Meny Lukk

Tradingstrategier

Skal man selge aksjer som har fallende aksjekurs, eller når skal man kjøpe aksjer? Finnes det metoder for å minimere risiko når man trader eller bruker aksjekreditt? Tradingstrategier kan minimere risiko og gi nyttige indikasjoner om nr det er riktig å selge eller kjøpe aksjer.


 • Anbefalt nettmegler
 • Aksjer, ETF, CFD, krypto
 • Ingen kurtasje, lav spread
 • Gratis realtidskurser og analyseprogram
 • Godkjent av Finanstilsynet76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.


 • CFD
 • Ingen kurtasje, lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Teknisk analyseprogram
 • App til mobil
 • Godkjent av Finanstilsynet76,4% av private investeringskontoer taper penger ved å handle CFDer med denne leverandøren. Du bør overveie om du førstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta høye risikoen for å tape pengene dine.

tradingview teknisk analyse program
 • Anbefalt analyseprogram
 • Aksjer, indekser, råvarer, valuta
 • Gratis realtidskurser
 • Gratis versjon
 • App til mobil
 • 30 dager gratis test av PremieumDu kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager. Etter prøveperioden kan du velge om du vil fortsette med en av de betalte versjonene eller benytte deg av Basic som er gratis. Det er ingen forpliktelser ved prøveabonnement.

Tradingstrategier

Ulike tradingstrategier har ulike formål. Hensikten ved å bruke en tradingstrategi kan være å minimere risiko for å sikre seg mot tap, det kan også være et metode for å time kjøpe og salg av aksjer eller andre finansinstrumenter. Ved å kjenne til de ulike bruksområdene og mulighetene de forskjellige tradinstrategiene gir, vil du kunne oppnå en bedre avkastning på porteføljen over tid. Vi skiller hovedsaklig mellom to ulike hovedstrategier som begge har ulike formål. Det er tradingstrategi for risikohåndtering, og tradingstrategi for timing av kjøp og salg.

Strategi for risikohåndtering

Strategier for risikohåndtering har først og fremst som formål å begrense risiko eller sikregevinster for porteføljen. Dette er er av de mest grunnleggende strategiene for trading på nett, og det er noe alle bør kjenne til, spesielt dersom man bruker gearing eller aksjekreditt eller shorting.

Stop loss og take profit

Både stop loss og take profit er automatiserte handler som blir gjennomført når aksjekursen når en viss kurs, denne kursen kalles normalt for triggerkurs. Stop loss er en automatisert handel som gjør at posisjonen selges dersom kursen faller til et forhåndsdefinert nivå for å forhindre ytterligere tap. Take profit derimot er det motsatte og har som mål å selge posisjonen når kursen har ført til at du har oppnådd en viss avkastning.

Diversifisering

Porteføljediversifisering er også en viktig strategi for trading, og det er noe alle som investerer eller trader bør bruke. Diversifisering går kort og godt ut på å spre risiko. Det gjøres ved at man investerer i ulike aktivaklasser som ulike aksjer, indekser, råvarer, valuta eller andre finansinstrumenter. På den måten blir man ikke så utsatt for store svingninger i porteføljen dersom enkeltinvesteringer får store kursutslag.

Strategi for hedging

Hedging er en mer avansert strategi for risikohåndtering, og denne kan brukes dersom man for eksempel trader aksjer på grunnlag av multipler. Ved å bruke denne strategien kan man minimere risiko ved å ta posisjoner i valuta som gjør at man får en valutanøytral posisjon i et bestemt aksjeselskap som har inntekter i en bestemt valuta. Man kan også hedge ved å for eksempel shorte en aksje i en bransje om virker overpriset, samtidig som man går long i en annen aksje i samme bransje som ser underpriset ut.

Strategi for timing

Tradingstrategier for timing skiller seg ut fra tradingstrategier for risikohåndtering ved at disse skal kunne fortelle noe om når det er riktig tidspunkt for å åpne en posisjon. Spesielt ved trading er teknisk analyse en metode man bruker for å finne tidspunkter for kjøp eller salg av aksjer eller andre finansinstrumenter.

Tekniske formasjoner

Innenfor teknisk analyse finnes det mange ulike tekniske formasjoner som kan fortelle noe om videre kursutvikling. Både om hvilken retning som er mest sannsynlig, om om hvor store utslag i kursen man kan vente seg. Tekniske formasjoner kan blant annet fortelle om at et kommende vendepunkt i kursutviklingen er nærstående eller om videre oppgang eller videre fall er sannsynlig. Dette er spesielt en tradingstrategi som er relevant for tradere, og i mindre grad for langsiktige investorer.

Tekniske indikatorer

Det finnes mange ulike tekniske indikatorer. De mest vanlige er RSI, MACD og vektet glidende gjennomsnitt. RSI er en teknisk indikator som forteller om en aksje eller andre finansinstrumenter er oversolgt eller overkjøpt. Dette er spesielt nyttig dersom man vil finne ut om det er sannsynlig med videre kursoppgang eller fall. MACD er en indeksering som først og fremst brukes til å finne trendskifter. Det samme bruker man glidende gjennomsnitt til. Dette er en vektet indeksering av kursutvikling som kan fortelle om når det er ventet trendskifter. Denne tekniske indikatoren kan brukes til både kjøp og salg av posijoner.

Praktisk bruk av tradingstrategier

Det er ikke alle markedsplasser om gir mulighet for bruk av alle tradingstrategier, men det finnes unntak. Bruker man en markedsplass for CFD vil man først og fremst få lave tradingkostnader. CFD trading har også store fordeler når det gjelder shorting og gearing. I tillegg får du tilgang til å trade alt fra CFD på aksjer, indekser, råvarer og valuta. eToro er en av verdens beste og største markedsplasser for CFD trading, og her får du tilgang til gratis program for teknisk aksjeanalyse med realtidskurser.