Vendeformasjoner toppformasjoner bunnformasjoner teknisk analyse aksjer

Vendeformasjoner

Innenfor teknisk analyse og blant trendtradere er vendeformasjoner viktige. Dette er nemlig toppformasjoner som signaliserer at toppen er nådd, eller bunnformasjoner som signaliserer at bunnen er nådd. Altså kan disse gi deg viktige signaler om når du bør kjøpe eller selge aksjer.

Vendeformasjoner

Siden vendeformasjoner er tidlige signaler om at den pågående trenden er i ferd med å endres er det mange som er på utkikk etter disse. De kan gi viktige signaler om at det er på tide å sikre gevinster eller om at man kan få en god inngang i det som kan bli en stigende trend. Vendeformasjonene har som oftest en teknisk støtte og en teknisk motstand, men i enkelte tilfeller kan de ha flere støtte- og motstandsnivåer.

For å finne vendeformasjonene er det vanlig å bruke charts hvor kursen er fremstil med vanlig graf og ikke candlesticks. Det er mulig å bruke candlesticks, men det kan være enklere å se formasjonene med en linje. For å kunne holde oversikten på formasjonene for å se om de gir signaler over tid er det en fordel å bruke et teknisk analyse verktøy som lar deg tegne inn støtte og motstand, og lagrer disse.

For at vendeformasjoner skal gi gyldige signaler må det komme etablerte brudd på enten støtten eller motstanden. For toppformasjoner får vi et salgssignal når det etableres et brudd på støtten eller gulvet, mens vi får et kjøpssignal fra bunnformasjonene når det blir dannet et etablert brudd på den tekniske motstanden eller taket i formasjonen.

Gulv i formasjoner
Charts fra TradingView.

Gulv i vendeformasjoner

Den tekniske støtten i vendeformasjoner omtales ofte som gulv. I vårt kurs i teknisk analyse for nybegynnere gikk vi grundig gjennom teknisk støtte og motstand. Blant annet nevnte vi at teknisk støttenivåer skal være testet et bestemt antall ganger. Når det gjelder støtte i tekniske vendeformasjoner har vi noen unntak fra dette. Gulvet i en dobbel toppformasjon blir normalt testet kun en enkelt gang. Det samme gjelder også for støtten ved hodet i en omvendt hode/skulderformasjon.

Tak i formasjoner

Tak i vendeformasjoner

Den tekniske motstanden i vendeformasjonene bli som regel omtalt som tak. Her gjelder det samme som for gulvet i vendeformasjonene. Det er nemlig ikke alltid taket må være testet mer enn en enkelt gang. Her kan vi nevne dobbel bunnformasjon som vi kan se i chartet over. Det samme gjelder også for motstanden for hodet i en hode/skulderformasjon.

Toppformasjoner

Toppformasjoner er vendeformasjoner som signaliserer at den pågående stigende trenden er i ferd med å avbrytes. Vi kan finne denne typen vendeformasjon i både primær- og sekundærtrender. Når det kommer et etablert brudd på gulvet i en toppformasjon kan ofte kursen falle kraftig på kort tid.

Bunnformasjoner

Bunnformasjonene fungerer motsatt av toppformasjonene. Disse kan signalisere at den fallende trenden er i ferd med å bli avbrutt. Igjen kan vi finne denne tekniske formasjonen i både primær- og sekundærtrender. Etter vi har fått et etablert brudd på en bunnformasjon kan ofte kursen stige kraftig.

Ulike typer vendeformasjoner

Aksjehandel og vendeformasjoner

Vendeformasjoner er ofte tydelige formasjoner som mange tradere og investorer legger merke til, og det er ikke ofte disse gir falske signaler. Toppformasjonene tolkes som et signal om at det er på tide å sikre gevinster etter en stigende trend. Disse kan også brukes til shorting, altså å selge aksjer man låner for å få avkastning fra fallende kurser. Bunnformasjonene tolkes som signaler om at aksjekursen skal begynne en stigende trend, og er derfor et kjøpssignal.

Brudd på vendeformasjoner

Ofte kan vi se at kursen faller kraftig på kort tid eller stige kraftig på kort tid etter at det har blitt dannet en topp- eller bunnformasjon i chartet. Dermed kan mye av nedsiden eller oppsiden allerede være tatt ut av potensialet før vi har fått et etablert brudd. Dette problemet kan løses ved å bruke tekniske indikatorer for å se etter brudd på støtter og motstander i disse, og bruke disse til å bekrefte vendeformasjonene og brudd.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Vendeformasjoner FAQ

Hva er vendeformasjoner?

En vendeformasjon er en teknisk formasjon som signaliserer at den underliggende trenden er i ferd med å bli avbrutt. Altså at den stigende trenden er over og at du bør selge aksjene, eller at den fallende trenden er over og at du bør kjøpe aksjer.

Hva er forskjellen på toppformasjoner og bunnformasjoner?

Toppformasjoner signaliserer at kursutviklingen har satt en topp og at vi kan forvente oss fall i kursen fremover. Bunnformasjoner signaliserer derimot at kursutviklingen har satt en bunn og at vi kan forvente oss kursoppgang fremover.

Hvordan kan jeg finne vendeformasjoner?

For å finne vendeformasjoner trenger du et program for teknisk analyse. Ved å finne støtter og motstand kan du finne formasjonene. På vår side kan du se hvilket program for teknisk analyse vi anbefaler. Dette kan du prøve gratis i 30 dager.

Hvordan kan jeg trade aksjer med vendeformasjoner?

Toppformasjoner gir et salgssignal når vi har et etablert brudd. Dermed kan du enten selge ut aksjene du har eller shorte aksjene. Bunnformasjoner gir derimot et kjøpssignal, noe som betyr at du bør kjøpe aksjene når formasjonen har fått et etablert brudd.