hva er Vekstaksjer verdivurdering eksempler gode beste

Vekstaksjer

Vekstaksjer er aksjer i selskaper hvor det forventes at veksten i salg og inntekter kommer til å vokse mer enn gjennomsnittet for markedet. Målt med relativ verdivurdering vil vekstaksjene se dyre ut, men aksjene kan være lavt priset gitt den høye veksten i salg og inntekter. Nedsiden i vekstaksjer kan være stor dersom selskapet ikke innfrir aksjonærenes forventninger.

Vekstaksjer

Ofte regnes teknologiaksjer som vekstaksjer, men vekstaksjene kan finnes i alle sektorer. Det grunnleggende for disse aksjene er at selskapet har lave inntekter i forhold til prisingen av aksjene, og at det er forventninger om at inntektene kommer til å vokse i fremtiden.

Det kan være flere grunner til at inntektene er lave. Vekstaksjer for selskaper innen teknologi eller farmasi kan være tidlig i utviklingsfasen, og derfor ikke ha noe produkt å selge. En oljeprodusent eller et shippingselskap kan være i oppstartsfasen, noe som kan bety at oljeprodusenten fortsatt leter etter olje eller utvikler et produksjonsfelt, mens shippingselskapet venter på å få skipene levert fra verftet.

Vanligvis er vekstselskapene mindre selskaper målt på market cap. Men, dette trenger ikke å gjelde for alle. For eksempel har Tesla en market cap på $690 mrd, noe som gjør det til et av de største selskapene i verden.

Eksempler på vekstaksjer

Verdsettelse av vekstaksjer

Å verdsette vekstaksjer utfra multipler kan være vanskelig. For eksempel vil farmasiselskapet, oljeprodusenten og shippingselskapet vi nevnte ovenfor ikke ha særlig inntekter. Det kan bety føre til at om vi ser på multiplen Price/Earnings kan denne enten være negativ om selskapet ikke har inntekter eller veldig høy dersom selskapet har lave inntekter.

Vekstaksjene er i de fleste tilfeller priset på forventet fremtidige inntekter. Dette gjør at en multippel som Forward Price/Earnings eller Shiller P/E kan brukes. Langt bedre kan det være å bruke en DCF analyse. Dette er en modell som finner dagens verdi av fremtidig free cash flow i selskap. Altså hensynstas overskuddet selskapen kan generere i fremtiden.

Vekstaksjene og risiko

Siden vekstselskapene ofte har lite verdier og inntekter å vise til i dag er dette risikofylte investeringer. Det er mye som kan endres før selskapet får i gang produksjon og salg som er høyt nok for å forsvare dagens prising.

For eksempel er det ingen garanti for at et farmasiselskap skal få godkjent medisinen mot kreft de utvikler. For et oljeselskap er det fare for at oljeprisen faller til et nivå som gjør at feltet de eier ikke er profitabelt. Et teknologiselskap som ikke har noe konkurranse i dag kan få mye konkurranse i fremtiden, noe som gir lavere inntekt på grunn av mindre markedsandel.

Vekstselskapene har ofte lave inntekter. Det kan føre til at selskapene må hente finansiering i markedet. Dette kan føre til utvanning av eksisterende aksjonærer. Vekstaksjer er også sensitive til endringer i rentenivået. Aksjene er som nevnt priset utfra forventet fremtidig inntekt. Dette fører til at dersom den risikofrie renten stiger vil aksjenes verdi i dag bli lavere.

Slik finner du gode vekstaksjer

Ofte kan vekstselskapene være nye selskaper som har lite historikk å vise til. Dette er med å gjøre det vanskelig å finne gode vekstselskaper. Men, det er et par ting som kan hjelpe deg på veien mot å gjøre gode investeringer i vekstaksjer.

Vekstselskapene er avhengige av sterk vekst i produktutvikling og økt salg. Dette gjør at selskapsledelsen er viktig. At selskapet har en dyktig ledelse som tidligere har vist at de har god kostnadskontroll og evner til å sette ideer ut i live er styrker.

Selskapet du vurderer bør operere i en sektor eller et marked hvor det er forventninger om stor vekst, eller stor vekst allerede i dag. Dersom selskapet allerede selger varer eller tjenester bør de også kunne vise til vekst i salget.

Som nevnt kan det være vanskelig å gjøre en god vurdering basert på multipler når det gjelder vekstaksjer. Men, å se på historisk utvikling i multipler som Price/Sales og Price/Earnings kan være til hjelp. En fornuftig Price/Sales mutippel og forventinger om høy vekst i salget kan være et godt tegn for mulig kursoppgang. En Forward P/E som ligger under det historiske gjennomsnittet kan også være et kjøpssignal.

Selskapet bør sikte seg inn mot et stort marked, og jo større markedet er jo bedre er det. Jo større markedet er, og jo flere potensielle kunder selskapet har, jo større er sjansen for at selskapet skal gjøre suksess.

Vekstaksje FAQ

Hva er en vekstaksje?

En vekstaksje er en aksje i et selskap hvor det er forventet vekst i salg eller inntekter som overgår gjennomsnittet for markedet. Dette kan være selskaper som driver innenfor teknologi eller farmasi, men også nye selskaper som er i oppstartsfasen.

Hva er eksempler på vekstaksjer?

Selskaper som driver innenfor EV-teknologi er populære eksempler på vekstaksjer. Her finner du selskaper som NIO, Byd Company og Nio. Andre eksempler er Amazon, Google, Apple og Delivery Hero aksjen.

Hvordan verdivurdere en vekstaksje?

Det kan være vanskelig å gjøre en god verdivurdering av en vekstaksje siden vekstselskaper ofte har lite eller ingen inntekt. Ved å gjøre en DCF analyse kan du finne dagens rettferdige verdi basert på pengers tidsverdi og fremtidig inntjening.

Er det risikofylt å investere i vekstaksjer?

Investeringer i vekstaksjer kan gi god avkastning, men det medfører ofte høy risiko. Det er mye som kan skje før selskapene begynner å tjene penger som kan forsvare prisingen av aksjen, og endrede markedsforhold kan gi store utslag i aksjekursen.

%d bloggere liker dette: