hva er triangelformasjoner teknisk analyse aksjer trading investering

Triangelformasjoner

Triangelformasjoner er en type tekniske formasjoner som ikke sier noe som hvilken retning vi kan forvente oss for videre kursutvikling. Det er en vanlig teknisk formasjon, og ved å kjenne til hvordan disse fungerer kan de gi deg gode tradingmuligheter.

triangelformasjon forklart kursmål
Charts fra TradingView.

Triangelformasjoner

Triangelformasjonene er lett gjenkjennelige, i tillegg er de vanlige. Det gjør at det er viktig å kjenne til disse slik at du kan finne disse i chartene og utnytte mulighetene disse kan gi. Dette er formasjoner som ikke gir noe signal om hvilken retning kursen skal fortsette i, og dermed er det viktig å være tålmodig når du skal trade en triangelformasjon. Når du får et brudd på motstanden er dette et signal om at kursen skal oppover, mens et brudd på støtten er et signal om at vi kan forvente oss et kursfall.

En triangelformasjon består av en teknisk støtte og en teknisk motstand. Avhengig av type triangel kan disse være stigende, fallende eller horisontale. Det er vanlig å bruke den største avstanden mellom gulvet eller støtten og taket eller motstanden som kursmål.

Når det kommer til valg av analyseverktøy er det viktigste at du bruker et som gir deg mulighet til å tegne inn teknisk støtte og teknisk motstand. Det er mindre viktig om programmet bruker en vanlig linje eller candlesticks for å fremstille kursutviklingen, men mange foretrekker å bruke candlesticks siden det kan være enklere å finne formasjonene.

gulv i symmetrisk triangelformasjon

Gulv i triangelformasjoner

Gulvet i en triangelformasjon er den tekniske støtten. Dette kan være horisontalt eller stigende. I symmetriske triangelformasjoner vil gulvet eller den tekniske støtten være stigende, mens det i fallende triangelformasjoner vil være horisontalt. Det er ingen regler for hvor mange ganger den tekniske støtten i gulvet må være testet, men erfaringsmessig vil det ofte bli testet 2 til 3 ganger. Et brudd på gulvet i en triangelformasjon er et tegn på at vi kan forvente oss fallende kurs og er derfor et salgssignal.

tak i triangelformasjon

Tak i triangelformasjoner

Taket i en triangelformasjon er den tekniske motstanden i formasjonen. Dette kan være fallende eller horisontalt. I en fallende triangelformasjon og en symmetrisk triangelformasjon vil taket være fallende, mens det i stigende triangelformasjon vil taket være horisontalt. Det er ingen regler for hvor mange ganger motstanden i taket skal være testet, mens også her er det vanlig at det blir testet 2 til 3 ganger. Et brudd på taket i en triangelformasjon er et tegn på at kursen skal stige videre og er derfor et kjøpssignal.

symmetrisk triangelformasjon

Symmetrisk triangelformasjon

En symmetrisk triangelformasjon er en teknisk formasjon som består av et fallende tak eller motstand, og et stigende gulv eller støtte. Stigningstakten på gulvet og falltakten på taket skal være like slik at den tekniske formasjonen ser symmetrisk ut. Et brudd på taket i en symmetrisk triangelformasjon er et kjøpssignal, mens et brudd på gulvet er et salgssignal.

stigende triangelformasjon teknisk analyse triangelformasjoner

Stigende triangelformasjon

I den tekniske formasjonen stigende triangelformasjon er gulvet eller støtten stigende. Taket eller motstanden er horisontalt. I denne formasjonen vil et brudd på motstanden i taket være et signal om oppgang, og er derfor et kjøpssignal. Et brudd på støtten i gulvet vil derimot være et signal om nedgang, og er et salgssignal.

fallende triangelformasjon triangelformasjoner

Fallende triangelformasjon

Den fallende triangelformasjonen kjennetegnes av et fallende tak eller teknisk motstand og et horisontalt gulv eller teknisk støtte. Når vi får et brudd på motstanden i taket av en fallene triangelformasjon er dette et signal om oppgang, altså har vi et kjøpssignal. Et brudd ned gjennom støtten i gulvet er derimot et tegn om nedgang og er derfor et salgssignal.

Aksjehandel og triangelformasjoner

Mange overser triangelformasjoner siden disse ikke gir et tydelig signal om hvilken retning kursen skal videre i. Det er også vanlig å forveksle vimpelformasjoner og triangelformasjoner. Den viktige forskjellen mellom disse er at vimpelformasjonen har en tydelig flaggstang. Når vi får et brudd på taket eller gulvet i en triangelformasjon kan vi si noe om både sannsynlig retning for videre kursutvikling og potensialet for hvor mye kursen kan stige eller falle. Når vi får et brudd på støtten eller gulvet i en triangelformasjon kan det være et signal om at det er på tide å sikre gevinster eller shorte aksjer. Brudd på motstanden er derimot et kjøpssignal, og kan være en god anledning til å kjøpe seg inn i aksjer som er i en lengre stigende trend.

Brudd på triangelformasjoner

Ofte er det relativt små potensiale fra triangelformasjoner, noe som gjør at å vente på et etablert brudd kan føre til at man mister mye av potensialet. Derfor er det vanlig å bruke en teknisk indikator som for eksempel MACD til å bekrefte bruddene. Ved å bruke en teknisk indikator kan du ofte få tidligere bekreftelser enn når du venter på å få tre hele candlesticks på oversiden av taket eller på undersiden av gulvet i triangelformasjoner.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Triangelformasjoner FAQ

Hva er triangelformasjoner?

Triangelformasjoner er tekniske formasjoner som ofte oppstår i stigende eller fallende trender. Denne typen formasjon gir ikke signal om sannsynlig retning for videre kursutvikling. Derfor trengs det et brudd på støtte eller motstand.

Hvordan kan jeg finne triangelformasjoner?

For å finne denne typen tekniske formasjoner trenger du et analyseprogram som lar deg tegne inn støtte og motstand. På vår side kan du se hvilket analyseprogram vi anbefaler og prøve dette gratis i 30 dager.

Hvordan kan jeg trade en triangelformasjon?

Siden denne formasjonen ikke angir hvilken retning vi kan forvente oss at kursen skal utvikle seg i trenger vi et brudd på støtte eller motstand før vi kan innta en posisjon for å trade triangelformasjoner.