hva er hvordan begynne med Trendtrading eksempler kurs anbefalinger tips tjene penger

Trendtrading

Trendtrading går ut på å få avkastning ved å kjøpe aksjer som er inne i stigende trender og selge eller shorte aksjer som er i fallende trender. Ved å bruke tekniske analyser og indikatorer kan du finne aksjer og ETF som har et momentum i en bestemt retning, og dermed trender.

Trendtrading

I perioder vil aksjer, indekser og råvarer bevege seg i en bestemt retning over kortere eller lengre tid, og det er dette som er trender. Når du trendtrader vil du forsøke å utbytte denne tendensen i kursutviklingen. Du kan bruke teknisk analyse for å finne tekniske trender eller bruke indikatorer som finner momentumet til en aksje, og dermed også gir informasjon om trenden. Når du trendtrader kan du kjøpe aksjer som er inne i stigende trender, mens du kan shorte aksjer som er i fallende trender.

En stigende trend kjennetegnes av at det dannes høyere topper og høyere bunner over tid. En fallende trend kjennetegnes derimot av at det dannes lavere topper og lavere bunner over tid. Disse kan brukes til å finne trendkanaler. Ved å studere grafer på denne måten kan du finne trender ved hjelp av teknisk analyse. I tillegg har du flere momentum indikatorer som kan brukes til å bekrefte trendene. Før du begynner å trade trender bør du ha en god kjennskap til tekniske trender. Du kan lære mer om dette i vårt kurs i teknisk analyse.

Når du skal trade trender er det viktig å spre risiko. Det kan du gjøre ved å enten trade flere forskjellige aksjer eller børsnoterte fond. Du kan også påvirke risikoen i porteføljen din å fokusere å for eksempel sykliske aksjer eller defensive aksjer. Vil du ha lav risiko kan du velge defensive verdiaksjer, mens om du ønsker høy risiko velger du sykliske vekstaksjer.

Oppsummert

  • Strategi for aktiv investering og trading
  • Portefølje med aksjer eller børsnoterte fond
  • Strategi som kan brukes til long og shorting
  • Lave kostnader og høy avkastning i trender

Eksempel på trendtrading i praksis

Det er vanlig å bruke glidende gjennomsnitt for å finne tekniske trender, og det er dette vi har valgt i vårt praktiske eksempel på trendtrading. Videre har vi valgt Alphabet aksjen (Google). Vi har brukt et kort glidende gjennomsnitt på 10 dager og et langt glidende gjennomsnitt på 25 dager. Grunnen til at vi har valgt akkurat disse nivåene er at de tidligere har vist seg å gi viktig teknisk støtte og motstand til aksjekursen.

trendtrade begynne med trading trender hvordan trendtrading trend
Charts fra TradingView.

Praktisk gjennomføring av trendtrading

Glidende gjennomsnitt fungerer slik at vi får et kjøpssignal når det korte gjennomsnittet bryter opp over det lange gjennomsnittet. Dette kalles for et golden cross. Så lenge det korte gjennomsnittet er på oversiden av det lange gjennomsnittet er aksjekursen i en stigende trend. Vi holder aksjene frem til vi får et salgssignal.

Salgssignal får vi når det korte glidende gjennomsnittet bryter ned gjennom det lange glidende gjennomsnittet. Dette kalles for death cross. Så lenge det korte glidende gjennomsnittet er under det lange gjennomsnittet er aksjekursen i en fallende trend. Dette er en enkel metode for å finne trender, og det er også mulig å lage en algoritme for trading basert på denne.

I perioden vi har undersøkt kan vi se at vi har kommet tidlig inn i den lange stigende regresjonstrenden til Alphabet aksjen. Første kjøp ble gjennomført i mai 2020. I september fikk vi et death cross, noe som førte til at vi solgte ut posisjonen. Som vi kan se stoppet kursfallet opp, og i allerede i oktober fikk vi et nytt kjøpssignal. Ved å ha fulgt denne tradingstrategien ville du fortsatt ha beholdt Alphabet aksjen siden det ikke har kommet noe nytt salgssignal i ettertid.

Valg av verdipapirer for trendtrading

Som nevnt er det viktig å diversifisere når du trader trender. Dette kan du oppnå ved å tradere flere forskjellige aksjer eller børsnoterte fond som følger brede indekser. Videre er det viktig å forsikre seg om at aksjene eller ETF-ene du velger faktisk trender før du begynner å trade dem. I vårt enkle eksempel brukte vi kun to glidende gjennomsnitt. Ved å også bruke andre tekniske indikatorer som for eksempel MACD og RSI kan du få ekstra bekreftelser på om aksjene er inne i en stigende trend. Det kan sikre deg mot falske signaler, som igjen kan gi deg høye kostnader.

Begynn med trendtrading uten kurtasje

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer
  • 16 børser

  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Relevante verdipapirer for trendtrading

Kjøpe Fortinet aksjer uten kurtasje kursmål kursutvikling tekniske analyser anbefaling investere
Kjøpe Apple aksjer uten kurtasje kursutvikling teknisk analyse kursmål anbefalinger
Kjøpe Google aksjer Alphabet aksje i Norge uten kurtasje

Trendtrading FAQ

Hva er trendtrading?

Trendtrading går ut på å utnytte trender for å sikre avkastning. For å finne trender kan du bruke teknisk analyse og tekniske indikatorer. I vår guide får du mange nyttige tips som kan brukes om du vil begynne med trendtrading med aksjer og børsnoterte fond.

Hva er fordelene ved trendtrading?

En viktig fordel med denne trading strategien er at du sikter deg inn mot aksjer som stiger. Analysemetoden som brukes er også effektiv, noe som gjør at du har mulighet til å følge med på mange forskjellige aksjer og ETF som kan brukes til trading. Du kan også få god avkastning når aksjene du kjøper trender.

Hva er risikoen ved trendtrading?

Det er risiko forbundet med alle investeringer, også når du trader trender. Det er derfor viktig at du har en klar strategi før du begynner slik at du vet når du skal sikre gevinster og kutte tap. Når du trader trender er det også viktig å spre risiko ved å trade ulike aksjer og ETF.

Hvilke aksjer passer til trendtrading?

Når du skal velge aksjer for å trade trender er det viktig at du velger aksjer som er inne i trender. Her kan du også justere risiko ved å velge vekst- eller verdiaksjer. Du kan også trade børsnoterte fond. Børsnoterte fond kan gi deg en god risikodiversifisering når du trader trender.