hva er Trendskifter aksjer tekniske analyser

Trendskifter

Ved å ha kunnskap om hvordan du kan kjenne igjen trendskifter på et tidlig stadium kan du utnytte mulighetene som oppstår i markedet når trenden skifter retning. Her skal vi gå gjennom hvordan aksjekurser over tid kan skifte mellom stigende, fallende og sidelengs trender.

Trendskifter

I vårt kurs i teknisk analyse for viderekomne har vi gått gjennom de ulike typene tekniske trender. Som kjent er dette stigende, fallende og sidelengs trender. Det vi ikke har gått igjennom i vårt kurs i teknisk analyse er hva som skjer i overgangen mellom en stigende trend og en sidelengs trend, eller i overgangen fra en fallende trend til en stigende trend. Det er her trendskifter blir relevante.

Å kjenne til de ulike tekniske trendene er en fordel, ikke bare fordi det gir deg muligheten til å trend trade, men også fordi dette gir deg et grunnlag for å gjøre antagelser om hva som kommer til å skje med aksjekursen fremover. Det er nemlig slik at i de fleste tilfeller vil en aksjekurs i stigende trend gå over til en sidelengs trend, og ikke en fallende trend. Videre, en aksje i en fallende trend vil som regel gå over til en sidelengs trend, fremfor en stigende trend. En aksje i en sidelengs trend kan derimot gå over til enten en fallende trend eller en stigende trend.

 • Stigende trend til sidelengs trend
 • Fallende trend til sidelengs trend
 • Sidelengs trend til stigende eller fallende trend

Disse tommelfingerreglene er det en stor fordel å kjenne til. Samtidig er det viktig å vite at det kan komme unntak hvor en aksje i en fallende trend går direkte over til en stigende trend, eller en aksje i en stigende trend går direkte over til en fallende trend.

Tekniske brudd på støtte og motstand trendskifte teknisk analyse etablert brudd
Charts fra TradingView.

Tekniske brudd på støtte og motstand

Når vi finner tekniske trender er det trendkanaler som er en av de vanligste metodene å bruke. Disse består som kjent av en teknisk støtte eller et trendgulv og en teknisk motstand eller et trendtak. Etablerte brudd på enten støtte eller motstand kan derfor være viktige signaler som kan si noe om fremtidig kursutvikling i aksjen. Et brudd på støtte vil indikere at aksjen går fra en stigende trend til en sidelengs trend, eller fra sidelengs trend til fallende trend. Et brudd på motstand vil derimot signalisere et trendskifte fra fallende trend til sidelengs trend, eller fra sidelengs trend til stigende trend.

I chartet over kan vi se at Tesla aksjen har beveget seg inne i en stigende trendkanal. Etter å ha testet motstanden i trendtaket har kursen reversert ned mot gulvet i trendkanalen for å teste støtten. Etter flere testet gav støtten i trengulvet etter, og kursfallet fortsatte. Vi får et etablert brudd på den stigende trenden ved at det dannes tre hele candle sticks på undersiden av trendgulvet. I ettertid kan vi se at aksjekursen har reagert opp for å teste motstanden i det tidligere trendgulvet. Dersom motstanden i trendgulvet blir for sterkt for Tesla aksjen er det sannsynlig at vi får etablert en sidelenges trend i tiden fremover.

Tekniske indikatorer og trendskifter trendindikator

Tekniske indikatorer og trendskifter

Det er også vanlig å benytte seg at tekniske indikatorer for å finne trender. Først og fremst fordi dette er en effektiv metode som lar deg analysere mange aksjer på kort tid. I tillegg vil indikatorene ofte gi klare og tydelige signaler om hva slags kursutvikling som kan ventes fremover. For å finne trendskifter er det trendindikatorer eller markedsindikatorer som blir mest brukt. To gode eksempler på disse er glidende gjennomsnitt og MACD indikatoren. Ved bruk av indikatorer er det viktig å huske på at disse er lite nyttige i forbindelse med sidelengs trender.

I chartet for Apple aksjen kan vi se at det korte glidende gjennomsnittet på 7 dager (grønt) bryter opp gjennom det lange gjennomsnittet på 50 dager (rødt). Dette er et Golden Cross og er et signal om at aksjekursen har begynt en stigende trend. Vi kan også se at MACD linjene beveger seg på oversiden av 0-linjen, noe som også er et signal om stigende trend. Til høyre i chartet kan vi se at det korte gjennomsnittet har brutt ned gjennom det lange gjennomsnittet i et Death Cross. Dette er et signal om at den stigende trenden er brutt. MACD linjene er også under 0-linjen, et annet signal om trendskifter.

Vendeformasjoner trendskifte aksjer tekniske analyser

Vendeformasjoner

Vi nevnte at i de aller fleste trendskifter vil aksjekursen enten går fra stigende eller fallende trend til sidelengs trend, eller fra sidelengs trend til stigende eller fallende trend. Men, som nevnt kan det også være unntak fra denne regelen. I enkelte tilfeller kan du få signaler om at dette er sannsynlig ved å se etter vendeformasjoner. Dette er tekniske formasjoner som gir et signal om at kursen kommer til å skifte retning fra enten stigende trend til fallende trend, eller fra fallende trend til stigende trend.

Det finnes flere forskjellige vendeformasjoner, og det er dobbel topp/bunn og hode/skulder/omvendt hode/skulder formasjoner som er de mest vanlige. Disse kalles også for topp- og bunnformasjoner, nettopp fordi de ofte gir signaler om at toppen eller bunnen er nådd. I chartet for Umicore aksjen kan vi se at kursen har falt over lengre tid, samtidig har det blitt dannet en skulder og et hode når kursen setter den dypeste bunnen. Det dannes en ny skulder på høyre side av hodet, og et brudd ut av motstanden bekrefter vendeformasjonen. Vi har fått et trendskifte fra en fallende til stigende trend.

Aksjehandel og trendskifter

Tekniske trender er veldig populære blant investorer og tradere, nettopp fordi disse gir viktige signaler om kursutviklingen over lengre tid. Ved å kjenne til trendskifter har du en mulighet til å følge med på aksjer hvor det kan oppstå trendskifter for å komme tidlig inn i stigende trender, eller selge deg tidlig ut når den stigende trenden er i ferd med å bli avbrutt.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Trendskifter FAQ

Hva er et trendskifte innen teknisk analyse?

Et trendskifte er overgangen fra en teknisk trend til en annen. Som regel får vi en overgang fra stigende trender og fallende trender til sidelengs trender, og fra sidelengs trender over til enten stigende trender eller fallende trender. Men, det finnes også unntak som du kan lese mer om her.

Hvordan kan man se at en teknisk trend er i ferd med å endres?

Det vanlige er å følge med på teknisk støtte og teknisk motstand for å se om disse brytes. Du kan også bruke tekniske indikatorer for å få signaler om trendskifter. I tillegg kan vendeformasjoner gi verdifulle signaler og gode tradingmuligheter.