hva er Vekstaksjer verdivurdering eksempler gode beste

Vekstaksjer

Vekstaksjer er aksjer i selskaper hvor det forventes at veksten i salg og inntekter kommer til å vokse mer enn gjennomsnittet for markedet. Målt med relativ verdivurdering vil vekstaksjene se dyre ut, men aksjene kan være lavt priset gitt den høye veksten i salg og inntekter. Nedsiden i vekstaksjer kan være stor dersom selskapet ikke innfrir aksjonærenes forventninger.

Anbefalte nettmeglere for å kjøpe vekstaksjer

Anbefalte nettmeglere som er godkjent av Finanstilsynet

 • Kurtasjefri aksjehandel
 • Bra for nybegynnere
 • 16 børser
 • Forum


nordnet logo 200 x 100
 • Enkel skatterapportering
 • Bra for nybegynnere
 • Lav kurtasje
 • Forum


 • Størst utvalg av aksjer
 • Passer til erfarne
 • 20 børser
 • Børsnoteringer

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/feesKapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg.Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg.

Vekstaksjer

Ofte regnes teknologiaksjer som vekstaksjer, men vekstaksjene kan finnes i alle sektorer. Det grunnleggende for disse aksjene er at selskapet har lave inntekter i forhold til prisingen av aksjene, og at det er forventninger om at inntektene kommer til å vokse i fremtiden.

Det kan være flere grunner til at inntektene er lave. Vekstaksjer for selskaper innen teknologi eller farmasi kan være tidlig i utviklingsfasen, og derfor ikke ha noe produkt å selge. En oljeprodusent eller et shippingselskap kan være i oppstartsfasen, noe som kan bety at oljeprodusenten fortsatt leter etter olje eller utvikler et produksjonsfelt, mens shippingselskapet venter på å få skipene levert fra verftet.

Vanligvis er vekstselskapene mindre selskaper målt på market cap. Men, dette trenger ikke å gjelde for alle. For eksempel har Tesla en market cap på $690 mrd, noe som gjør det til et av de største selskapene i verden.

Eksempler på populære vekstaksjer

Kjøpe Autostore aksjer uten kurtasje investere kursmål tekniske analyser
Kjøpe Udemy aksjer uten kurtasje investere kursmål tekniske analyser
Kjøpe u-blox aksjer uten kurtasje investere kursmål tekniske analyser
Kjøpe Rivian Automotive aksjer uten kurtasje investere kursmål tekniske analyser anbefalinger kursutvikling
Kjøpe Just Eat Takeaway aksjer uten kurtasje investere kursmål tekniske analyser
Kjøpe Polestar aksjer uten kurtasje investere kursmål tekniske analyser anbefalinger kursutvikling
Kjøpe Adyen aksjer uten kurtasje investere kursmål tekniske analyser anbefalinger tips
investere Kjøpe Lithium Americas aksjer uten kurtasje kursmål tekniske analyser anbefalinger kursutvikling

Verdsettelse av vekstaksjer

Å verdsette vekstaksjer utfra multipler kan være vanskelig. For eksempel vil farmasiselskapet, oljeprodusenten og shippingselskapet vi nevnte ovenfor ikke ha særlig inntekter. Det kan bety føre til at om vi ser på multiplen Price/Earnings kan denne enten være negativ om selskapet ikke har inntekter eller veldig høy dersom selskapet har lave inntekter.

Vekstaksjene er i de fleste tilfeller priset på forventet fremtidige inntekter. Dette gjør at en multippel som Forward Price/Earnings eller Shiller P/E kan brukes. Langt bedre kan det være å bruke en DCF analyse. Dette er en modell som finner dagens verdi av fremtidig free cash flow i selskap. Altså hensynstas overskuddet selskapen kan generere i fremtiden.

Vekstaksjer og risiko

Siden vekstselskapene ofte har lite verdier og inntekter å vise til i dag er dette risikofylte investeringer. Det er mye som kan endres før selskapet får i gang produksjon og salg som er høyt nok for å forsvare dagens prising.

For eksempel er det ingen garanti for at et farmasiselskap skal få godkjent medisinen mot kreft de utvikler. For et oljeselskap er det fare for at oljeprisen faller til et nivå som gjør at feltet de eier ikke er profitabelt. Et teknologiselskap som ikke har noe konkurranse i dag kan få mye konkurranse i fremtiden, noe som gir lavere inntekt på grunn av mindre markedsandel.

Vekstselskapene har ofte lave inntekter. Det kan føre til at selskapene må hente finansiering i markedet. Dette kan føre til utvanning av eksisterende aksjonærer. Vekstaksjer er også sensitive til endringer i rentenivået. Aksjene er som nevnt priset utfra forventet fremtidig inntekt. Dette fører til at dersom den risikofrie renten stiger vil aksjenes verdi i dag bli lavere.

Slik finner du gode vekstaksjer

Ofte kan vekstselskapene være nye selskaper som har lite historikk å vise til. Dette er med å gjøre det vanskelig å finne gode vekstselskaper. Men, det er et par ting som kan hjelpe deg på veien mot å gjøre gode investeringer i vekstaksjer.

Vekstselskapene er avhengige av sterk vekst i produktutvikling og økt salg. Dette gjør at selskapsledelsen er viktig. At selskapet har en dyktig ledelse som tidligere har vist at de har god kostnadskontroll og evner til å sette ideer ut i live er styrker.

Selskapet du vurderer bør operere i en sektor eller et marked hvor det er forventninger om stor vekst, eller stor vekst allerede i dag. Dersom selskapet allerede selger varer eller tjenester bør de også kunne vise til vekst i salget.

Som nevnt kan det være vanskelig å gjøre en god vurdering basert på multipler når det gjelder vekstaksjer. Men, å se på historisk utvikling i multipler som Price/Sales og Price/Earnings kan være til hjelp. En fornuftig Price/Sales mutippel og forventinger om høy vekst i salget kan være et godt tegn for mulig kursoppgang. En Forward P/E som ligger under det historiske gjennomsnittet kan også være et kjøpssignal.

Anbefalte nettmeglere som er godkjent av Finanstilsynet

 • Kurtasjefri aksjehandel
 • Bra for nybegynnere
 • 16 børser
 • Forum


nordnet logo 200 x 100
 • Enkel skatterapportering
 • Bra for nybegynnere
 • Lav kurtasje
 • Forum


 • Størst utvalg av aksjer
 • Passer til erfarne
 • 20 børser
 • Børsnoteringer

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/feesKapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg.Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg.

Slik velger du nettmegler for å investere i vekst aksje

Det finnes et stort antall nettmeglere og aksjemeglere du kan velge mellom når du vil kjøpe vekst aksje. Enkelte er seriøse og andre er mindre seriøse. Derfor er det viktig at du bruker litt tid på å vurdere flere alternativer.

Sjekkliste for valg av megler

 • Lisens og regulering – du bør unngå nettmeglere og handelsplattformer uten lisens. Grunnen til det er at det er høy sjanse for at du kan bli svindlet på en uregulert markedsplass. Du ønsker selvsagt å unngå å tape pengene dine. Derfor bør du velge en nettmegler som har lisens. Nettmegleren din bør ha tillatelse fra Finanstilsynet og være regulert av CySEC eller annen kontrollinstans.
 • Markedsposisjon – sjekk om nettmegleren har fornøyde brukere. Det er et solid kvalitetsstempel. Jo flere brukere nettmegleren har, jo bedre pleier ofte løsningen å være.
 • Investeringsalternativer – når du begynner med investering bør du unngå å gå all in i en enkelt aksje. Du bør spre risiko ved å investere i flere forskjellige selskap innenfor ulike sektorer og geografiske områder. Det kan gi deg en god portefølje som kan gi god avkastning.
 • Kostnader og gebyrer – du bør ha fokus på å holde kostnadene nede. Kostnader kan nemlig spise opp mye av porteføljen din dersom du er en aktiv trader eller investerer mindre beløp. Jo lavere kostnader du har, jo mer kan du investere. Det kan igjen gi deg bedre avkastning.
 • Realtidskurser og analyse – når du investerer bør du følge med på markedet. Det kan gi deg gode kjøpsmuligheter når kursene er lave. Du bør også lage dine egne analyser og vurderinger før du investerer. I dag er det vanlig at nettmeglere gir deg både realtidskurser og program for teknisk analyse.

Kjøpe vekstaksjer uten kurtasje på eToro

eToro var en markedsplass for trading med CFD, men tilbyr nå også kurtasjefri aksjehandel. Med en lav spread kommer eToro bra ut i tester av billigste aksjehandel. En annen viktig fordel med eToro er at du får tilgang til mange børser som norske meglere og banker ikke gir deg tilgang til. På eToro har du tilgang til handel med mer enn 2000 aksjer notert på 16 børser.

kjøpe aksjer på eToro uten kurtasje
eToro handelsplattform.

Når du registrerer deg som bruker får du tilgang til et eget aksjeforum hvor du kan diskutere med andre investorer og tradere. eToro gir deg også tilgang til analyser på utvalgte selskap, noe som kan være til hjelp når du skal gjøre investeringsbeslutninger.

 • 2000 aksjer på 16 børser
 • Aksjeforum
 • Program for teknisk analyse
 • Analyser på utvalgte aksjer

eToro er regulert av CySEC og har alle nødvendige tillatelser fra det norske Finanstilsynet. Alle innskudd og investeringer i aksjer er også forsikret opptil 1 million euro. Dermed er eToro et trygt og seriøst alternativ til norske meglere og banker. Det minste innskuddet er på $200, noe som betyr at de aller fleste kan komme i gang med investeringer. Med gratis realtidskurser og program for teknisk analyse passer eToro også for mer erfarne investorer og tradere.

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
 • Anbefalt nettmegler
 • 2000+ aksjer
 • 16 børser

 • Ingen kurtasje - lav spread
 • Gratis realtidskurser
 • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Se hvordan du kan kjøpe vekstaksjer uten kurtasje – steg for steg

1: Åpne konto på eToro

Før du kan kjøpe vekstaksjer uten kurtasje må du registrere deg slik at du får en handelskonto på eToro. Det er gratis å åpne en konto, og du får tilgang til gratis realtidskurser og program for teknisk analyse. For å komme til nettsiden slik at du kan registrere deg kan du trykke på den grønne knappen ovenfor hvor det står Til eToro. Nettsiden har et enkelt design slik at du raskt får full oversikt, og både nettside og kundeservice er tilgjengelig på norsk slik at du får en god brukeropplevelse.

Når du er på nettsiden til eToro kan du starte på registreringen ved å trykke på knappen Bli med nå slik at du får frem skjemaet hvor du kan velge hvilken innloggingsmetode du vil ha på din konto. Du kan enten lage et brukernavn og passord, og oppgi mailadressen din, eller bruke din Facebook- eller Google-konto for å logge inn. Når du har valgt og aktivert metode er din konto registrert og du er logget inn.

Nå kan du gå videre ved å trykke på Fullfør profil. Dette åpner opp skjemaet hvor du kan skrive inn informasjon som navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer. Deretter må du svare på noen spørsmål slik at din erfaring med aksjer og investeringer blir kartlagt. Det er ingen minstekrav for å kjøpe vekstaksjer uten kurtasje. Til slutt bør du sikre din konto ved å laste opp bilder av ID, et dokument som viser adressen din, og betalingsmetodene du vil bruke.

2: Gjør innskudd

Med et minsteinnskudd på $200 eller i underkant av 2000 kr kan stort sett alle komme i gang med investeringer. På eToro er det også mulig å kjøpe fractional shares, noe som åpner opp for at flere kan investere i aksjer med høy kurs som for eksempel Google. Maks innskudd avhenger av betalingsmetode og går fra $5500 og oppover.

Vil du komme raskest mulig i gang med å kjøpe vekst aksjer kan du bruke VISA, MasterCard, Revolut, Paypal, Neteller, Skrill, Rapid Transfer eller Trustly som har direkte innskudd. Du kan også gjøre en vanlig bankoverføring. Med denne metoden kan det ta opptil 5 virkedager før du har pengene inne på din eToro-konto.

3: Kjøpe vekstaksjer uten kurtasje på eToro

For å kjøpe vekstaksjer uten kurtasje på eToro må du bruke ordreskjemaet. Dette får du frem ved å bruke søkefeltet øverst på skjermen til å søke etter selskapsnavnet eller tickeren, og så trykke på knappen Handle i søkeresultatet. I søkeresultatet kan du også trykke på selskapslogoen dersom du vil lese mer om selskapet, se nøkkeltall og kursutvikling, eller lage tekniske analyser av aksjen.

I ordreskjemaet kan du skrive inn summen du vil investere i fractional shares eller deler av en aksje, eller antallet hele aksjer du ønsker å kjøpe. Når du har oppgitt sum eller antall aksjer du vil ha kan du aktivere ordren ved å trykke på Åpne handel. Din ordre vil bli utført umiddelbart så lenge børsen er åpen. Dine vekstaksjer vil automatisk bli lagt til i din portefølje slik at du kan følge med på kursutviklingen og avkastningen fra din investering i aksjen.

Dersom du vil by en bestemt kurs kan du velge Ordre øverst i ordreskjemaet. Du kan nå oppgi summen du er villig til å by. Når du har oppgitt NAVN aksjekurs du er villig til å by skriver du inn enten antallet aksjer du vil ha, eller summen du vil investere. Trykk på Angi rekkefølge for å aktivere din ordre. Dersom noen er villige til å selge til aksjekurs du byr vil din ordre bli gjennomført. Dine vekstaksjer legges automatisk til i din portefølje.

4: Shorte vekstaksjer på eToro

Ønsker du derimot å shorte vekstaksjer kan du gjøre dette med CFD på eToro. CFD eller Contract For Difference er et instrument som er konstruert slik at det følger kursutviklingen til det underliggende instrumentet. Instrumentet kan også konstrueres slik at det har motsatt kursutvikling til det underliggende instrumentet, og det er dette som brukes til shorting. En fordel er at du ikke trenger å låne aksjer for å shorte om du bruker CFD.

For å shorte vekstaksjer bruker du samme fremgangsmåte som for å kjøpe aksjene, men i ordreskjemaet trykker du på SELG. Deretter oppgir du summen eller antall vekstaksjer du ønsker å shorte. Når du har oppgitt antall eller sum trykker du på Åpne handel for å aktivere din ordre. Dine short CFD på aksjen legges så til i din portefølje hvor du kan følge med på kursutviklingen.

5: Stop loss, trailing stop loss og take profit

I ordreskjemaet, både for long og short posisjoner kan du velge om du vil ha stop loss, trailing stop loss eller take profit.

For å aktivere stop loss på din posisjon i aksjen trykker du på Stop Loss. Her kan du skrive inn hvor mye av det investerte beløpet du er villig til å risikere før du eventuelt selger posisjonen automatisk. Ønsker du å ha en trailing stop loss huker du av for dette.

Ønsker du å ha en automatisk ordre som selger ut posisjonen din når den når en bestemt verdi trykker du på Ta Profitt. Her kan du legge inn verdien posisjonen din må nå før den selges.

6: Gearing

Gearing eller belåning er en kontokreditt megleren yter deg, og som kan brukes til å kjøpe aksjer. Dette gir deg mulighet til å øke eksponeringen mot aksjen, noe som kan gi bedre avkastning på grunn av multiplikatoreffekten. Samtidig øker det også risikoen, og gearing på vekstaksjer passer derfor best til mer erfarne tradere og investorer. På eToro har du mulighet til å bruke 2x eller 5x gearing på vekstaksjer.

Når du har fått frem ordreskjemaet vil 1x gearing være valgt. Dette betyr at posisjonen ikke har gearing. Trykker du på feltet hvor det står X1 Lånegrad vil du få muligheten til å velge X2 eller X5. Velger du X2 vil du kunne bruke en gearing som gir deg dobbelt så mye å investere, mens X5 gir deg femganger så mye. Her er det viktig å huske på at det ikke bare er den potensielle oppsiden som blir multiplisert. Det samme vil også skje med den potensielle nedsiden dersom aksjekursen faller.

7: Kostnader og gebyrer

Aksjehandel på eToro er uten kurtasje. Når du handler aksjer er det kun spread som er eneste kostnad.

Bruker du derimot CFD og gearing vil det påløpe kostnader. Gebyrene som kommer da vil du få opplyst om i ordreskjemaet når du legger inn din ordre. Med shorting vil du bruke CFD, og det vil da også komme et gebyr.

Med handel i andre instrumenter som børsnoterte fond vil fondsforvalteren som regel ta et gebyr. Størrelsen på gebyret avhenger av hvilke ETF du trader eller investerer i.

eToro tar ingen innskuddsbegyrer, men det er et vekslingsgebyr. Dette varierer mellom 0 til 150 pips avhengig av valuta og kundeprogram du er del av. Ved uttak kommer det et gebyr på €5.

eToro har også et inaktivtitetsgebyr på €10 pr mnd. Dette aktiveres dersom du ikke logger inn på din konto i løpet av 12 mnder. Gebyret faller bort igjen når du logger inn på din konto.

Besøk eToro for mer informasjon.

Kjøp vekstaksjer på Freedom

Freedom24 er en nettmegler som er lite kjent i Norge, men vi tror at dette er noe som kommer til å bli endret. Nettmegleren har en nettside som er enkel å bruke, og i tillegg får du tilgang til et stort antall instrumenter notert på børser i Europa, USA og Asia. Dette gjør at Freedom24 passer greit til nybegynnere som skal kjøpe sine første aksjer med litt større summer og erfarne tradere som hedger porteføljen med opsjoner.

kjøpe aksjer på freedom24
 • 1000000 instrumenter
 • Aksjer, ETF, opsjoner, obligasjoner
 • Lav kurtasje
 • Børsnoteringer

Freedom24 er en nettmegler som er eid av selskapet Freedom Holdings Corp som er børsnotert på Nasdaq med tickeren FRHC. Nettmegleren har lisens fra Cyprus Securities and Exchange Commission, og i tillegg alle nødvendige tillatelser fra det norske Finanstilsynet. Med en investeringskonto på Freedom24 har du tilgang til børser i Europa, USA og Asia med mer enn 1000000 instrumenter åpne for investering.

freedom24
 • Anbefalt nettmegler
 • Lav kurtasje
 • Aksjer, ETF, obligasjoner
 • Børsnoteringer
 • Godkjent av Finanstilsynet


Din egenkapital er utsatt for risiko.

Se hvordan du kan kjøpe vekstaksjer – steg for steg

1: Åpne konto på Freedom24

Før du kan kjøpe vekstaksjer må du åpne en konto på Freedom24. Du kommer til nettsiden ved å trykke på den grønne knappen ovenfor hvor det står Til Freedom24. Nettsiden er tilgjengelig på norsk slik at du har en brukervennlig løsning. Du kan handle aksjer på flere børser i Europa, USA og Asia. Freedom24 gir også tilgang til børsnoteringer på børser i USA og Europa.

Når du er kommet til nettsiden kan du starte registreringen ved å trykke på knappen Sign up. Du får nå frem to felt hvor du kan fylle inn din mailadresse og et passord du ønsker å bruke til innloggingen.

På neste steg kan du velge landet du er skattepliktig til og skattenummeret ditt. Dette tilsvarer ditt personnummer. I tillegg må du krysse av for om du skatter til USA, og om du er i familie med en eksponert person som er rapporteringspliktig.

Neste steg går ut på å akseptere regler og vilkår for å bruke tjenesten til Freedom24. Her fyller du også inn ditt telefonnummer slik at du kan få tilsendt link for kontoverifisering.

2: Verifiser kontoen din

Når du trykker på linken i SMSen du har fått tilsendt kan du ta et bilde av pass eller førerkort for å identifisere deg selv. Deretter må du laste opp et bilde av et adressebevis. Her kan du enten ta et bilde av en faktura som viser adressen din eller laste opp en kontoutskrift.

3: Gjør innskudd

Vil du bruke Freedom24 som en vanlig nettmegler for aksjehandel kan du gjøre et mindre innskudd fra €10 og oppover. Det er et krav om at du har minst $2000 tilgjengelig som sikkerhet for å kunne delta i børsnoteringer, så dersom du først og fremst ønsker dette må du altså sette inn denne summen. Du vil motta 3 % rente PA for penger som står på din konto (D Account).

Du kan velge å gjøre innskudd med bankkort dersom du vil ha penger på konto med en gang. Det vil komme et gebyr på 2,5 % ved bruk av bankkort. Alternativt kan du bruke bankoverføring, men da kan det ta mellom 1 til 3 virkedager før du har penger på konto. Detaljer for overføringen finner du på din konto når du er logget inn. Minste innskudd er $10 med begge metodene.

4: Kjøpe vekstaksjer på Freedom24

Når du har fått penger på din konto kan du kjøpe vekstaksjer. Gå til Web-terminal og velg området du vil investere i og børsen du er interessert i. Du kan nå lage en liste med de mest omsatte aksjene eller aksjer som har trendet mest den siste tiden. Scroll deg så ned til du har funnet aksjen. Du kan også finne aksjen ved å søke etter selskapsnavnet eller tickeren.

Når du har funnet aksjen du ønsker å kjøpe må du starte en Secure Session. Dette gjør du ved å oppgi en kode som sendes til deg på SMS. Oppgi antallet vekstaksjer du vil kjøpe og prisen du er villig til å gi. Trykk på Order Settings for å oppgi om du ønsker å bruke gearing, hvor lenge ordren skal vare og for å aktivere handler med et trykk. Dine aksjer legges automatisk til i din portefølje slik at du kan følge med på kursutviklingen.

5: Kostnader og gebyrer

Freedom24 tilbyr fire ulike kundeprogram og disse påvirker kostnadene ved å gjennomføre handler.

kurtasje og kostnader på freedom24
Ved investering og trading med ETF kan fondsforvalter trekke forvaltningsgebyrer. Disse varierer fra ETF til ETF.

Besøk Freedom24 for mer informasjon.

vekst FAQ

Hva er vekstaksjer?

En vekstaksje er en aksje i et selskap hvor det er forventet vekst i salg eller inntekter som overgår gjennomsnittet for markedet. Dette kan være selskaper som driver innenfor teknologi eller farmasi, men også nye selskaper som er i oppstartsfasen.

Hvordan kan jeg kjøpe vekstaksjer?

Du finner aksjer i vekstselskaper notert på så godt som alle børser. Du bør derfor velge en megler som gir deg tilgang til flere børser. På vår side viser vi deg hvordan du kan investere i vekstaksjer gjennom noen av de beste nettmeglerne.

Hvordan kan jeg shorte vekstaksjer?

Mange som vil shorte vekstaksjer vil gjøre det med utenlandske aksjer. Det kan være vanskelig, derfor er det vanlig å bruke CFD. Vi viser deg hvordan du kan shorte vekstaksjer med CFD.

Hva er eksempler på vekstaksjer?

Selskaper som driver innenfor EV-teknologi er populære eksempler på vekstaksjer. Her finner du selskaper som NIO, Byd Company og Freyr Battery. Andre eksempler er Amazon, Google, Apple og Delivery Hero aksjen.

Hvordan verdivurdere en vekstaksje?

Det kan være vanskelig å gjøre en god verdivurdering av en vekstaksje siden vekstselskaper ofte har lite eller ingen inntekt. Ved å gjøre en DCF analyse kan du finne dagens rettferdige verdi basert på pengers tidsverdi og fremtidig inntjening.

Er det risikofylt å investere i vekstaksjer?

Investeringer i vekstaksjer kan gi god avkastning, men det medfører også høy risiko. Det er mye som kan skje før selskapene begynner å tjene penger som kan forsvare prisingen av aksjen, og endrede markedsforhold kan gi store utslag i aksjekursen.