hva er Utbyttestrategi investere direkteavkastning strategi utbytter aksjer børsnoterte fond anbefalinger tips eksempler

Utbyttestrategi

Utbyttestrategi er en investeringsstrategi som tar sikte på å generere inntekt fra investeringene. Dette kan oppnås ved å investere i utbytteaksjer, utbytte-ETF eller rentepapirer. Inntekten kan enten brukes til å bygge opp en større investeringsportefølje eller til å dekke utgifter.

Utbyttestrategi

Når et selskap driver med overskudd kan det enten bruke overskuddet til å generere videre vekst, betale ned gjeld eller utbetale deler som utbytte til aksjonærene. Mange store selskap har mindre vekstmuligheter, en solid gjeldsstruktur, og dermed vil de heller gi aksjonærene utbytte. Utbyttestrategien går ut på å investere i denne typen selskap. Dette er det flere grunner til, først og fremst fordi de nettopp gir utbytter, men også fordi denne typen modne selskap kan ha en lavere risiko. Det har blitt vanlig med børsnoterte fond i løpet av det siste tiåret, og det er også mange utbytte ETF som kan være gode alternativ til enkeltaksjer. I tillegg til utbytteaksjer og utbytte ETF, er det også vanlig at rentepapirer utbetaler rente, noe som gjør at disse også kan være relevante investeringer.

Oppsummert

  • Langsiktig investeringsstrategi for aksjer, ETF og rentepapirer
  • Gir inntekt som kan forbrukes eller reinvesteres
  • Aksjer i solide selskap med stabil inntjening

Eksempel på utbyttestrategi i praksis

Som nevnt er selskapene som utbetaler utbytter ofte modne, noe som betyr at de har mindre vekstmuligheter. Dette kan igjen bety at selskapene har mindre risiko. Likevel vil det være viktig å spre risiko ved å investere i flere selskap. Det er forskning som viser at man finner en nær optimal diversifisering når du har 26 selskap i porteføljen. For mange vil det være vanskelig og tidkrevende å finne frem til 26 gode utbytteaksjer til porteføljen, selv om Dogs of The Dow aksjene kan gi deg en god start. Dermed kan børsnoterte fond som investerer i utbytteaksjer eller som følger strategier som generer inntekt på andre måter være en god løsning.

I vårt eksempel har vi valgt Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF. Dette er et børsnotert fond som tracker teknologiindeksen Nasdaq 100 og bruker opsjonsstrategien covered call. Covered call går ut på å eie aksjer som man så utsteder opsjoner på. Når det børsnoterte fondet selger opsjonene mottar de en premie, og så lenge opsjonene faller verdiløse vil fondet sitte igjen med aksjene og premien fra opsjonssalget. Premien vil normalt bli utbetalt som utbytte til aksjonærene som har investert i det børsnoterte fondet hver måned. Dette utbyttet kan enten brukes til å kjøpe flere andeler i Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF eller tas ut for å dekke levekostnader.

utbyttestrategi covered call inntekt fra aksjer investering strategi dividende
Charts fra TradingView.

Valg av verdipapirer for utbytteportefølje

Når det gjelder enkeltaksjer for utbyttestrategi kan som nevnt The Dogs of The Dow være en god start. Dette er de 10 aksjene i Dow Jones indeksen som utbetaler best utbytte. Videre kan det også være verdt å undersøke Real Estate Investment Trusts eller REITs. Dette er eiendomsselskap som har en spesiell selskapsorganisering hvor det er krav om at 90 % av selskapets skattbare inntekt må utbetales som utbytte til aksjonærene. Enklere løsninger enn aksjeselskap og REITs kan være å velge en eller flere ETF-er for utbytte. Nedenfor kan du se et utvalg av utbytteaksjer, REITs og utbytte-ETF som kan passe inn i en utbytteportefølje.

Kjøpe utbytteaksjer uten kurtasje

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer
  • 16 børser

  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Relevante verdipapirer for utbyttestrategi

Kjøpe Nordic American Tankers aksjer uten kurtasje investere kursmål tekniske analyser anbefalinger kursutvikling
Kjøpe Castellum aksjer uten kurtasje kursmål kursutvikling analyser anbefalinger tips
Kjøpe Digital Realty aksjer uten kurtasje kursmål kursutvikling tekniske analyser anbefaling investere
Kjøpe Telenor aksjer uten kurtasje anbefaling aksjetips kursmål tekniske analyser
Kjøpe 3M aksjer uten kurtasje kursmål tekniske analyser anbefalinger kursutvikling
Kjøpe Walgreens aksjer uten kurtasje kursmål anbefalinger tekniske analyser kursutvikling
Kjøpe Orkla aksjer uten kurtasje kursutvikling tekniske analyser kursmål anbefalinger tips
Kjøpe Coca Cola aksjer uten kurtasje teknisk analyse kursmål anbefalinger

No post found

Utbyttestrategier FAQ

Hva er en utbyttestrategi?

Utbyttestrategi går ut på å investere i verdipapirer som aksjer, børsnoterte fond eller rentepapirer som gir direkteavkastning. Mange bruker utbyttet til videre investering for å bygge opp en større portefølje. Utbyttet kan også fungere som inntekt for å betale levekostnader.

Hva er fordelene ved utbyttestrategien?

Selskap som utbetaler dividende eller utbytte har ofte stabile inntekter, noe som betyr at disse aksjene ofte har lavere risiko. Utbyttet du mottar fra dine investeringer kan gå til forbruk eller reinvesteres for å bygge opp en større investeringsportefølje.

Hva er risikoen ved utbyttestrategien?

Normalt er det solide selskap som betaler utbytte, og dette kan medføre lavere risiko. Samtidig er det mange selskap i sykliske bransjer som shipping som utbetaler utbytte i gode tider. Det er ikke alltid at de gode tidene varer lenge. Det er også viktig å spre risiko over flere selskap.

Hvilke aksjer passer til utbyttestrategi?

Det er mange utbytteinvestorer som følger regelen om at selskapet må ha en god utbyttehistorikk. Det betyr at de ikke bare har utbetalt utbytte forrige år, men at de over flere år har økt utbytteutbetalingene til aksjonærene. På vår side kan du se eksempler på utbytteaksjer.