når du skal begynne med teknisk analyse for viderekomne. Når du kjenner til støtte og motstand vil du nemlig også være i stand til å finne trendkanalen da disse består av en teknisk støtte og en teknisk motstand som går parallelt på chartet.

I en sidelengs trend vil både den tekniske støtten og den tekniske motstanden være tilnærmet vannrette. Dette skyldes av aksjekursen har tradet mellom nivåene, uten å få et brudd ut, enten på nedsiden eller oversiden.

Som for fallende trender og stigende trender gjelder regelen om at trendgulvet eller den tekniske støtten må ha blitt testet 3 ganger, mens trendtaket eller den tekniske motstanden må ha blitt testet 2 ganger før vi har en etablert sidelengs trend. Det er ikke noe krav om at disse testene må ha blitt gjennomført i en bestemt rekkefølge for at vi skal ha en etablert sidelengs trend.

Finn aksjer med Trading Range med regresjonstrend

Finn Trading Range med regresjonstrend

Å finne sidelengs trender ved bruk av støtte og motstandsnivåer krever evne til kritisk tenkning og en del erfaring. Det er mye subjektivitet i hvordan man tolker et chart, og dette kan påvirke hvilke trender man ser i chartet. I dag finnes det mange gode teknisk analyse verktøy som gjør at vi kan slippe unna dette problemet ved å bruke regresjonsanalyse.

Regresjonsanalysen blir nemlig automatisk utført for en periode du selv velger lengde på. Siden dette gjøres automatisk basert på en formel hvor man ser på forholdet mellom aksjekurs og tid slipper du altså problemet subjektivitet kan gi.

En regresjonstrend har tre linjer. Den nederste linjen er den tekniske støtten eller trendgulvet. Øverst har vi den tekniske motstanden eller trendtaket. Mellom disse har vi gjennomsnittslinjen som kan være en teknisk støtte eller en teknisk motstand avhengig av hvor i trenden aksjekursen beveger seg.

Når aksjekursen beveger seg på oversiden av gjennomsnittslinjen vil den fungere som en teknisk støtte. Samtidig indikerer dette at aksjekursen er overkjøpt, noe som kan signalisere at vi kan få et kursfall. Er aksjekursen derimot på undersiden av gjennomsnittslinjen indikerer dette at aksjen er oversolgt, og at vi kan få et kursløft. Her vil gjennomsnittslinjen fungere som en teknisk motstand.

Finn Trading Range med tekniske indikatorer

Finn Trading Range med tekniske indikatorer

Tekniske indikatorer kan brukes til å finne både stigende og fallende trender. Men, de er lite egnet til å finne sidelengs trender. Likevel kan tekniske indikatorer være nyttige når du trader en aksje eller indeks som beveger seg innenfor en Trading Range. Her vil de bli brukt for å få kjøps- og salgssignaler fra de kortsiktige sekundærtrendene innenfor den sidelengs trenden.

Tekniske indikatorer som glidende gjennomsnitt kan være nyttige for å se om vi kan få brudd på den tekniske motstanden, som fører til at den sidelengs utviklingen blir avbrutt av en stigende trend, eller om vi får et brudd på støtten og at aksjekursen dermed vil gi inn i en fallende trend.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Aksjehandel og Trading Range

Innenfor tekniske trender vil kursen bevege seg innenfor mindre trender som kan gå både med og mot den langsiktige hovedtrenden. Disse kalles for sekundærtrender. En mye brukt aksjestrategi blant tradere som vil utnytte mulighetene som kan oppstå i en Trading Range er å kjøpe når aksjekursen har testet støtten og reagerer opp, for så å selge så nært trendtaket som mulig. For langsiktige investorer kan en god strategi være å kjøpe aksjer som får et brudd ut av trendtaket, og dermed kan være i ferd med å etablere en stigende trend.

Trendskifte

Når en sidelengs trend blir avbrutt av en ny trend vil den nye trenden enten være stigende eller fallende. Denne overgangen fra en trend til en annen kalles et trendskifte.

For å finne potensielle trendskifter er det vanlig å se etter tekniske formasjoner som dannes under trendtaket eller over trendgulvet, og som kan signalisere videre utvikling i samme retning som kursen har hatt før den tekniske formasjonen ble etablert. Disse kan da nemlig være tidlige signaler om at vi får et brudd ut av trend.

Tekniske indikatorer som RSI, MACD og glidende gjennomsnitt kan også være nyttige for å se etter muligheter for brudd ut av trender. Spesielt vil volumindikatorer også være nyttige for å se hvilken styrke som ligger i kursutviklingen. Har vi stor styrke i en volumindikator kan dette være et tegn på at vi skal få en stigende trend, lav styrke kan derimot signalisere at vi får en fallende trend.

Lær mer om tekniske trender

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Trading Range FAQ

Hva er en Trading Range?

En Trading Range er en sidelengs trend som blir dannet mellom topper og bunner som gir motstand og støtte. Selv om kursen over tid går sidelengs oppstår det mange tradingmuligheter innenfor en Trading Range.

Hvordan kan jeg finne Trading Range?

Det vanligste er å bruke støtte og motstand for å finne disse på charts for kursutvikling til aksjer. Du kan også bruke regresjonsanalyse for å finne trendkanaler for Trading Range.

Finnes det analyseprogram som kan finne aksjer i Trading Range?

Ja, de fleste analyseprogram har verktøy for å finne sidelengs trender. I vår artikkel om Trading Range kan du se et eksempel på hvordan du kan finne aksjer i Trading Range med analyseprogram.

Hvordan kan jeg trade aksjer i Trading Range?

Innenfor en Trading Range vil aksjekursen bevege seg mellom en teknisk støtte og teknisk motstand. Dette danner kortsiktige trender som kan trades. Strategien går ut på å kjøpe på støtte og selge ved motstand.

Hvordan kan jeg vite når en Trading Range er avbrutt?

Når en sidelengs trend blir avsluttet vil det ha kommet et etablert brudd på enten den tekniske støtten eller den tekniske motstanden. Trenden etter en sidelengs trend kan være enten stigende eller fallende.