hva er Verdiaksjer investering utbytte langsiktig

Verdiaksjer

Verdiaksjer fremstår som billige aksjer basert på multipler som Price/Earnings, Price/Book og utbytteyield. Selskapene har verdifulle eiendeler og solide inntekter som skaper overskudd. Ofte har disse aksjene den lave prisingen fordi mange investorer anser aksjen som lite spennende. Verdiinvestorer anser dette for å være en feil i prisingen og kjøper aksjen for å sikre seg utbytte og potensiell oppgang når aksjen blir oppdaget.

Verdiaksjer

Verdiaksjer kan finnes innenfor alle sektorer, men det er sjeldent du finner teknologi- eller farmasiaksjer som kan regnes for å være verdiaksjer. Det selskapene har til felles er at de er veletablerte, og har stabil etterspørsel etter varene eller tjenestene de selger, noe som som gir de stabile inntekter og overskudd som kan deles ut som utbytte.

En annen viktig egenskap verdiselskapene har til felles er at de er lavt priset. Ofte vil verdiaksjene se lavt priset ut på multipler som Price/Book, Price/Sales og Price/Earnings, i tillegg til å ha en høy utbytteyield i forhold til sammenlignbare tall for resten av markedet.

Som nevnt kan en av grunnene til at verdiaksjer er lavt priset være at de rett og slett er oversett av det store antallet investorer. Aksjer kan også ende opp som verdiaksjer som følge av midlertidige problemer som fører til lavere inntekt for en kortere periode.

Eksempler på verdiaksjer

Verdsettelse av verdiaksjer

Det er langt enklere å verdsette verdiaksjer enn vekstaksjer. Mens vekstaksjene ofte kun kan vise til forventede inntekter har verdiaksjene stabile salg og solide inntekter. Dette gjør at man kan bruke multipler som Price/Sales, Price/Book og Price/Earnings for å finne disse aksjene. En annen mye brukt metode er å se på hvor forholdet mellom prisingen av aksjen i forhold til utbyttet som utbetales. Dette kalles også for utbytteyield.

Verdiaksjene og risiko

Aksjene som regnes som verdiaksjer kan få den tilsynelatende rabatten på grunn av det som kan se ut som forbigående problemer. Dersom produksjonsfeil eller sviktende etterspørsel kun er kortsiktig vil inntektene komme tilbake, og da er aksjen priset med en faktisk rabatt. Er derimot produksjonsfeil og sviktende etterspørsel et varig problem kan derimot aksjen være høyt priset basert på fremtidig inntekt. En annen risiko ved å investere i verdiaksjer er om aksjen er oversett i markedet. Det er ikke gitt at selskapet kommer til å bli oppdaget, og da vil man ikke kunne forvente en reprising av aksjen.

Slik finner du gode verdiaksjer

Dersom du ser på utbytteyield for å finne verdiaksjer er det viktig å se på utbyttehistorikken til selskapet. Mange investorer ser 5 eller 10 år tilbake, og har et krav om økning i utbytteutbetalingene for å anse aksjen som interessant.

Å se på multipler er en annen god metode for å finne verdiaksjer. Her er det to ting som bør studeres videre. Først og fremst bør du se på den historiske utviklingen i multiplen du bruker. Da kan du få et inntrykk om aksjen alltid har blitt priset med rabatt, eller om dette er et nytt fenomen.

Du bør også undersøke selskapshistorikken for å finne grunnen til den lave multiplen. Her er det viktig å se om selskapet har hatt samme problem tidligere. Det kan i så fall være et signal om at problemet ikke er forbigående.

Verdiaksje FAQ

Hva er en verdiaksje?

En verdiaksje er en aksje som er priset med en rabatt i forhold til markedet. Det er vanlig å se på utbytteyield, Price/Book eller Price/Earnings og sammenligne selskapets multippel med samme multippel for markedet der aksjen omsettes.

Hva er eksempler på verdiaksjer?

Aksjene som er del av Dogs of the Dow regnes for å være verdiaksjer. Dette omfatter aksjer som Coca Cola, Chevron og IBM. Dogs of the Dow er listen over de 10 aksjene på S&P500 indeksen som har høyest utbytteyield.

Hvordan verdivurdere en verdiaksje?

Det er vanlig å bruke multiper som Price/Earnings og Price/Book for å finne de undervurderte verdiaksjene. En annen metode som kan brukes er å se på utbytteyield eller hvor stort utbytte aksjen gir i forhold til kurs.

Er det risikofylt å investere i verdiaksjer?

Som med andre investeringer er det risiko ved å investere i en verdiaksje. Dersom selskapet er lavt priset fordi det er oversett kan du ende opp med å vente på at aksjen skal bli oppdaget, noe som ikke nødvendigvis må skje. En annen grunn til at aksjer prises med rabatt kan være kortsiktige problemer. Men, uten en løsning på problemene kan aksjen være høyt priset, selv med en lav multippel.

%d bloggere liker dette: