Volatilitetstrading med VIX ETN fryktindeks hedging strategi

Volatilitetstrading med VIX

Innenfor opsjonstrading er volatilitet en viktig faktor som har stor påvirkning på prisingen av opsjoner. VIX indeksen måler forventet volatilitet for de neste 30 dagene på S&P500 indeksen. Volatiliteten måler hvor fort prisene er forventet å endres, og derfor omtales VIX ofte som en fryktindeks. VIX indeksen har negativ korrelasjon med S&P500 indeksen og kan derfor brukes som en hedge i volatilitetstrading med VIX eller for å shorte markedet.

Volatilitetstrading med VIX

Volatilitetsindeksen for S&P500 har tickeren VIX. Det er ikke mulig å kjøpe denne som en vanlig aksje, men det finnes ETF-er, ETN-er og opsjoner eller futures som gir deg eksponering mot VIX indeksen. Siden VIX indeksen har negativ korrelasjon kan den brukes til å enten hedge en portefølje eller til å prøve å få avkastning fra et fallende marked.

Oppsummert

  • Volatility Index eller VIX viser forventet volatilitet på S&P500
  • VIX har negativ korrelasjon med S&P500 indeksen
  • VIX kan brukes som hedge eller for å shorte markedet
  • Du kan få eksponering mot VIX med ETF, ETN, opsjoner og futures

Eksempel på volatilitetstrading med VIX i praksis

VIX kan brukes som en hedge for å sikre porteføljen mot fall på S&P500 indeksen, og i dette eksempelet skal vi vise deg hvordan du kan gjøre dette i praksis. Vi har en enkel portefølje som består av SPY ETF eller SPDR S&P500 ETF som følger S&P500 indeksen og skal bruke UVXY ETF eller ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF som følger VIX indeksen med opptil 1,5x gearing som hedge.

Strategien vi følger er å ha en langsiktig posisjon i SPY ETF, mens UVXY ETF kun brukes kortsiktig i perioder hvor vi anser at vi kan få et børsfall. I disse periodene vil vi søke å ha tilnærmet markedsnøytral risiko på porteføljen, altså en beta på 0. SPY ETF har en beta på 1, mens UVXY ETF har en beta på -5,87.

La oss si at porteføljen har en total verdi på 50000. Dette vil gi oss en fordeling mellom SPY ETF og penger/UVXY ETF som følger:

TickerInvestertVektingBetaVektet beta
SPY435000,8710,87
UVXY65000,13−5,87−0,7631
hvordan bruke vix til hedge hedging portefølje
Charts fra TradingView.

Praktisk gjennomføring av volatilitetstrading med VIX

I chartet ovenfor kan vi se kursutviklingen til SPY ETF (blå linje) og UVXY ETF (rød linje). Vår enkle strategi for volatilitetstrading går ut på å ha 87,5 % av porteføljen investert i SPY ETF, mens vi har 13,5 % tilgjengelig i penger som kan investeres i UVXY ETF når vi får salgssignaler på SPDR S&P 500 ETF.

20. februar kan vi se at SPY ETF bryter ut av den stigende trenden (1), påfølgende handledag kan vi se at vi får en crossover i MACD som bekrefter bruddet (2). Dette er et kjøpssignal for UVXY ETF i følge strategien vår. Vi kjøper derfor 41 UVXY ETF på 157,20 til en samlet pris av 6445,20.

26. mars får vi et kjøpssignal på SPY ETF fra MACD i form av en crossover ved at det korte gjennomsnittet bryter opp over det lange gjennomsnittet (4). Vi selger derfor ut UVXY ETF til 591,80 (5). Samlet beløp vi mottar for salget er 24263,80.

Verdien av SPY har i denne perioden falt. Når SPY ETF brøt ut av trenden hadde vi 130 SPY ETF med kurs 333,48 og en samlet verdi på 43352,4. Når vi solgte ut vår hedge var kursen til SPY ETF 261,20. Altså var den samlede verdien av SPY ETF 33956,00.

Den totale verdien av porteføljen etter at vi hadde solgt ut hedgen var altså 33965,00 (SPY ETF) + 24263,80 (penger) = 58228,80. Her kan vi se at denne hedge strategien hvor vi bruker VIX til å forsikre porteføljen ikke bare sikrer mot tap, men kan også gi gevinst i enkelte tilfeller.

Valg av instrumenter for volatilitetstrading med VIX

Handel med opsjoner og futures er forbeholdt profesjonelle aktører med lang erfaring og mye kunnskap, og derfor er disse instrumentene utilgjengelig for de aller fleste. Som nevnt og vist i det praktiske eksempelet kan både ETN eller børsnoterte sertifikater og ETF eller børsnoterte fond gi eksponering mot VIX indeksen.

Trade volatilitet uten kurtasje

Kurtasjefri aksjehandel på 16 børser.
  • Anbefalt nettmegler
  • 2000+ aksjer
  • 16 børser

  • Ingen kurtasje - lav spread
  • Gratis realtidskurser
  • Godkjent av Finanstilsynet

Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre kostnader kommer i tillegg. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees

Relevante instrumenter for volatilitetstrading med VIX

Volatilitetstrading med VIX FAQ

Hva er volatilitetstrading med VIX?

Dette er en strategi som kan brukes til å hedge eller sikre en portefølje mot fall i S&P500 indeksen eller for å forsøke å få gevinst ved å trade et fallende marked.

Hva er fordelene ved volatilitetstrading med VIX?

Fordelene ved trading med VIX er at du kan få beskyttelse mot volatilitet og børsfall. Trading med instrumenter som gir deg eksponering mot VIX indeksen kan også brukes til å shorte S&P500 indeksen.

Hva er risikoen ved volatilitetstrading med VIX?

VIX kan brukes som en hedge, men dette er en strategi som kan gi mange handler. Det kan føre til mange tap, i tillegg til høye kostnader.

Hvilke instrumenter passer til volatilitetstrading med VIX?

Dersom du ønsker eksponering mot VIX indeksen kan du få det ved å trade børsnoterte sertifikater og fond, altså ETN og ETF, eller opsjoner og futures.