Aksjehandel og vimpelformasjoner teknisk analyse trading

Vimpelformasjoner

Vimpelformasjoner er tekniske formasjoner som indikerer at aksjekursen kommer til å stige videre i samme retning. Ofte kommer kursbevegelsen ut av formasjonen på stort volum, noe som gjør at det kan komme store utslag i kursen. Det gjør at denne typen formasjoner er populære blant tradere.

vimpelformasjon teknisk analyse
Charts fra TradingView.

Vimpelformasjoner

Vimpelformasjonen er ikke blant de vanligste, men de er lett gjenkjennelige på grunn av sitt karakteristiske utseende. Først og fremst har de en lang flaggstang. Videre har de en symmetrisk vimpel som blir etablert over en kortere periode. Formasjonen er et signal om at vi kan forvente videre oppgang i aksjekursen. Noe som er viktig når du vurderer en vimpelformasjon er å også se på volumet. At flaggstangen dannes på høyt volum blir ansett som et tegn på at vi har en solid formasjon. Videre er det også et godt tegn om bruddet ut av motstanden kommer på høyt volum.

Når det kommer til valg av analyseverktøy er det en fordel å ha et program som lar deg tegne inn teknisk støtte og motstand. Videre bør disse bli lagret slik at du raskt kan se om det har kommet brudd på den tekniske motstanden i formasjonen. Siden volumanalyse også er en viktig del av denne formasjonen bør du også kunne se dette. Vi bruker TradingView, noe som fungerer veldig godt.

gulv i vimpelformasjoner

Gulv i vimpelformasjoner

Gulvet eller den tekniske støtten i vimpelformasjonen er stigende. Det betyr at den peker opp mot høyre på chartet. Det er ikke noe krav om hvor mange ganger dette skal testes, men det er vanlig at det blir testet 1 til 3 ganger. En vanlig tommelfingerregel er at både gulv og tak blir dannet over en kortere periode. Dersom formasjonen strekker seg over en periode på mer enn 10 uker blir den ofte regnet som en symmetrisk triangelformasjon.

tak i vimpelformasjon

Tak i vimpelformasjoner

Taket i en vimpelformasjon består av en fallende motstand. Denne kommer fra topper som blir lavere jo lengre mot høyre på chartet vi kommer. Med med gulvet er det vanlig at dette blir testet 1 til 3 ganger, og det må bli etablert i løpet av en kort periode som ikke er lengre enn 10 uker.

vimpelformasjon teknisk analyse

Vimpelformasjon

Vimpelformasjonen er todelt. Først har vi den karakteristiske flaggstangen som gjør at den skiller seg ut fra den tekniske formasjonen symmetrisk triangelformasjon. Dette er en kraftig kursoppgang som skjer over veldig kort tid. Dette gjør at den fremstår som en vertikal kursoppgang. Denne bevegelsen bør som nevnt også komme på høyt volum, slik som vi kan se i chartet for Rec Silicon ovenfor. Den andre delen av formasjonen er selve vimpelen. Dette er strengt tatt kun en symmetrisk triangel som blir dannet over en kort periode.

Aksjehandel og vimpelformasjoner

Som nevnt er dette en teknisk formasjon som faller inn i kategorien fortsettende formasjoner. Det betyr at vi kan forvente at vi får videre kursoppgang. Vår erfaring er likevel at det kan være et smart trekk å vente på en bekreftelse på brudd ut av motstanden slik at man kan unngå feil-trading. Den fortsettende formasjonen indikerer videre oppgang, og dermed er det long-posisjoner som kan brukes til å trade denne tekniske formasjonen.

Brudd på vimpelformasjoner

Siden bruddet ofte kommer på stort volum vil det også ofte være en stor kursoppgang etter bruddet. Dermed kan det være nyttig å se etter tidlige signaler om at vi kan få et brudd fra tekniske indikatorer som RSI eller MACD. Dersom du venter på å få et etablert brudd, det vil si 3 hele candlesticks på oversiden av motstanden i taket vil du i mange tilfeller gå glipp av mye av oppsiden fra formasjonen.

Teknisk analyseprogram

TradingView teknisk analyseprogram
Ny tradingview teknisk analyse program
 • Realtidskurser
 • Norske og utenlandske aksjer
 • Indekser, råvarer, valuta, etc
 • Støtte, motstand, formasjoner, trender
 • Indikatorer
 • Fundamental data
 • Strategy Tester
 • Stock Screener
 • Basic - gratis
 • Pro - $14,95 pr mnd
 • Pro+ - $29,95 pr mnd
 • Premium - $59,95 pr mnd


Du kan prøve TradingView Premium gratis i 30 dager.

Vimpelformasjoner FAQ

Hva er vimpelformasjoner?

En vimpelformasjon er en teknisk formasjon som indikerer at vi kan forvente oss videre kursoppgang. Ofte kan det komme store kursbevegelser når aksjekursen bryter ut av motstanden eller taket i den tekniske formasjonen.

Hvordan kan jeg finne vimpelformasjoner?

For å finne en vimpelformasjon trenger du et analyseprogram som lar deg tegne inn teknisk støtte og teknisk motstand for gulvet og taket i formasjonen. På vår side kan du se hvilket program vi anbefaler å bruke, og prøve det gratis i 30 dager.

Hvordan kan jeg trade vimpelformasjoner?

Siden denne typen tekniske formasjoner er fortsettende formasjoner og signaliserer videre oppgang er det forholdsvis lett å trade disse. Når vi får et brudd på motstanden kan du innta en longposisjon i aksjen.